Євген Гуцало. Коротко про письменника. “Сім’я дикої качки”. Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем

УРОК 49

Тема. Євген Гуцало. Коротко про письменника. “Сім’я дикої качки”. Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем.

Мета. Поглибити знання учнів про письменника, ознайомити із змістом твору, удосконалювати вміння переказувати сюжет, виділяти кульмінацію; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до неї.

Обладнання: репродукції картин (ранковий ліс, річка, діти в селі, по дорозі до річки).

Хід Уроку

I. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Психологічний тренінг. Учні мовчки читають текст,

розданий на кожну парту.

Я – учень. Я – особистість наполеглива. Навіть творча. Маю власний погляд на світ, умію його відстоювати. Не боюся помилок. Визнаю їх, виправляю. Шукаю істину.

– Які фрази ви б виділили?

– Чому?

– Визначте головну думку прочитаного.

II. Оголошення теми і мети уроку.

1. Слово вчителя.

– Ми дійшли висновку, що головне для людини – бути особистістю. Дуже влучно про це сказав В. Симоненко у своїй поезії:

Ти знаєш, що ти – людина,

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Такою людиною був і Євген

Гуцало з неординарним, власним поглядом на світ.

– Пригадайте, чи наполегливим був письменник у дитинстві.

– Чи легкою була дорога до визнання?

– “Крила міцніють у польоті”. Як ви розумієте цю українську народну приказку? Чи можна її використати, говорячи про творчість Є. Гуцала?

Стрімка летюча постать, задумливі каро-зелені очі, у руках дипломат і газета або журнал. Таким запам’ятали сучасники письменника.

Коли Жені виповнилось чотири роки, почалася війна. Тому не дивно, що ця тема присутня у багатьох творах письменника. Хлопець змалку тягнувся до слова. Хоч жоден журнал не друкував його перші твори, він твердо вирішив стати журналістом. Читав дуже багато. Все, що потрапляло до рук. “Кобзаря” Шевченка, Біблію, твори В. Скотта, Джека Лондона. Ставши студентом Ніжинського педінституту, продовжував писати. Вперто шукав себе, свою тему. Таки знайшов і став в один ряд з класиками світової літератури. З-під його пера вийшло у світ понад 100 книг. Друзі жартома розказували, що коли Євген Пилипович проходив вранішніми вулицями Києва, то пташки переставали співати і спурхували йому на плече – природа тонко відчувала справжнього митця.

Людина і природа. Саме цій темі присвячене оповідання “Сім’я дикої качки”, з яким ми ознайомимося.

2. Опрацювання змісту твору.

А) Відтворення подій за допомогою технології “Ланцюжок”. (Записати на дошці).

Похід Юрка до річки ранковим лісом -> Юрко і Тося на риболовлі ->Розмова між дітьми дорогою додому -> Зустріч із качиним виводком -> Каченята в ящику біля хати -> Тося з каченятами біля річки ->Допомога хлопців ->Від’їзд Юрка у місто.

(Ця технологія розкриває можливість наочно побачити архітектоніку оповідання у найпростішому її вигляді. Уміння скласти “Ланцюжок” свідчить, що учень прочитав твір, засвоїв його зміст, простежив за розгортанням подій).

Б) Робота над описом природи (використання репродукцій картин). Виразне читання опису ранку в дубовому лісі. Розгляд художніх засобів.

(Важливо Довести Учням, чому саме використано той чи інший образ та як він допомагає глибше сприйняти зміст і естетично-художній колорит твору, а описувану картину робить яскравішою, зримішою).

Наприклад, Порівняння (з І абзацу) Юркової вудочки з довгим сонячним променем: “Вудочка, як великий промінь, лежала на його плечі…” (Слід збудити уяву дітей. Справді, хлопчик іде ранковим лісом. Сонце тільки-но встало. Рослинність оповита легким серпанком туману – потроху випаровується роса. Довгі скісні промені пробиваються між стовбурами дерев і лягають на плечі Юрка так само, як лежить на них вудочка. Форма тісно пов’язується із змістом вислову. Порівняння: “…і голос, неначе вибух, порскнув угору й по боках…”, “… і всі його думки розлетілись, як сонячні зайчики”.)

Метафори. “Дуби співчутливо поглядали на неї, ніби хотіли допомогти”. “Сьогодні чомусь береза крилася від неї, не бажала повідати своїх думок”. “Ліс на хвилю заслухався, а потім зразу і збайдужів”. “В дзеркало ріки дивилось і не могло на себе надивитись небо”.

Епітети: далина кришталево чиста, кришталево дзвінка; “тремкими краплинами”, перелякана і тремтяча тиша.

В) Складання питального плану, запис у зошити. (Питальний план спрямований більше на розкриття вчинків персонажів, ніж розповіді письменників. Це послідовний запис питальних речень про дію або стан та причини поведінки персонажів. Переказ за цим планом дає можливість показати власне ставлення до подій твору і вчинків героїв).

Зразок питального плану

1. Чому Юркові було легко і весело у ранковому лісі?

2. Звідки приїхав Юрко і до кого?

3. Як відповів Юрко на спроби Тосі часто бути в його товаристві?

4. Про що хотіла дізнатися Тося від Юрка?

5. Які вчинки характеризують Юрка як хвальковитого хлопця?

6. Навіщо Юрко забрав каченят і приніс додому?

7. Чи припускала Тося, що дикі каченята повмирають у неволі?

8. Чим пояснити слабку силу протесту Тосі проти неволі каченят?

9. Чому Тося не могла заспокоїтися, коли Юрко зачинив каченят у ящику і поїхав до хлопців?

10. Що зробила Тося, залишившись сама?

11. Як переживала Тося, коли обезсилені каченята не могли плавати?

12. Хто допоміг дівчинці?

13. Як склалися взаємини Юрка з хлопцями і Тосею?

14. Чи зрозумів Юрко свою провину?

3. Робота над композицією твору.

А) Бесіда.

– До якого роду літератури належить цей твір? (Епос).

– На які види поділяються епічні твори? (Малі епічні форми (байка, оповідання, гумореска, літературна казка), середні (повість), великі (роман).

– Докажіть, що цей твір за жанром є оповідання? (Розповіді та опис – стислі, нетривалий час дії, кілька дійових осіб, прозова форма).

– Пригадайте, що називається композицією. (Упорядковане розміщення логічно зв’язаних складових частин художнього твору називається композицією).

– Чим відрізняється, на вашу думку, композиція від сюжету? (Сюжет – це розвиток подій і характерів. Він є складовою частиною композиції, як і позасюжетні компоненти).

Б) Міні-дослідження в групах. (Кожна група отримує завдання дослідити елементи сюжету у творі. Представники групи виступають з повідомленнями про результати роботи. Група експертів дає оцінку роботі груп).

Сюжет оповідання “Сім’я дикої качки”

Експозиція. Дія відбувається вранці у лісі та на річці. Юрко зустрічається з Тосею, яка прийшла сюди за ним.

Зав’язка. Головний герой не задоволений приходом дівчинки, тому між ними виникає суперечка.

Розвиток дії. Діти дорогою додому натрапляють на виводок каченят. Хлопець ловить його. Тося просить відпустити диких каченят. Юрко вдома поміщає їх у великий ящик, намагається примусити пити воду. Тося випускає каченят, бажаючи врятувати їх, на річку.

Кульмінація. В пошуках каченят Юрко приводить на річку хлопців, погрожуючи розправитися з Тосею. Ті, незважаючи на Юрка, кинулися рятувати каченят.

Розв’язка. Після цієї події Юрко не товаришував з хлопцями і Тосею. Хлопець зрозумів свою помилку, але соромився визнати її.

III. Домашнє завдання.

Підготувати переказ за питальним планом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Євген Гуцало. Коротко про письменника. “Сім’я дикої качки”. Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем


балада гете
Євген Гуцало. Коротко про письменника. “Сім’я дикої качки”. Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем