Ю. МУШКЕТИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “СУД”

Варіант 1

1. “Поміж чималої кількості письменників помітних особистос­тей менше, ніж хотілося б, ніж потрібно на користь загальної справи; Ю. Мушкетик належить до числа помітних особистос­тей у царині красного письменства”,- так про видатного митця зазначив…

А Д. Павличко.

Б Є. Гуцало.

В В. Шевчук.

Г І. Дзюба.

2. Після закінчення аспірантури при Київському університеті, Ю. Мушкетик…

А Емігрував за кордон.

Б Учителював у рідному селі.

В Працював головним редактором журналу “Дніпро”.

Г Потрапив

на фронт.

3. Традиції яких митців художнього літературного слова продов­жує Ю. Мушкетик, виявляючи при цьому власну яскраву інди­відуальність?

А Є. Плужника, М. Хвильового, Т. Шевченка.

Б М. Шашкевича, І. Франка, Є. Маланюка.

В Лесі Українки, О. Кобилянської, Л. Костенко.

Г Панаса Мирного, М. Коцюбинського, В. Стефаника.

4. Більшість творів Юрія Михайловича мають характер…

А Романтичний.

Б Соціальний.

В Історичний.

Г Філософський.

5. До твору Ю. Мушкетика, в якому не порушені гострі проблеми морально-духовного плану через розкриття людських взаємин і характерів внутрішнього світу сучасника,

належить…

А “Вогні серед ночі”.

Б “Крапля крові”.

В “Серце і камінь”.

Г “Біла тінь”.

6. Трагізм головної героїні твору “Суд” автор зображує через окре­му деталь. Так, Ганна не має бажання…

А Співати.

Б Доглядати за худобою.

В Спілкуватися з односельчанами.

Г Слідкувати за власною зовнішністю.

7. У залі суду, де було багато народу, над Г. Розсохою посміювали­ся через те, що вона (Ю. Мушкетик “Суд”)…

А Мала на собі брудний одяг.

Б Висловлювала свою думку мляво, безграмотно, вимовля­ючи окремі слова.

В Знала наступну підсудну кандидатуру – багатожонець, аферист.

Г Повсякчас то плакала, то сміялася.

8. Устим Рукавиця на суді над Ганною Розсохою був (Ю. Мушке­тик “Суд”)…

А Секретарем.

Б Свідком.

В Звичайним присутнім.

Г Позивачем.

9. Головна героїня оповідання Ю. Мушккетика “Суд” полюбляла…

А Затишок.

Б Обробляти городину.

В Збирати у лісі ягоди і гриби.

Г Спостерігати, як танцювала молодь на вечорницях.

10. Літніми вечорами Омелько найбільше полюбляв (Ю. Мушкетик “Суд”)…

А Рибалити.

Б Пити чай у родинному колі.

В Спостерігати за зорями.

Г Варити польову кашу.

11. Тимчасово захистив Г. Розсоху від поборів І. Рукавиці та Й. Шила (Ю. Мушкетик “Суд”)…

А Голова сільради.

Б Військкомат.

В Обласний прокурор.

Г Урядовець з райвиконкому.

12. Яким чином сільські крутії І. Рукавиця і Й. Шило обдурили Г. Розсоху? (Ю. Мушкетик “Суд”)

А Зобов’язали її сплачувати податки замість триста кар­бованців тисячу триста.

Б Змусили жінку обробляти поточну ділянку з буряком.

В Звинуватили у тому, що начебто вона критикувала діяль­ність Й. Сталіна.

Г Дорікали селянці у її недбайливому ставленні до державного майна, тим самим вимагали у неї грошової компенсації.

Варіант 2

1. Народився майбутній письменник у родині вчителя…

А На Закарпатті.

Б Поліссі.

В Поділлі.

Г Волині.

2. Укажіть твори Юрія Михайловича, які відзначені Державною премією України імені Т. Шевченка.

А “Позиція” та “Рубіж”.

Б “Смерть Сократа” і “Суд на Сенекою”.

В “Семен Палій” і “Гайдамаки”.

Г “Крапля крові і “Жовтий цвіт кульбаби”.

3. Художньою метою творів письменника…

А Є відтворення єдності особистого і громадського.

Б Майстерний показ побуту, повір’їв, звичаїв, елементів язич­ництва в них.

В Викриття соціальних проблем тяжкого становища трудо­вого народу за часів кріпацтва та пореформеного часу.

Г Зображення торжества істини, справедливості, духовної чесності, свободи.

4. Яким творам письменника В. Шевчук дав досить високу оцінку і зазначив про те, що вони – вдала спроба мислення Ю. Мушкетика про життя людини на землі, про її духовний світ?

А “Позиція”, “Рубіж”.

Б “Яса”, “Суд”.

В “Смерть Сократа”, “Суд над Сенекою”.

Г “Гайдамаки”, “Жовтий цвіт кульбаби”.

5. Темою оповідання Ю. Мушкетика “Суд”…

А Є художнє осмислення нелегкої долі праці, звеличення про­стої людини, її мудрості.

Б Змалювання образу сильної, вольової особистості, яка бо­реться за ідеали, що розходяться з тогочасною дійсністю.

В Відтворення життя й побуту провінційної інтелігенції.

Г Трагічне становище нашого народу в умовах командно-бюрократичного управління державою.

6. “Добрий, лагідний, усім уступливий, полохливий, трохи ліньку­ватий, одразу… оддав голоблі важкого хазяйського воза”,- так Ю. Мушкетик охарактеризував героя “Суду”…

А Данила.

Б Ілька.

В Омелька.

Г Гриця.

7. Головна героїня твору Ю. Мушкетика “Суд” звинувачувалася в тому, що вона…

А Вкрала півмішка зерна.

Б Не доглядала належним чином за худобою.

В Багато часу приділяла власному дозвіллю.

Г Не виробила мінімуму трудоднів.

8. Ганна, як зазначає автор ” Суду “, працювала з дитинства, не любила безділля і виконуала роботу…

А 3 великим бажанням і натхненням.

Б Посмішкою і гумором.

В Піснею.

Г Не завжди з великим бажанням.

9. Історична епоха, яка не відображена у творі Ю. Мушкетика “Суд”.

А Колективізація.

Б Голодомор

В Революція 1918 року.

Г Друга світова війна.

10. У чому прославився Омелько серед мешканців села (Ю. Мушке­тик “Суд”)? Він:

А Змайстрував три вітряки.

Б Відремонтував комбайни.

В Почистив ставок.

Г Збудував клуб.

11. Устим Рукавиця звинувачував Грицька, сина Г. Розсохи, у тому, що він (Ю. Мушкетик “Суд”)…

А Є розкрадачем державного майна.

Б Неосвіченою людиною.

В Іноземним шпигуном.

Г Недобросовісним працівником у колгоспі.

12. Суть вироку Ганни (Ю. Мушкетик “Суд”), що був проголошений за рішенням суду.

А Півтора року виправних робіт.

Б Щомісячна сплата державі по 100 карбованців.

В Примусове відпрацювання у колгоспі.

Г Позбавлення волі на піроку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Ю. МУШКЕТИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “СУД”


література в західній україні до 1939 коротко
Ю. МУШКЕТИК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “СУД”