Загальна характеристика всесвітнього літературного процесу першої половини XX століття

Перша половина XX століття для літератури вирізняється такими тенденціями. Передусім, саме на межі ХІХ-ХХ століть і в першій чеверті XX століття забуяв модернізм, продовжилися традиції символізму , імпресіонізму, відчутним був вплив неоромантизму, спалахнула й відпала зірка футуризму ; те саме можна сказати й про творчість дадаїстів ; насамперед у Франції та Іспанії; сюрреалістів насамперед у Німеччині – експресіоністів і т. д. Саме на початку XX століття остаточно сформувалася література “потоку свідомості”, про що сповістила читачів

поява “Євангелія модернізму” – роману видатного ірландського письменника Джеймса Джойса “Улліс” . Але не можна забувати, що саме в цей час створювалися шедеври літератури іншої естетичної орієнтації.

Так, саме на початку – у першій половині XX століття плідно працювали письменники-реалісти: англієць Д. Голсуорсі ; американець Т. Драйзер ; но-белеат Е. Хемінгуей ; росіяни Максим Горький та нобе-леат М. Шолохов ; француз Р. Роллан ; німець Е. М. Ремарк та ін.

Починаючи десь із 1920-30-х років безумовного “законодавця мод” у всесвітньому літературному процесі немає. Саме в цей час починається, сказати

б, “центонна” епоха його розвитку . Поруч із реалізмом розвиваються започатковані раніше та виникають нові модерністські напрями та течії: екзистенціалізм ; зароджується т. зв. “драма абсурду” , яка дасть свої сходи вже на початку другої половини XX століття.
Загальна характеристика всесвітнього літературного процесу першої половини XX століття


читати одержима лесі українки скорочено
Загальна характеристика всесвітнього літературного процесу першої половини XX століття