ПІСНЯ ПРО ТЛІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ – Лі Бо (701-762)

О, як же швидко

Один білий день минає!

А скільки знегод за сотню років набереться!

Подивишся в небо:

Яка ж ця блакить безмежна!

“Велика межа” – і та безліч калп тривала1!

У феї Ма Гу2

За всі проминулі століття

Волосся на скронях

Вже майже суціль посріблилось.

Небесний володар

Побачив Яшмову діву3 –

І регіт його

Вже мільйони років лунає.

Ех, шістку драконів4

Спинити б, назад повернути

Та й всіх прив’язати

До дерева сходу – Фусану!5

А потім вином би

Наповнити Ківш

по вінця

І до нерухомості

Кожного з них упоїти6!

Чого б я хотів?

Багатства? Знатності? Слави?

Ні! Час зупинити,

Аби зберегти обличчя.

1 “Велика межа” – період абсолютної єдності до створення світу, коли ще не виокремилися протилежності – Інь і Ян. Калпа – величезний часовий період, який навіть неможливо уявити.

2 Ма Гу – безсмертна фея китайської міфології. “Навіть у безсмертної посивіло волосся!” – цим образом Лі Бо хоче підкреслити тривалість життя в цьому світі.

3 За міфом, Небесний володар (верховне даоське божество), побачивши Яшмову діву, служницю богині фей, розреготався,

і відтоді його регіт лунає з неба громом.

4 За міфом, шісткою драконів запряжена колісниця, яка тягне сонце по небу.

5 Фусан – міфологічне дерево, від якого вранці починає свій біг колісниця Сонця.

6 Тут мається на увазі, що п’яні дракони не змогли б далі тягти колісницю Сонця і час би зупинився. Ківш – сузір’я Великої Ведмедиці.

Готуємося до роботи з твором

1. Що свідчить про те, що китайці з особливою шаною ставилися до свого фольклору? Як вони збирали і зберігали народні китайські пісні юефу́?

2. Які особливості китайської поезії до III ст. н. е.? Назвіть основні принципи виведені Конфуцієм для поезії.

3. Що свідчить про надзвичайно важливе значення поезії в житті Китаю?

4. У чому полягала відмінність віршів “старого стилю” від віршів “нового стилю”?

5. Назвіть основні теми поезії епохи Тан. Як релігійні течії вплинули на розвиток китайської лірики?

6. Що вам відомо про життя і творчість видатного китайського поета VIII ст. Лі Бо?

7. У чому особливості поетичного таланту Лі Бо?

Працюємо над текстами творів

8. Який настрій навіюють картини природи у вірші Лі Бо “Печаль на яшмовому ганку”?

9. Поміркуйте, ліричний герой відчуває до себе ворожість природи чи усвідомлює своє єднання з нею? Відповідь обгрунтуйте. А якби ви ввійшли в осінню воду, чи думали б про красу тихої води?

10. У вірші “Печаль на яшмовому ганку” знайдіть приклади персоніфікації.

11. Випишіть у робочий зошит приклади епітетів. Яку роль у створенні настрою вірша відіграють ці епітети?

12. Як у вірші “Сосна біля південної галереї” створюється образ самотності й стійкості?

13. Як у поезії “Дух старовини. 9” передається мінливість навколишнього світу, людського життя і його цінностей? А що для людини є вічним?

14. Знайдіть у цьому вірші приклади протиставлення і поясніть їхню роль.

15. А ким ви бачите себе уві сні?

16. Назвіть міфологічні образи в “Пісні про тлінність людського життя”. Уособленням яких явищ природи стали в даоській міфології ці образи? У чому полягає космічність зображення природи, світу?

17. Що, на думку поета, є найбільш мінливим і найменш цінним у житті людини? Поясніть це на прикладі віршів “Дух старовини. 9” та “Пісня про тлінність людського життя”.

18. Доведіть, що природа і людина у віршах Лі Бо становлять єдине ціле.

Узагальнюємо і підсумовуємо

19. Чому лірику китайського поета Лі Бо називають філософською?

20. Як даосизм вплинув на творчість Лі Бо?

21. Визначте теми віршів Лі Бо, поданих у підручнику.

Виконуємо творчі завдання

22. А якби ви склали вірш про природу, якою б вона постала? Який настрій ви прагнули б передати в ньому? Чому?

23. Які міфологічні образи можна було б використати у вашому вірші?

24. Спробуйте скласти невеликий вірш, наслідуючи Лі Бо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ПІСНЯ ПРО ТЛІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ – Лі Бо (701-762)


сочинение на английском my dream room
ПІСНЯ ПРО ТЛІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ – Лі Бо (701-762)