Земля – наша мати

І. Земля – колиска людства.

ІІ. Зв’язок людини з природою.

1. Ставлення українського народу до всього довкілля .

2. Екологічна криза .

3. Проблеми порятунку землі .

4. Перлина природи – Україна .

5. Необхідність запобігання подальшому руйнуванню найсвятішого – рідної землі .

ІІІ. Люди! Бережіть усе живе на Землі! (необхідність настроїти свої душі на спасіння

Неньки-природи).




Земля – наша мати
на лісовій галявині переказ