ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ

ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ (1836, м. нар. невід. – 10.01.1898, Катеринослав) – етнограф, фольклорист, етнолінгвіст, письменник, культурно-громадський діяч.

Родом з Катеринославщини, походження невідоме. З 1845 р. навчався в Катеринославській повітовій школі, потім у Катеринославській гімназії. У 1853- 1855 рр. – студент природничого факультету Харківського університету, який покинув через неспроможність платити за навчання. Працював канцелярським служителем Катеринославської палати громадського суду, доглядачем Новомосковської єврейської школи.

У1862 – 1864 рр. – студент філологічного факультету Харківського університету, який також не закінчив з тих самих причин. У цей час розпочав збирати фольклорно-етнографічні та лексикографічні матеріали, організовувати видання українських книжок. Свої записи друкував у газеті “Екатеринославские губернскиє ведомости” та ін. Більш як 700 зразків малих жанрів, записаних ним, опубліковано в збірнику М. Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке ін.” (1864).

Г. Залюбовського можна назвати першим фольклористом і етнографом Катеринославщини. Протягом майже 40 років збирав він матеріали в Новомосковському

і Павлоградському повітах Катеринославської та в Лебединському повіті Харківської губерній. Був активним членом Південно-Західного відділення Російського географічного товариства в Петербурзі (1869-1870) і Києві (1873 – 1876). Велику кількість фольклорних записів надрукував У “Трудах зтнографическо-статистической зкспедиции в Западно-русский край” (т. II, V) П. Чубинського, деякі – в “Читанці” П. Хуторного (1883). 1861 р. брав участь у складанні словника К. Шейковського. 1205 карток із словесними матеріалами передав він Б. Грінченку для “Словаря української мови”. Зібрав також цінні матеріали з українського народного звичаєвою права.

Г. Залюбовський був співробітником “Екатеринославского листка” (“Днепр”), “Степи”, “Екатеринославских губернских ведомостей”. З 1867 р. – судовий слідчий у Катеринославському повіті, в Ростові.

Літ.: Данилова В. В. Памяти Г. А. Залюбовского // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. 1909. Т. 5; Степовий В. Пам’яті Г. А. Залюбовського, українського етнографа з Катеринославщини // Дніпрові хвилі. 1913. № 2; Биков М. Григорій Антонович Залюбовський. (До портрета) // Дніпрові хвилі. 1913. № 9; Іваннікова Л. В. Григорій Залюбовський (1836-1898) // Народознавство. 1995. № 22 – 23.

Л. Іваннікова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ


кожній людині властиво помилятися але нікому
ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ