Тема 25. Володимир Сосюра – Література XX ст

IV. Література XX ст.

Тема 25. Володимир Сосюра (1898 – 1965)

М. Стельмах назвав Володимира Миколайовича Сосюру “глибинно-бентежним березнем”, “замріяно прозорим вереснем” української новітньої поезії.

“Любіть Україну”

Поезія написана у 1944 р. – році остаточного визволення України від німецько – фашистських загарбників. Твір є великим проявом безмежної любові поета до Батьківщини і її культури.

Імпульсом для написання поезії стали факти цинічного, брутального ставлення компартійних чиновників, шовіністів

до української культури.

У центрі – образ “вишневої” України, компонентами якого є все те, що оточує людину з дитинства, дає натхнення, формує самобутню національну ментальність (краса природи, звитяжна історія, волелюбний народ з багатою культурою і солов’їною мовою). Україна – усюди: “у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі”, в “солов’їній мові”, “у пісні у кожній, у думі”, “в дитячій усмішці, в дівочих очах”.

В. Сосюра, намагаючись осмислити саме поняття “любов до Батьківщини”, підкреслює, що воно підносить самоповагу людини.

Поезія має форму послання. Автор

звертається до молоді, бо майбутнє держави саме в її руках.

Анафора “Любіть Україну” робить твір щирим, композиційно завершеним. Головна ідея поезії – любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину.

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

За цей твір Сосюрі пізніше довелося витримати вал брутальних наскоків з боку кремлівської верхівки.

Анафора (від грец. “винесення нагору, повторення”) – єдинопочаток, повторення на початку віршових рядків, строф або речень однакових чи співзвучних слів, синтаксичних конструкцій.

Градація – стилістична фігура, що полягає в поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-смислової значимості.

Тест №17

1. Хто з українських митців назвав поетичну творчість П. Тичини музичною рікою?

А М. Рильський;

Б В. Сосюра;

В М. Бажай;

Г О. Довженко.

2. З якою течією модернізму традиційно пов’язують ранню творчість Павла Тичини?

А Імпресіонізм;

Б неореалізм;

В символізм;

Г експресіонізм.

3. 3 яким видом мистецтва найбільше споріднена збірка П. Тичини “Сонячні кларнети”?

А Живописом;

Б театром;

В кіно;

Г музикою.

4. Визначте найточніше продовження речення.

“У поезії П. Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить…”:

А світ природи і світ людини зображуються як настроєво суголосні паралельні плани;

Б змальована картина місячної весняної ночі – з шелестом липи, туманами, місяцем, зорями, солов’ями;

В на тлі розкішної ночі, окресленої кількома штрихами, постає образ сплячої коханої;

Г на тлі яскраво зображеної весняної ночі показані роздуми ліричного героя над проблемою збереження навколишнього середовища.

5. Яка поезія містить образ весни “запашної, квітами-перлами закосиченої”?

А “Гаї шумлять…”;

Б “Ви знаєте, як липа шелестить…”;

В “Арфами, арфами…”;

Г “Десь на дні мого серця…”.

6. Що спонукало В. Сосюру написати поезію “Любіть Україну”?

А Наступ радянської влади на. українську культуру і мову;

Б події Другої світової війни;

В ювілей Т. Г. Шевченка;

Г замовлення Л. Кагановича;

Д довготривале перебування поета за межами Батьківщини.

7. Укажіть слова, у яких міститься головна ідея поезії В. Сосюри “Любіть Україну”.

А Примножуйте багатства рідної Батьківщини;

Б любіть, оберігайте, возвеличуйте рідну Батьківщину;

В захищайте природу;

Г боріться з фашистськими зайдами;

Д ідіть шляхом самовдосконалення.

8. Який стилістичний прийом використовує В. Сосюра в уривку з поезії “Любіть Україну”, щоб досягти високого рівня емоційності, розширити свою думку:

Для нас вона в світі єдина, одна

В просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі,

У квітці й пташині, в електровогнях,

У пісні у кожній, у думі,

В дитячій усмішці, в дівочих очах,

І в стягів багряному шумі…

А Градацію;

Б епітет;

В метафору;

Г гіперболу;

Д евфемізми.

9. Який літературний прийом покладено в основу образності поезії “Так ніхто не кохав…”?

А Іронію;

Б метонімію;

В гіперболізацію;

Г паралелізм;

Д алегорію.

10. Укажіть вид римування у фрагменті твору В. Сосюри “До брата”:

На мові нашій дня печать.

Вона – як сяйво серед ночі…

Її не можна забувать,

Вона душі твоєї очі.

А Перехресне;

Б суміжне;

В кільцеве;

Г білий вірш;

Д метафору.

11. Установіть відповідність між цитатою з поезії П. Тичини і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (підкреслено).

1. “Думами, думами, –

Наче море кораблями, переповнилась блакить…”

2. “…весна

Запашна,

Квітами-перлами

Закосичена.”

3. “Ви знаєте, Як сплять старі гаї?”

4. “Над Києвом – Золотий гомін,

І голуби, і сонце!”

А епітет;

Б порівняння;

В символ, епітет;

Г епітет, персоніфікація.

12. Установіть відповідність між цитатою з поезії В. Сосюри і художньо-виражальним засобом, ужитим у ній (підкреслено).

1 “Скільки нас отаких біля муру

Од червоної кулі лягло”

(поезія “І пішов я тоді до Петлюри”)

2 “І Пісня в душі Наростає і Спіє,

Мов вирватись хоче нестримно на волю”,

(поезія “Катрусі на спомин”)

3 “Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

Лиш приходить подібне кохання”

(поезія “Так ніхто не кохав…”)

4 “Ось вона йде у вінку, Як весна

(поезія “Білі акації будуть цвісти…”)

А персоніфікація;

Б епітет;

В порівняння;

Г гіпербола.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Тема 25. Володимир Сосюра – Література XX ст


розповідь про мурах для дітей
Тема 25. Володимир Сосюра – Література XX ст