ЗНО – Тест № 6

1. Хто з письменників сказав про Т. Шевченка: “Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури?”

А І. Франко; В Є. Маланюк;

Б М. Коцюбинський; Г М. Рильський

2. Укажіть рік виходу “Кобзаря” – першої поетичної збірки Т. Шевченка.

А 1838 p.; В 1840 p.;

Б 1839 p.; Г 1841 р.

3. Хто є засновником методу критичного реалізму в українській літературі?

А Григорій Сковорода;

Б Іван Котляревський;

В Григорій Квітка-Основ’яненко;

Г Тарас Шевченко.

4. Укажіть жанр твору Т. Шевченка “Катерина”.

А Балада;

Б

ліро-епічна поема героїчного характеру;

В сатирична поема;

Г ліро-епічна соціально-побутова поема.

5. Словами: “Те диво, що було, минуло” Т. Шевченко характеризує українську старовину у творі:

А “Гайдамаки”;

Б “До Основ’яненка”;

В “Катерина”;

Г “Заповіт”.

6. Укажіть, які реальні історичні події зображено в історико-героїчній поемі

Т. Шевченка “Гайдамаки”.

А Козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 p., відоме в історії як Коліївщина;

Б події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;

В військові походи на Туреччину

під проводом П. Конашевича-Сагайдачного;

Г участь у війні зі шведами;

Д похід князя Ігоря Святославовича на половців 1185 р.

7. Якого персонажа поеми “Гайдамаки” Т. Шевченко називає “сирота убогий”?

А М. Залізняка;

Б І. Гонту;

В Лейбу;

Г ксьондза;

Д Ярему Галайду.

8. Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості Т. Шевченка?

А Сентиментальність;

Б інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного;

В правдиве зображення дійсності;

Г культ держави;

Д піднесений стиль мови.

9. Укажіть, у чому простежується зміна ідейно-тематичної спрямованості творів

Т. Шевченка в період після 1843 р.

А У заглибленні у фольклорні джерела;

Б у зверненні до античних образів і сюжетів;

В у соціально-критичній, реалістичній спрямованості творчості;

Г у зверненні до фантастичних образів і сюжетів;

Д у використанні творчих надбань сентименталізму.

10. У якому році був написаний “Заповіт”?

А 1841 p.;

Б 1845 p.;

В 1847 р.;

Г 1857 p.;

Д 1860 р.

11. Розмістіть епізоди поеми “Катерина” в порядку їх появи у творі.

А Любовний епізод і народження позашлюбного сина;

Б самогубство героїні;

В вступ-звернення до дівчат-селянок;

Г вигнання Катерини з дому;

Д випадкова зустріч Катерини з Іваном.

12. Установіть відповідність між цитатою з твору Т, Шевченка і художньо-виражальними засобами, застосованими в ній.

1 “Кати знущаються над нами,

А правда наша п’яна спить” (“Кавказ”),

2 “Кругом неправда і неволя,

Народ замучений мовчить,

А на апостольськім престолі Чернець годований сидить” (“Єретик”).

3 “Тополі… стоять собі; мов Сторожа, розмовляють з полем” (“Сон”).

4 “Той мурує, той руйнує” (“Сон”).

5 “І внучатам із клуночка гостинці виймає – і хрестики, й дукачики, й намиста разочок”

(“Наймичка”).

А алегорія

Б антитеза

В пестливі слова

Г уособлення

Д поєднання уособлення з порівнянням


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)ЗНО – Тест № 6


ось дерево звелось
ЗНО – Тест № 6