Чергування о-а, е-і, е-и в дієсловах

1) о переходить в а в коренях ряду дієслів перед суфіксом – а-, – ува-:

Могти-вимагати
Скочити – скакати

2) е чергується з і в коренях ряду дієслів перед суфіксом – а-, – ува-:

Зберегти-зберігати
Чекати-очікувати

3) е переходить в и перед суфіксом – а – в ряді дієслів, корінь яких закінчується на р та л:

Беру – вибираю
Стелю – вистилаю
Чергування о-а, е-і, е-и в дієсловах
скорочено чого являєшся мені у сні