Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10 КЛАС

I семестр

1. ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ

УРОК № 3

Тема. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця

Мета: ознайомити із життям і творчістю письменника, зацікавити ними; розкрити значення творчості Стендаля у світовій літературі; розвивати навички виокремлення головного, встановлення причинно-наслідкових зв’язків (людина-суспільство, людина-історія); розвивати

вміння працювати з підручником та додатковими джерелами інформації; виховувати повагу до митців, їх духовних надбань, естетичні смаки.

Оснащення: портрет письменника, ілюстративні матеріали до його біографії.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

Бесіда

¦ Назвіть основні прикмети XIX ст. з історичного та літературного погляду.

¦ Схарактеризуйте реалізм XIX ст. як літературний напрям, назвіть його найвидатніших представників.

¦ Поясніть, чому XIX ст. називають

“золотою добою” класичного роману.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя

Стендаль (1783-1842). Справжнє ім’я – Анрі-Марі Бейль. Його називають духовним сином епохи Просвітництва. Він любив повторювати думку філософа Д. Дідро, що все починається з людини й завершується нею. Прихильники Просвітництва вчили, що головне в житті людини, її стимул – це прагнення до щастя. Проте, щоб воно не спричинило індивідуалістичний егоїзм, особисте щастя має урівноважуватися щастям суспільним. Усе дуже складне, багато в чому не розгадане й донині життя Стендаля було служінням цьому ідеалові. Він не лише намагався втілити його у своїх творах, але й боровся за нього, беручи участь в італійському національно-визвольному русі.

Стендаль провів юність в Італії та на все життя зберіг прихильність до цієї країни, до її мистецтва, неповторного “італійського характеру”. Саме з останнім пов’язане переконання письменника в тому, що всіма вчинками людей керують пристрасті.

Сучасна Стендалю Франція, як і вся Європа, намагалася забути ідеї просвітників та задовольнити свою жагу буржуазного збагачення. Якщо й говорилися красиві слова, то тільки для того, щоб зручніше обманювати й грабувати. Погляди письменника суперечили як принципам режиму Реставрації королівської влади, так і принципам буржуазної республіки. Тому влада постійно “наглядала” за ним. Це змушувало Стендаля шифрувати свої художні твори й листи (були прочитані лише у XX ст.).

Стендаль уважав себе романтиком, але романтизм розумів не як бездіяльне мрійництво, а в байронівській активній, бунтарській формі. Романтизм для нього – це мистецтво, що відповідає потребам сучасності, яка допомагає осмислити її реальну сутність. Це яскраве, пристрасне мистецтво із сильними характерами героїв і водночас правдиве й повною мірою відображає багатогранність життя в усіх його проявах та розвитку.

image3

Стендаль

2. Робота з підручником

Складання хронологічної таблиці життя і творчості Стендаля з аналітичним коментуванням щодо його світоглядно-естетичних позицій

Дата

Події

Формування світогляду, естетичних позицій

23 січня 1783 р.

Народження Анрі-Марі Бейля в родині багатого адвоката в Греноблі. Смерть матері; абат-вихователь.

Відчуження батька, вплив дідуся

Формування ненависті до релігії, пошук нових ідеалів, цінування щирих почуттів

1797 р.

Навчання у Центральній школі в Греноблі

Спостереження за формуванням ідеології буржуазної держави, що народжувалася, об’єднуючи гроші, владу й підприємництво

1800 р.

Невдала спроба вступу до Політехнічної школи. Париж. Вступ на службу до армії Наполеона

Захоплення Наполеоном – ідеальною постаттю людини, яка досягла успіху в житті завдяки власним здібностям та наполегливості

1802 р.

Відставка з армії. Рішення стати письменником

Формування критичного ставлення до ідеалу

1812 р.

Знову на службі як офіцер-інтендант наполеонівської армії. Перебування в Росії

Розчарування в ідеалі, прагнення до справедливості

1814 р.

Падіння Наполеона. Приїзд до Італії. Життя, плідна письменницька праця

Переконання в тому, що мистецтво – сила, що здатна перетворити світ та поліпшити його

1831 р.

Роман “Червоне і чорне”

Прагнення усвідомити головні принципи мистецтва й життя

1839 р.

“Пармська обитель”

Осмислення долі “природної людини”, суперечностей між законами суспільства й природи

22 березня 1842 р.

Смерть Стендаля

Роздуми над тим, чи сумісні людські закони із законами природи

Учитель. На духовне становлення Стендаля, як вважають дослідники, вплинули його складні взаємини з батьком. Шерубен Бейль здавався синові уособленням обмеженого буржуазного світовідчуття. Тому у своїх творах Стендаль нібито полемізував із батьком, поставивши в центрі героя з власним “я”, не підпорядкованим усталеним обивательським уявленням.

Серед літературних авторитетів письменника були В. Скотт, французькі класи цисти та представники літератури Просвітництва. Знаковою постаттю для Стендаля був Наполеон, якого він оцінював як політичного діяча неоднозначно, але схилявся перед його героїчною вдачею, славою та енергією перемог.

Художній світ Стендаля характеризується:

– зображенням внутрішнього життя героїв, їх пристрастей та почуттів, аналізом психології людських взаємин;

– протиставленням буржуазної цивілізації природній людській вдачі;

– переплетенням в долях героїв авантюрного та героїчного начал;

– усебічним розробленням теми кохання;

– відкиданням пишномовності, широким використанням символіки.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Проблемне питання

¦ Поясніть вислів Стендаля “Коли розум не відважний, то навіщо ж розум?”; наведіть факти із біографії письменника на підтвердження своїх думок.

VII. Домашнє завдання

Вивчити біографію Стендаля, продовжити читати роман “Червоне і чорне”.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення:

– Найбільше мене вразило…

– Письменник Стендаль уявляється мені як людина…

– Мені імпонує в письменникові те…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця


яке майбутнє чекає елізу за пєсою пігмаліон
Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалізму у творах митця