ВОВК І ЯГНЯ – ІВАН КРИЛОВ

БАЙКА У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ІВАН КРИЛОВ

ВОВК І ЯГНЯ

У сильного безсилий винен завсігди:

Цих прикладів в Історії ми досить знаєм.

Та ми Історій не складаєм,

А в байці можем це розповісти.

У спеку до струмка зайшло Ягня напитись;

І треба ж тут біді лучитись,

Що поблизу тих місць голодний Вовк бродив.

Ягнятко бачить він, і хоче поживитись,

Та він цьому надать законних прав хотів,

І каже: “Як, нахабо, смієш ти мутити Потік цей прохолодний мій,

Напій

Піском бруднити?

За це бо, далебі,

Зірву

я голову тобі!” –

“Якщо пресвітлий Вовк дозволить,

Насмілюсь вам сказать, що воду в ручаю

Від Світлості я нижче кроків на сто п’ю;

І гніватися він даремно зволить:

Адже мутить пиття ніяк не можу я”.-

“Так це брехня моя?

Негіднику! Звідкіль таке нахабство в світі?

Пригадую, як ти в позаторішнім літі

Зі мною надто грубші був.

Цього я, друже мій, ще не забув!” –

“Та згляньсь, нема мені ще й року з роду”,-

Відмовило Ягня.- “То, певно, був твій брат”.

“Не маю я братів”.- “То, може, кум, чи сват,

Чи інший хтось такий із вашого ж бо роду.

Самі ви, ваші

пси і ваші пастухи Мене б хотіли збути,

І шкодите мені ви всі по змозі всюди:

“Та розквитаюсь я за ваші всі гріхи!” –

“Ах, чим же винен я?” – “Мовчи, гоноровисте!

Чи час тут розбирать провини всі, щеня?

Ти винен тим уже, що хочу я, бач, їсти”.

Сказав – і в темний ліс Вовк поволік Ягня.

Запитання й завдання

1. Визначте, зі скількох частин складається байка “Вовк і Ягня”. Чи можна композицію байки назвати традиційною? Обгрунтуйте свою думку.

2. Якими ви уявляєте героїв твору? Які риси Вовка та Ягняти відобразив російський художник Олексій Лаптев, ілюструючи байку?

3. З якою метою Вовк розпочав розмову з Ягням? Чи довело Ягня в суперечці свою невинність? Чи прагнув Вовк знати істину?

4. З’ясуйте алегорію байки, вдаючись до конкретних прикладів з тексту.

5. Знайдіть у творі Крилова антитезу. З якою метою автор використовує її у творі?

6. У розділі “Цікава наука про літературу” перечитайте статтю “У справу вступає Поштовий Диліжанс”. Використовуючи матеріали статті, підготуйтесь до виразного читання байки в особах.

Чим байка “Вовк і Ягня” Івана Крилова відрізняється від подібної за сюжетом байки Езопа? Чи є в цих творах спільні ознаки?

1. Якби струмок, біля якого зустрілися герої байки, міг говорити, то що він сказав би про цей випадок? Сформулюйте думку кількома реченнями.

2. Хто переміг у суперечці: Вовк чи Ягня?

Пригадайте головні ознаки байки. Доведіть, що твір Крилова “Вовк і Ягня” – байка.

1. Підготуйте переказ байки від імені Вовка (“Як я поквитався з Ягням”) або від імені Ягняти (“Як я виправдовувався перед Вовком”).

2. Вивчіть байку “Вовк і Ягня” напам’ять. Спробуйте передати за допомогою інтонації особливості вдачі кожного персонажа.

Прочитайте мовою оригіналу

ВОЛК И ЯГНЁНОК

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

Но мы Истории не пишем;

А вот о том как в Баснях говорят.

Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться,

Что около тех мест голодный рыскал Волк

. Ягнёнка видит он, на добычу стремится;

Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: “Как смеешь ты, наглец, нечистым

Рылом

Здесь чистое мутить питьё Моё

С песком и с илом?

За дерзость такову

Я голову с тебя сорву”.-

“Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью,

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу”.-

“Поэтому я лгу!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!” –

“Помилуйте, мне ещё и от роду нет году”,-

Ягнёнок говорит. “Так это был твой брат”.-

“Нет братьев у меня”.- “Так это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите

И, если можете, то мне всегда вредите,

Но я с тобой за их разведаюсь грехи”.-

“Ах, я чем виноват?” – “Молчи! Устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.

Сказал и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

Запитання й завдання

1. Порівняйте оригінал байки з її перекладом. Чи зберіг перекладач побудову твору?

2. Поміркуйте, наскільки точно Микола Терещенко відтворив авторську мову та інтонацію.

3. Виберіть із текстів байки Крилова в оригіналі та перекладі крилаті вислови і запишіть їх до зошитів.

1 Твори яких відомих вам зарубіжних письменників перекладав Микола (а Терещенко? Що ви сказали б перекладачеві байки “Вовк і Ягня” про свої враження від твору?

Запитання й завдання до розділу “Байка у світовій літературі”

1. Пригадайте, з яких джерел брали сюжети та образи для своїх байок Лафонтен і Крилов. Прокоментуйте слова українського поета-байкаря, перекладача Микити Годованця:

Сократ і Бабрій, Федр і Лафонтен,

Сковорода, Крилов – всім вистачило тем:

Всім шлях премудрий розкривався,

Хто до Езопа добувався,

Хто позичав сюжетів та ідей,

Щоб байкою збагачувать людей…

2. З’ясуйте спільні риси байок Езопа, Лафонтена і Крилова. Що об’єднує твори українського байкаря Леоніда Глібова з творами згаданих авторів?

3. Поміркуйте, що відрізняє байки Езопа, Лафонтена і Крилова. Наведіть приклади з текстів.

4. Які художні засоби використовують байкарі? Наведіть відповідні цитати з творів.

5. У якій формі висловлюють мораль у байці? Яка її роль у творі?

6. Розгляньте перший форзац підручника. Пригадайте, хто найчастіше виступає героями байок Езопа, Лафонтена і Крилова. Дайте характеристику “звіриному царству” байок.

7. Користуючись довідкою, продовжіть подані вислови з байок.

– У спеку до струмка зайшло Ягня напитись:

– Хоч як би ти виправдовувалось,

– О Круче, коли б ти мав також розум,

– Я маю на душі великий гріх:

– Отак і ви, діти, якщо будете дружні, вас не подолають вороги,

– Якщо ти співала влітку.

Довідка:

… я все одно тебе з’їм.

… і треба ж тут біді лучитись.

… то потанцюй узимку.

… коли ж житимете в незгоді, вас легко переможуть.

… я стільки з’їв овець невинних!

… тобі більше не бракувало б нічого, щоб стати царем.

8. Вкажіть автора і назву байки, якій належить мораль.

– У сильного безсилий винен завсігди…

– Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодувати.

– …Є гроші – маєш право,

Немає – то під суд іди.

– …коли згода між людьми – їх важко перемогти, коли незгода – легко.

– Ця байка стосується нерозумної людини.

– …навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.

9. Знайдіть у поданому ряду “зайвий” за логікою викладу твір: “Зачумлені звірі”, “Хліборобові діти”, “Авгієві стайні”, “Вовк і Ягня”. Обгрунтуйте свою думку.

10. Прочитайте з пам’яті байку зарубіжного чи українського автора (за вибором).

11. У розділі “Цікава наука про літературу” прочитайте присвячені байкам статті “Чому ворона каркнула?” й “У справу вступає Поштовий Диліжанс”. Дайте відповіді на поставлені запитання.

12. Інсценізуйте одну з прочитаних байок. Спробуйте за допомогою інтонації передати особливості кожного з її персонажів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)ВОВК І ЯГНЯ – ІВАН КРИЛОВ


життя є точкою
ВОВК І ЯГНЯ – ІВАН КРИЛОВ