Художні напрями доби Просвітництва

ЛІТЕРАТУРА XVIII СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

§ 1. ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ЛІТЕРАТУРНА ЕПОХА

Художні напрями доби Просвітництва

Як ідейний рух Просвітництво в художній творчості представлене різними напрямами. На зміну бароко в мистецтві XVIII ст. прийшов стиль рококо, з його вишуканістю форми, дотепною і примхливою грою словом. Поети цього напряму славили життя як свято миттєвих життєвих радощів. Для багатьох письменників поезія рококо стала школою поетичної майстерності й визволення Почуття від диктату Розуму. Тому ознаки рококо помітні й

у творах Вольтера, Дідро, молодого Гете.

Суттєвих змін під впливом ідей Просвітництва зазнав класицизм. Новий зміст вимагав нових засобів зображення. Французький класицизм на початку XVIII ст. сприймався як зразок мистецтва цього напряму в більшості країн Європи. Але в художній практиці класицистичні правилапорушуються навіть на батьківщині теоретиків класицизму. Так, Вольтер одним із перших у просвітницькій драматургії зосередив свою увагу не на окремій особистості, а на середовищі, часткою якого є ця особистість. Особливе явище просвітницької літератури – “веймарський класицизм” Гете й Шиллера.

Зовсім

новим напрямом у літературі XVIII ст. став сентименталізм із його культом почуття. Культ почуття не суперечив просвітницькому культу Розуму, адже розум і почуття вважалися однаково притаманними “природній людині”. Сентименталізм виник на більш пізніх етапах Просвітництва, коли виявилася обмеженість раціоналістичного підходу до життя. Як художній напрям, сентименталізм відкрив нові можливості в зображенні людської особистості. Але, зосередившись на зображенні почуття, деякі письменники підміняли дійсність умовними й абстрактними обставинами. Утім, твори Ж. Ж. Руссо і Л. Стерна значною мірою вплинули на творчість Стендаля і Л. Толстого, реалістичну літературу XIX ст.

Реалістичної літератури вимагав сам читач і з особливою довірою ставився до творів, автори яких переконували, що події в їхніх книжках не вигадані, а достовірні. Успіх романів “Памела” Річардсона або “Страждання молодого Вертера” Гете пояснюють і тим, що читачі наївно вірили в те, що видавцям пощастило використати справжні листи й записи героїв. Для самих письменників ця ілюзія правдоподібності була лише засобом створення художнього образу.

Література доби Просвітництва стала новим етапом у розвитку світової літератури. Кращі художні досягнення доби Просвітництва і сьогодні не втратили своєї значущості, спонукають читачів замислюватися над сутністю життя, можливостями душі й розуму людини.

Поміркуйте і дайте відповідь

Які зрушення відбулися в соціальній та світоглядній сферах в епоху Просвітництва?

Як пов’язані між собою ідейні пошуки просвітителів та історичні події, що сталися в Європі у XVII столітті?

Якого значення просвітителі надавали розуму?

Хто з філософів і письменників висунув концепцію “природної” людини?

Яку роль відводили просвітителі вихованню, освіті?

Як розуміли просвітителі місію мистецтва?

Що означало для діячів Просвітництва поняття “громадянин світу”?

Визначте суспільні, моральні та естетичні ідеали просвітителів. Чи актуальні їхні думки в наш час?

Чому література доби Просвітництва стала новим етапом у розвитку світової літератури?

Знайдіть творче рішення

У короткому есе доведіть або спростуйте думку філософа Дж. Локка: “Розум людини – чиста дошка, на якій досвід залишає свої письмена”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Художні напрями доби Просвітництва


твір випадок із життя
Художні напрями доби Просвітництва