ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ

Поряд з тематичною класифікацією ліричних творів повною мірою зберігає своє значення й жанровий поділ лірики, який здійснюється залежно від типу переживань поета. Одна з найдетальніших (для свого часу) спроб систематизації за даним принципом жанрів лірики належить В. Бєлінському, який подає їх у такій ієрархії: “Види ліричної поезії залежать від ставлення суб’єкта до загального змісту, який він бере для свого твору. Якщо суб’єкт заглиблюється в елемент об’єктивного споглядання і немовби втрачає в цьому спогляданні свою індивідуальність,

то постають: гімн, дифірамб, псалми, пеани. Суб’єктивність на Цьому щаблі ще немовби не має свого власного голосу й Уся цілком віддається тому вищому, яке стало джерелом натхнення; тут ще мало осібного, і загальне, хоча й проймається натхненним відчуттям поета, проте виявляється більш-менш абстрактно. Це – початок, перший момент ліричної поезії, і тому, наприклад, гімни Калімаха та Гесіо-да, дифірамби Піндара мають характер епічний, вбирають у себе розповідь і взагалі постають у вигляді ліричних поем достатньо чималого обсягу. <…> Суб’єктивність поета, вже усвідомлюючи себе, вільно бере і обіймає
собою певний предмет, що цікавить її: тоді з’являється Ода. <…> Хоча тут поет повністю віддається своєму предметові, але не без рефлексії на свою суб’єктивність; він утримує своє право й не стільки розвиває сам предмет, скільки своє повне від цього предмета натхнення. <…> Взагалі потрібно сказати, що Ода, ця середина між гімном та дифірамбом і піснею, також мало властива нашому часові. <…> Чистий без домішок елемент лірики постає в пісні, в найширшому розумінні цього слова, як вираз чисто суб’єктивних відчуттів. Усе незчисленне різноманіття тих таємних, невимовних без творчої сили поезії відчуттів… звільняється тут від…виняткової належності мені, і злітає у світ, окрилене фантазією. Нарешті, суб’єкт, крім цих суто особистих відчуттів, висловлює в ліричних творах більш загальні, більш усвідомлені факти свого життя, різні споглядання, переконання, думки, увесь об’єктивний запас знань та ін. Сюди, крім власне пісні, належать сонети, станси, канцони, елегії, послання, сатири і, нарешті, усі ті різноманітні твори, яким навіть важко підібрати власні імена”. До ліричних жанрів (крім названих критиком) відносять також: епіталаму, панегірик, мадригал, епітафію (які в сучасній літературі майже не вживаються, як і деякі з названих вище), думку, романс, ліричний портрет, медитацію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ


написати діалог з української мови
ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ