З якою метою письменник порушує традиційне розташування сюжетних елементів?

Найчастіше художній твір починається з експозиції (так знана пряма експозиція, наприклад, у повісті “Земля” О. Кобилянської). Однак іноді вона переноситься в середину, як це маємо, приміром, у творах Панаса Мирного та І. Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, Панаса Мирного “Лихі люди” (“Товариші”), Це затримана експозиція, яка, акцентуючи на минулому героїв, дає змогу глибше розкрити причини зображених подій, гостріше відчути драматизм конфлікту. Іноді експозиція міститься в кінці твору. Вона називається зворотною і,

як правило, надає сюжету таємничості, бо приховує першопричину вчинків героя, їх справжню суть (“Мертві душі” М. Гоголя). Найчастіше затримана (зворотна) експозиція зустрічається в гостросюжетних пригодницьких повістях або романах, де автор свідомо залишає читача довгий час у незнанні.

У деяких творах експозиційні моменти не прив’язуються до певної точки сюжету, а розсіюються по всьому тексту – у мові персонажів, автора чи оповідача, у спогадах, асоціаціях. Це посилює драматизм оповіді (“Тигролови” І. Багряного, “Твоя зоря” Олеся Гончара).

Є твори, в яких дія починається із зав’язки, як, наприклад,

у поемі Т. Шевченка “Єретик”, у новелі В. Стефаника “Новина”. Таке порушення традиційного розташування сюжетних елементів дає авторові змогу тримати читача в напрузі, аналізувати причини й наслідки зображених подій, осягнути глибинні порухи душі героїв. Відсутність у творі того чи іншого елемента сюжету має важливе змістове значення, оскільки необхідною є й та “нульова” інформація, яку він несе, бо теоретично цей елемент потрібний. Загалом розташування складових частин сюжету залежить від творчого задуму письменника, того життєвого матеріалу, що ліг в основу твору.

У багатопланових творах зав’язка, кульмінація і розв’язка є в кожній сюжетній лінії (“Місто” В. Підмогильного, “Циклон” Олеся Гончара), у хроніках неможливо виділити ці вузлові моменти, але інколи вони спостерігаються в окремих епізодах, що входять до складу хронік.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

З якою метою письменник порушує традиційне розташування сюжетних елементів?


куди ховаються риби від дощу
З якою метою письменник порушує традиційне розташування сюжетних елементів?