Довідник з української культури

Акты Южном и Западной России
ПУЗИНА КОСТЯНТИН
Серія
Літературно-науковий вісник
Вульгаризм
ЗІНЬКІВСЬКИИ ТРОХИМ
Як вплинули суперечності світогляду І. Вишенського на ідейно-художній зміст його полемічної прози?
ЖАРГОНІЗМИ
БЛУД
Єресь
Киевская старина
Образ автора
Ліричним суб’єкт
ПРИЙДИ КУМО, КУМУ ОБСУДИМО (посиденьки)
Досвітні вогні
ВЕРХРАТСЬКИЙ ІВАН
Аттична комедія
ПІСНЯ
ДЕ ПРАЦЯ ТАМ І ПІСНЯ (весь рік трудовий у піснях)
Кільце
Пряма мова
ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР
ЛАДА
НІС СТЕПАН
Ліричний портрет
Академічна громада
ХЛІБНИК
Космізм
Ізоляціонізм
ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР
3бірннк філологічної секції наукового товариства ім. Шевченка
Кіносценарій
ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА
ЯСТРЕБОВ ВОЛОДИМИР
Розділ
ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ
Контекст
Інтеграція наук при вивченні художньої літератури
Відсторонення
Купальські пісні
Березіль
КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН
Чому конфлікт п’єси М. Куліша “Мина Мазайло” називають “філологічним”?
Анаграма
Антропологізм
Естетичне почуття
ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
ДЕНЬ СВЯТОГО ПАЛІЯ
Символ
Теорія епічного театру
Пасквіль
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ
ЕМСЬКИЙ АКТ 1876 р
ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
ЛІДИ (“КРИЖАНІ ЛЮДИ”)
Емблема
“Слово о полку Ігоревім” – пам’ятка оригінальна чи наслідувальна?
АНДРІЄВСЬКИЙ МИТРОФАН
МАСЛЯК ВОЛОДИМИР
Лібретто
МОНУМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ
Запозичення у літературі
Концептуальне мистецтво
Літературна Україна
ПОРАХУЙ ЗОРІ, ПОТІМ КРАПЛІ В МОРІ – ТОДІ І ВЕРТАЙСЯ (лічилки))
Молода Німеччина
Роман детективний, або кримінальний
З якою метою Олесь Гончар звертається до ретроспективного відтворення подій війни в романі “Циклон”?
СЕДОВСЬКИЙ ЯКІВ
Сапфічна строфа
Еристика
Ямб, хорей та інші… Звідки ці назви?
Патерик
БІЛИЙ ТИЖДЕНЬ
ПОМИНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ
Мініатюра
Лубкова література
Молода Україна
Кенотафія
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОДІВ І ЖАНРІВ ЛІТЕРАТУРИ
ІНТЕРЛЮДІЯ
Консонантизм
Парокситонна рима
Патронім
БАБА
УПИРІ
Поезія вояків УПА
ВОГНЕВИЦЯ
КУЗЬМЕНКО ПЕТРО
ДЕНЬ КУЗЬМИ – ДЕМ’ЯНА
БОДЯНСЬКИЙ ОСИП
Айрен
Літературно-артистичне товариство
Тріолет
Канти
Абетковий вірш
БЕРИНДА ПАМВО
Деідеологізація
МАНДИЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН
ГОГОЛЬ МИКОЛА
ТЕРМІНОЛОГІЗМИ
Образ художній
Ізосилабізм
Архаїзми
ФОЛЬКЛОР – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Героїчний народний епос
Міф про Перуна
Семантика
ОРНОВСЬКИЙ ІВАН
Авангардизм
Антологія руська
Агон
Шаїрі
Панчатантра
ШАНУЙ ОДЕЖИНУ. А ЛЮДИ – ТЕБЕ (одяг)
Веризм
СВЯТІ ОБЕРЕГИ
Русальні пісні (троєцькі)
КАЛЬНО ФОЙСЬКИЙ АФАНАСІЙ
ВОЛОС (ВЕЛЕС)
Дар
ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ
На руїнах
Упорядкування
Еллінізм
Елліністична література
Елітарне мистецтво
БАБА (ДИКА БАБА)
Трискладовий розмір
Дисфемізм
Рондель
РОЗБИТЕ ПОКОЛІННЯ
Ауто Ауту
Експеримент
Автокритика
ТАКИЙ З НЬОГО ЇДЕЦЬ, ЯК ТОЙ ГОРОБЕЦЬ (режим і сезонність харчування)
Онєгінська строфа
ВЯСНОВКА (ВЕСНЯНКА)
Артистичний вісник
ЛЕЛЬ
Диван
ПРОСИЛИ ПО ДОРОЗІ, ЩОБ НЕ БУЛИ НА ПОРОЗІ (запросини)
Куплет
МІФОЛОГІЯ СЛОВЯ’Н
ДМИТРО МАРКОВИЧ
Деконструкція
ПОЛІСУН (ЛІСУН)
Ідіолект
Кінетична мова
Добро
СЛАВІЯ
ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА
ВІСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВДИ – 70 – 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань
Віталізм
Ізмарагд
Видіння або Візія
СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРУ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА ЯК НАУКА
ТИМОТЕЙ БОРДУЛЯК
ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ
Мім
Колискові пісні
Портрет у літературі
Примітки
Канонічний текст
Леонід Глібов, Історія української літератури XIX ст. століття
БОРДУЛЯК ТИМОФІЙ (ТИМОТЕЙ)
Кредо
Юрій Яновський
МАЗЕПА ІВАН
Ансамбль книги
Інвектива
Монастирсько-церковні літописи
Домисел (вимисел) у літературі
БУК
Філософська лірика
Аксіома
Літературознавче джерелознавство
ВЕДМІДЬ
НОВІТНІ НАПРЯМИ ТА ТЕЧІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Еколалія
Факсимільне видання
Дія акт драматичного твору
Екзотика
ДІАЛЕКТИЗМИ
Терем
Степан Олійник
Обрядові пісні
БАДНЯК (ВЕСЕЛЯК, БЕДНІДА)
Зачин
Палеографія
Концепція
Плеяда
ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ
Агітаційна версифікація
ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ
ДРАМАТУРГІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття
ДОЛЯ (ТАЛАН)
Редакція
Чому в поезії М. Старицького громадянські мотиви переважають над особистими?
Рідна стріха
Гроно
МОЛИТВОЮ ХОЧ НЕ СИТИЙ БУДЕШ, ТА ПРОТЕ ЗДОРОВИЙ (роль молитви)
ПОЕЗІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття
Ізборник
ІМАЖИЗМ ТА ІМАЖИНІЗМ
Маринізм
Метажанри
Житійна література
Багаття
Кубізм
СЕРАШОН
ЧУРБАН (знак ЧУРА)
Авторецензія
НИНІ ГОЙКИ – ЗАВТРА ЗОЙКИ (бешкети хлопців)
ТЕМА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Західна Україна
Літургійна поезія
Філософія життя
Петро Дорошко
“ВІРА ПРЕДКІВ НАШИХ”
Озерна школа
Глосарій
Сирвента
ДЕНЬ БЛАГОВІСНИКА
Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?
Южно-русский сборник
ТРОЯН
“ТЕАТР АБСУРДУ”
Ропалічний вірш
Термін
КОЛЕГІЯ ПАВЛА ГАЛАГАНА
Якими постають українці у творчості Т. Шевченка?
Конотація
Кондак
Сценарій
Перевтілення
У чому виявляється неоднозначність образу України в творчості Є. Маланюка?
СИСТЕМА ЕПІЧНИХ ЖАНРІВ
Літота
Какофонія
Психологія творчості
Консонанс
Флуксус
Марко Вовчок, Історія української літератури XIX ст. століття
Літописи крайові
Нота бене
КУПАЙЛО (КУПАЛО)
Роман пригодницький (авантюрний)
Гіперкаталектика
АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Депонування
Тенденційність у літературі
Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?
НЕ ХОЧЕТЬСЯ ТАНЦЮБАТИ, ТАК ЧЕРЕВИКИ ПРОСЯТЬСЯ (вечорниці, досвітки)
Скальд
Іван Манжура
ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ЕПОСУ
ЗЕМЛЯНИЙ ДУХ
Видавництво
ДЕ ВЕРБА ТАМ І ВОДА (рослини)
Перипетія
Антоніми
ПЕТРЕНКО МИХАЙЛО
Барикада театру
Дисонансні рими, консонансами
Туюг
ПРОЗА, Історія української літератури XIX ст. століття
ПЕКУН
Бармак
Будучність
Сюрреалізм
Антиклімакс
Вибір декламацій для руських селян і міщан
Художній переклад
ПЛЕОНАЗМ
Буржуазне літературознавство
Марсійя
РОМАНС
Як вплинуло прийняття християнства на Русі на розвиток її освіти, літератури, культури?
ВОДЕВІЛЬ
Видання
ПРОСВІТНИЦТВО
МАНЖУРА ІВАН
ЗАВДАННЯ КУРСУ “ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ”
Загадка
Ідіома
Конфлікт
Дезакцентуація
Вірш прозою або Поезія в прозі
Маньєризм
ІВАН (Іоан)
ПЛЕТЕНЕЦЬКИЙ ЄЛИСЕЙ
ОВСЕНЬ (АВСЕНЬ, ГОВСЕНЬ, ОКСЕНЬ, ОСІНЬ, УСЕНЬ)
Прекрасне
Бідна рима
У яких значеннях у сучасному літературознавстві вживається термін “стиль”?
СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ – БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ
Тема
Ф’юдживісти
Калевіпоег
Прогрес (Поступ) у літературі
Запорожская старина
Сходинки (Східці), або Драбинка
ДЕНЬ ІВАНА КУПАЛА (Різдво Предтечі)
Сила
Досвід
ПОЛІСИНДЕТОН
ПРАВА, ЯВА, НАВА
Шарж
Чому Олесь Гончар назвав В. Симоненка “витязем молодої української поезії”?
Інкунабула
Звукова організація вірша
Епістолографія
ДЕНЬ СВЯТОГО СИМОНА ЗІЛОТИ
Приказка
Громадська думка
Георгіки
Адресант
ОРІХОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ (ОРІХОВСЬКИЙ-РОКСОЛАН)
ДЕНЬ СВЯТОГО ЮРІЯ
У чому сутність градації?
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХІХ СТОЛІТТЯ
Римування
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР
Сімейно-обрядова поезія
Набір
Естетизм
Семантичне поле
Літературний період, або Літературна доба (епоха)
Паліндром, або Перевертень
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК
ЗОЗУЛЯ (ВІЩУНКА, ВІЩУХА)
ДРОГОБИЧ ЮРІЙ
ПОПОВИЧ-БОЯРСЬКА КЛИМЕНТИНА
АНЕПІФОРА
ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ІВАН
Дешифрування
Друг
Рефрен, Приспів
ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
Індекс
Ономастика, або Ономатологія
ДАНА
ВОЗИЛО
Київ (Kyiw)
МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Вертеп
Акварель
Лірвак з-над Сяна
ДО ЗАГАДКИ РОЗУМ КОРОТКИЙ, ХОЧА НІС ДОВГИЙ (загадки) – НАРОДНЕ СЛОВО
Життя літературне
Київські глаголичні листки
ЩОБ ДИТИНА БУЛА ГОЖА, ЯК ТАЯ РОЖА (одвідки)
Вечерниці
Жіноча доля
ЩОДЕННИКИ
Альманах библиофила
КУЯВІЯ
Авторський аркуш
Епод
ХУДОЖНЯ БІОГРАФІЯ
СТРИБОГ (СТРИБАЙЛО, ПОСВИСТАЧ)
КОЛЯДА
Гілея
СОКОЛОВСЬКИЙ МИКИТА
ДВОРОВИК (ДВОРОВИЙ)
ФАЛЬКІВСЬКИЙ ІРИНЕЙ
СЛОВО О ПОГИБЕЛІ РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ
Молода Польща
Акцентуація
Словоподіл
ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
НЕ В СВОЇ ШТАНИ ВБРАВСЯ (символіка народного костюма)
РЕНЕСАНС
Мелічна поезія, або Меліка
ДЕМОНОЛОГІЯ СЛОВЯ’Н
АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАН
МОВА ВАСИЛЬ
Міфологічна школа
Михайло Старицький
Колядки
ПАРОДІЮВАННЯ
Бібліотекознавство і бібліографія
Нова рада
Альманах Гарт
АНДРЕЛЛА МИХАЙЛО
Демократія і література
Молодняк
ВИХОР
ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ XIX СТОЛІТТЯ
Катафалк искусства
ЯРИЛО
Ескіз
Чи виправданим є твердження про переважання в творчості М. Бажана епічних елементів над ліричними?
Ваганти
РИМІПА АНДРІЙ
Гусляр
БУЧИНСЬКИЙ-ЯСКОЛЬД ОЛЕКСАНДР
ПЧІЛКА ОЛЕНА
Теорія трьох стилів
Безконечник
ФЕЙЛЕТОН
Сказання
Буря і натиск
Анонім
Езопівська мова
Оронім
Нона
КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ
Заспів
Украинская жизнь
Ікт
ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ XVI-XIX СТОЛІТЬ
ВАПЛІТЕ
Афоризм
НАТХНЕННІ ІДЕЯМИ ЧАСУ – 70 – 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань
Рада
Парафраза, або Парафразис
Буковинський журнал
Фоліант
ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ
“Авжеж!”
Акафіст
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
Украинский альманах
ГРІНЧЕНКО БОРИС
СВЄНЦІЦЬКИЙ ПАВЛИН
Народність
СТРІТЕННЯ
Цензура
КАМ’ЯНЧАНИН ІСАЙЯ
Формалізм
Потворне
КУЛИК ВАСИЛЬ
Чим відрізняється конфлікт у драмі від конфлікту в епічному творі?
РОД
ЖНИВА
Пеон, або Пеан
Ідеологія
АСОЦІОНІМ
Народ скаже – як зав’яже – НАРОДНЕ СЛОВО
Павло Грабовський
ТУР
Детектив
Повістка
СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ
Актуальність художнього твору
Висновки, Історія української літератури XIX ст. століття
Іронія
ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ
КОМЕДІЯ ДЕЛЬ АРТЕ
ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА
РИТОРИЧНІ ФІГУРИ
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО
Ліричний герой
Баєчка
ЯЦЕНКО-ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЛУКА (ЛЕОНТІЙ)
Гаплологія
БИЛИНА
Енклітика
Чим зумовлене перейменування в художньому творі?
Невласне-пряма мова
Чому збірку М. Зерова “Камена” вважають зразком елітарної лірики?
Драматизм
СИМОН СИМОНІД (ШИМОНОВИЧ)
ПЕТРОВ МИКОЛА
Евристика в літературознавстві
Коли відбувається дія у п’єсі “Наталка Полтавка” І. Котляревського?
Вітчизна
Античне віршування
БАРВІНОК ГАННА
ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОСТАП
Українська муза, Поетична антологія од початку до наших днів
ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ КИРИЛО
ПІСНЯ і БЕЗ ПЕРЦЮ ДІЙДЕ ДО СЕРЦЯ (весільні пісні)
АРМАШЕНКО ПЕТРО
Локальний прийом
ПРОЩАЙТЕ, РЩНІ, БУДЬТЕ БЕЗ МЕНЕ ЯЕ БІДНІ
Монографія
Арсенал художніх засобів
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В СЕРЕДИНІ XIX СТОЛІТТЯ
РЕФОРМАЦІЙНІ ТЕЧІЇ
КОРЕНИЦБКИЙ ПОРФИРІЙ
Семіотика (семіологія)
Бейт
ПРИЙШОВ КУПАЛО. ТАК ТРЕБА, ЩОБ І ГРЕЧКА В ЗЕМЛЮ УПАЛА (купальські пісні)
Чи справедливим є твердження про “цілковитий параліч” літературної критики?
ЕСТЕТИКА БАРОККО І КЛАСИЦИЗМУ
Апарат книги
Позитивний персонаж (Герой)
Наймитські пісні
ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) ЛАВРЕНТІЙ
ГРАБОВСБКИЙ ПАВЛО
Ода
Бриколаж
АЛАТИР-КАМІНЬ, АЛАІАН, АЛТАР, ОЛТАР, ВІВТАР
Вісті
ЗАБІЛА ВІКТОР
СЕМЕНОВЕ СЛОВО (СВЯТО СВІЧКИ)