Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником

УРОК 1

Тема. Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником.

Мета. Ознайомити учнів з підручником української літератури для 7 класу й заохотити їх до вивчення рідної літератури; поглибити поняття про основні засоби виразності; з’ясувати естетичне, пізнавальне та виховне значення художньої літератури; прищеплювати любов до української літератури.

Обладнання: таблиця “Види мистецтва”, літературознавчий словник-довідник, виставка книг, підручник, плакат-пам’ятка.

Хід уроку

І.

Актуалізація опорних знань.

1. Вступне слово вчителя.

– Прочитані книги відкривають перед вами безмежні обрії знань. Художнє слово з вами поруч все життя, починаючи від маминої колискової, від першого самостійно вивченого вірша. Поступово, сходинка за сходинкою, ви входите у світ великої літератури, у світ Тараса Шевченка та Івана Франка, Лесі Українки та Олександра Довженка. Яким одноманітним і сірим було б наше життя без колядок і веснянок, без цікавих оповідань та ліричних поезій! Цей безцінний скарб знайдемо у багатьох творах, які ви прочитали за літо. Гортаючи книгу, ви занурювались у глибинний і неповторний

світ, а дочитавши її до кінця, стали набагато мудрішими і добрішими.

2. Оформлення виставки “Українська книжка в моїй сім’ї”. (Учні, користуючись плакатом-пам’яткою, вивішеною на дошці, розповідають про улюблені книжки, які вони прочитали за літо.)

План.

1. Хто автор книжки?

2. Що ви знаєте про нього?

3. Чи траплялися вам раніше його книги?

4. Що можна розповісти про цю книжку за обкладинкою та заголовком?

5. Розкажіть, що цікавого ви довідалися з книжки.

6. Прочитайте уривок з книжки, який, на вашу думку, може зацікавити всіх.

– Отже, можемо зробити висновок, що художній твір як вид мистецтва є одним із найдорожчих скарбів людства, а українська книжка за своєю змістовністю та художньою майстерністю займає чільне місце у світовій літературі.

3. З народної мудрості.

– Які ви знаєте висловлювання про книжку, що є найціннішим скарбом людства?

– Сонце освітлює людині шлях, книжка дає їй крила.

– Книжка може підказати, як на правильний шлях стати.

– Книга – твій друг. Чим більше в тебе друзів, тим краще. (Нар. мудрість.)

– “Найкращі книжки стали безсмертними, вони увійшли до скарбниці світової культури, в них мудрість і краса, глибина людських переживань і поклик до щастя” (В. Сухомлинський).

4. У кожному з існуючих видів мистецтва свій засіб відображення життя. В архітектурі та скульптурі – пластичні маси; у живописі – лінії та фарби; у танці й пантомімі – людське тіло; у музиці – звук; у літературі – слово; у театрі й кіно – сценічні картини та гра акторів. Отже, Мистецтво – це відображення дійсності в художніх образах, за допомогою яких митці у власних творах змальовують нове ірреальне (уявне) життя, подібне до реального.

Художня література – один із найпоширеніших видів мистецтва. Її ще називають мистецтвом слова або красним письменством, бо вона відтворює картини людського/життя образним словом. Слово стає образним тоді, коли не лише називає щось, а й узагальнює, викликає певні почуття та переживання або виражає оцінку, ставлення до названого явища, тобто має певну емоційність.

Твори письменників впливають на розум людини, на її почуття, спонукають до міркувань, співпереживань, виховують людину, дають їй знання та естетичну насолоду.

Дуже високо оцінюють можливості мистецтва слова сучасні літературознавці. “Художня література – перша серед рівних за своїм значенням та впливом на суспільство й людину мистецтв”.

5. Функції літератури.

Пізнавальна – людина є не тільки предметом зображення літератури, а й її метою. Читаючи художній твір, можна дізнатися про історичне минуле, звичаї, обряди різних народів, їхню культуру тощо.

Естетична – у кожної людини є естетичне відчуття, прагнення до прекрасного.

Виховна – виховувати у читачів любов до рідного краю, праці, природи; до одних дійових осіб автор намагається викликати у читачів любов і співчуття, до інших – неприязнь, ненависть.

II. Сприймання та засвоєння матеріалу.

1. Читання статті підручника.

2. Робота з таблицею “Види мистецтва”.

– Заповніть таблицю, вставляючи такі слова: Книжка, картина, фільм, бюст, ноти, вистава, стрічка, партитура, фігура, сцена, заголовок.

– Запишіть визначення, продовживши думку.

Мистецтво – загальне, найширше поняття, яке охоплює такі окремі види, як література, живопис, скульптура, … .

Художній твір, або твір мистецтва, – результат творчості письменника, художника… (Допишіть самостійно); (скульптора, музиканта, сценариста, актора, режисера).

III. Закріплення матеріалу.

Виразне читання вірша Лесі Українки “До” із циклу “Сім струн” та характеристика функцій літератури на його основі.

IV. Підсумок уроку.

– Чи погоджуєтесь ви з думкою В. Шевчука, що серед інших видів мистецтва “Перед веде таки література” ? Чому?

“Художня література поміж інших видів мистецтв посідає особливе, можна сказати, універсальне місце…”

Як бачимо, всі мистецтва взаємопов’язані та вбирають у себе різні засоби творення, але перед веде таки література, бо головне її завдання – з’явлення хай ілюзорної, але уподібненої до справжньої дійсності з усією її різноманітністю. Тим-то живий світ, у якому живемо, тісно поєднується з естетичним, який його узагальнює, осмислює, відтворює – на своєму рівні. І без такого поєднання не можемо уявити собі

Цивілізації, яку створила людина. А коли б вилучили мистецтво з життя, світ став би сірим, опростився б, а водночас був би менш зрозумілим та цікавим.

V. Домашнє завдання.

Візьміть інтерв’ю у своїх батьків чи інших дорослих, сформулювавши 2-3 запитання на тему “Роль художньої літератури в моєму житті”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником


василь чухліб оповідання гойдарики
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником