Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”

УРОК 39

Тема. Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”.

Мета: ознайомити учнів із цікавими фактами життя В. Підпалого. змістом поезії “Тиха елегія”; розкрити щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші; удосконалювати навички виразного читання; виховувати патріотичні почуття.

Обладнання: портрет В. Підпалого, кросворд, літературознавчий словник, картина М. Соченко “Колискова”, таблиці з назвами художніх засобів, вжитих у вірші “Тиха елегія”.

Хід уроку

І.

Перевірка домашнього завдання.

1. Кросворд “Впіймати пропущені слова із вірша “Парубоцька балада”.

1

Т

2

Р

3

А

4

Н

5

С

6

Ф

7

О

8

Р

9

М

10

У

11

В

12

А

13

В

1. “Що клялась від… півнів…” (Третіх).

2. “…послать

мені до ніг” (Рушники).

3. “Розчахнулись… двері” (Нагло).

4. “Що як поведе рукою – солов’ї вмирають…” (Навесні).

5. “Щось мені на… тужно…” (Серці).

6. “Вийшла Чураївна у…” (Фаті).

7. “… струни у музик” (Обірвались).

8. “Простягає білу…” (Руку).

9. “Сіють… троїсті” (Музику).

10. “Де колись… її пізнав” (Уста).

11. “Я летів красивим чортом на коні, як…, чорнім” (Ворон).

12. “Скрикнеш… осінньо” (Чайкою).

13. “… з горя Чураївна” (Впала).

– Як саме Борис Олійник трансформував народні уявлення про Марусю Чурай?

– Чому автор порівнює ліричного героя з красивим чортом на чорному коні?

II. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Слово вчителя.

– Полтавщина подарувала нам багато талантів, серед яких великими літерами викарбувано ім’я українського поета Володимира Підпалого, що прожив лише 37 років.

9 травня 1936 р. в с. Лазірка на Полтавщині він народився. Виховувала його та двох сестер лише мама, бо батько загинув на війні. Володимир добре пам’ятав батька; згадував, як він копав колодязь, садив дерева, качав мед, співав історичні пісні…

Мати Володимира знала “тьму казок та приповідок, шанувала загадки і вміла знаходити до них ключ. Вміла і любила працювати, кохалася у квітах”.

Закінчивши 10 класів та не вступивши до університету, Володимир пішов працювати в колгосп. Згодом – служба на флоті, яка призвела до хвороби ніг. Тому його достроково демобілізували. Підпалий взявся за книги й успішно склав іспити до Київського університету ім. Т. Шевченка на філфак.

1958 р. в газеті “Молодь України” та журналі “Зміна” були надруковані перші вірші В. Підпалого. Через 5 років вийшла перша поетична збірка “Зелена гілка”. Після закінчення університету працював у видавництвах, цікавився добою козаччини.

Був надзвичайно уважний, доброзичливий, чуйний у стосунках з людьми, хоча йому були властиві життєва безкомпромісність, твердість духу, які невсипущо плекав у своїх дітях. Писав новели, оповідання, поеми, вірші, “Автобіографію”, переспіви, займався перекладами творів російських письменників. Завдяки В. Підпалому в українську літературу було повернуто імена Є. Плужника, М. Драй-Хмари, Богдана Ігоря Антонича.

Помер 24 листопада 1973 р.

2. Робота зі словником літературознавчих термінів.

(Учні з’ясовують за словником лексичне значення слова “елегія”.)

Елегія – жанр лірики медитативного, меланхолійного, журливого змісту. У новоєвропейській літературі елегія набуває змістової визначеності, виражаючи переважно філософські роздуми, змішані почуття смутку і радості. Елегія розмежовувалася на елегію-сповідь, елегію-думу, елегію-пісню.

3. Робота із заголовком.

– Як ви розумієте заголовок вірша “Тиха елегія”?

– Хіба елегія може бути “не тихою”?

4. Виразне читання поезії В. Підпалого “Тиха елегія”.

5. Словникова робота за питаннями учнів.

6. Обмін враженнями щодо прочитаного.

– Незакінчене речення: “Найбільше мене вразило…”

7. Бесіда за прочитаним.

– Чому ліричний герой вважає, що любити рідний край треба без зайвого афішування своїх почуттів?

– Про що свідчить той факт, що рідну мову інколи називають материнською і колисковою?

– Чому, за словами ліричного героя, краще лягти живим у домовину в рідну землю, ніж жити на чужині?

– Яке виховне значення цього вірша?

– Визначіть форму побудови вірша. (Діалог ліричного героя із уявним співрозмовником.)

– Як називається художній прийом, який використовує В. Підпалий на початку кожної строфи? (Рефрен.)

8. Визначення віршового розміру, особливостей римування, рими.

Коли мене питають: “Любиш ріки, – Жіноча рима

Річки і річечки, і потічки?” – Чоловіча рима

Відмовчуюсь: вони в мені навіки,

А для мого народу – на віки…

(П’ятистопний ямб; перехресне римування)

9. Заповнення таблиць.

(Кожен учень отримує таблицю з назвами художніх засобів, вжитих у “Тихій елегії”. Добирає відповідні художні засоби твору. Після виконання один учень зачитує, інші – доповнюють.)

ІІІ. Закріплення вивченого.

1. Робота за картиною М. Соченко “Колискова”.

Які почуття у вас викликає це полотно?

– Які образи ви бачите в центрі твору?

– Зачитайте строфу вірша В. Підпалого, яку ілюструє картина.

2. “Мікрофон”.

“Я підтримую (не підтримую) думку ліричного героя “Тихої елегії”, тому що…”

IV. Підбиття підсумків.

V. Домашнє завдання.

Навчіться виразно читати поезію В. Підпалого “Тиха елегія”. Прочитайте статтю у підручнику про В. Підпалого та дайте відповіді на запитання до неї.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”


хлопчик івасик і дідусь тарасик
Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”