Звуковий повтор

Звуковий повтор – основний принцип художньої, переважно поетичної, фоніки, зумовлений евфонічною природою української мови та вимогами культури поетичного мовлення. До З. п. належать не лише випадки ушляхетненої інструментації (алітерація, асонанс), а й інші форми: звуковий паралелізм, анафора, епіфора, зіткнення, рима, кільце тощо. Неабияке значення мають у З. п. звуконаслідування та інші форми звукопису. З. п. широко використовували символісти, які намагалися створити звуковий образ, досягнувши якомога повнішого музично-смислового ефекту в ліриці:

Зорі-очі, очі-зорі

Тут і там.

Тут зорять – до дна прозорі,

Там зорять – як іскри в морі…

Зорі очі, очі-зорі,

Я співаю вам! (М. Вороний).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Звуковий повтор


переробити вірш картина платона воронько
Звуковий повтор