Контрольний письмовий твір “Що значить служити Богові і людям?”

УРОК 58

Тема. ПРЗМ № 6. Контрольний письмовий твір “Що значить служити Богові і людям?”.

Мета: удосконалити вміння висловлювати власну думку, добирати матеріал до твору, продумувати композицію; розвивати логічне мислення; сприяти поповненню словникового запасу учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Обладнання: словники синонімів, антонімів; тлумачний словник; для кожного учня пам’ятка для успішного написання твору; ілюстрації на релігійну та патріотичну тематику.

Хід уроку

І. Повідомлення теми та очікуваних

результатів уроку.

1. Перевірка домашнього завдання.

(Вчитель заслуховує усні висловлювання учнів на тему: ” Чи можна одночасно служити Богові і людям?” та разом з учнями визначає, чи розкрито тему, чи вдало підібрано цитати, приклади, вносить свої пропозиції щодо покращення прослуханих висловлювань.)

2. Робота з пам’яткою для успішного написання твору.

(Вчитель роздає кожному учневі пам’Ятку, пропонує ознайомитись із нею та використати під час роботи.)

(Матеріал для вчителя. Пам’ятка для успішного написання твору. “Обирайте тему не найлегшу, а ту, яка викликає у вас інтерес, хвилює.

Продумайте основну думку твору і намагайтеся все підпорядкувати розкриттю її, по змозі доберіть до твору епіграф.

– “Продумайте композицію, складіть план або схему твору.

– Починайте роботу цікавим вступом, пов’язаним з темою.

– Стежте за логічною послідовністю у викладі матеріалу в основній частині.

– Тему розкривайте глибоко і всебічно, наводьте конкретні факти для підтвердження своїх думок.

– Правильно цитуйте, але не переобтяжуйте роботу великими цитатами.

– Пишіть охайно, правильною літературною мовою, просто.

– Пам’ятайте, що читач має відчувати ваше ставлення до того, про що ви пишете.

– У висновку постарайтеся зробити самостійні узагальнення (За В. І. Цимбалюком).

3. Ознайомлення учнів зі словниками та правилами користування ними під час написання твору.

4. Написання контрольного твору.

II. Підбиття підсумків.

III. Домашнє завдання.

Опрацюйте статтю підручника про письменника Володимира Дрозда; підготуйте відповіді на запитання до неї.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Контрольний письмовий твір “Що значить служити Богові і людям?”


патріотичні мотиви в поезіях т шевченка
Контрольний письмовий твір “Що значить служити Богові і людям?”