Хрестоматія

Хрестоматія (грецьк. chrestоs – корисний і mаnthano – вивчаю) – навчальна книга, укладена із систематично підібраних матеріалів – художніх, публіцистичних, наукових творів або їх уривків. Різновидом X. є читанки. Класичні взірці таких X. – книги К. Ушинського “Рідне слово” і “Дитячий світ”. До X. прилягають також антології, які впорядковуються з відмінною метою (див.: Антологія).




Хрестоматія


старт у самостійне життя
Хрестоматія