Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Завдання для самоконтролю

1. Розкажіть про розвиток освіти в Україні кінця XVIII – перших десятиліть XIX століття. Як він вплинув на розвиток науки?

2. Чому період розвитку української літератури кінця XVIII – перших десятиліть XIX століття отримав назву нової літератури?

3. Чому друга половина XVIII століття стала часом розвитку національної культури та піднесення національної свідомості? Яка роль української інтелігенції в цьому процесі?

4. У яких напрямках відбувались становлення і розвиток української літератури цього періоду?

5.

Розкажіть про нове явище в українському літературному процесі – романтизм.

6. Визначте роль гуртка І. Срезневського у розвитку літератури цього періоду.

7. Чому нова техніка віршування – силабо-тонічна – вважається основним досягненням поетів-роман-тиків 20-40-х років?

8. Розкажіть про “Харківську школу романтиків” і її значення в розвиткові літератури того періоду.

9. У якому напрямку розвивалось театральне мистецтво після зникнення шкільних театрів?

10. Чому 1819 рік вважається історичною датою у становленні нового українського театру?

11. Яке місце в літературному процесі кінця

XVIII – перших десятиліть XIX століття посідає “Енеїда” І. Котляревського?

12. У чому полягають жанрові та композиційні особливості “Енеїди” І. Котляревського?

13. Які засоби творення комічного використав автор “Енеїди” для розкриття образів?

14. Визначте роль мандрівних дяків у поширенні бурлескно-травестійних творів в Україні.

15. Хто з українських письменників вважається основоположником раннього етапу реалістичної літератури?

16. Чому видатний драматург XIX століття Іван Карпенко-Карий назвав п’єсу “Наталка Полтавка” “праматір’ю українського народного театру”?

17. Хто з письменників першої половини XIX століття увійшов в історію української літератури як зачинатель і перший класик художньої прози?

18. Розкажіть про вплив просвітительства та сентименталізму на формування літературно-естетичних поглядів письменників дошевченківського періоду.

19. Розкажіть про розвиток сентиментально-реалістичної прози першої половини XIX століття. Хто з українських письменників є її основоположником? ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)


хто з нас в житті не помилявся
Завдання для самоконтролю – ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII – перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)