Відповіді до теми: роман М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”

1. Порівняйте вірш “Дума” і роман “Герой нашого часу”. У чому подібність і відмін­ність ліричного героя “Думи” і Печоріна? Що приваблює в головному герої роману і що викликає осуд?

У Печоріні приваблюють насамперед його незвичайність, самобутній харак­тер, критичний склад розуму, здатність тверезо оцінювати не тільки чужі, а й свої вчинки, сила і незалежність, здатність нічого не сприймати на віру. У ньо­го широкий світогляд. Печорін здобув гарну освіту. Він, безсумнівно, вищий за ге середовище, з яким змушений спілкуватися,

тому нехтує світом, бачить його вульгарність, вузькість інтересів, лицемірство.

Тому Григорій Олександрович за­лишається чужим у суспільстві, відмовляється від маленького благополуччя за­ради великих, хоча і неясних цілей. Ці риси характеру приваблюють у Печоріні.

Відштовхують його холодність, індивідуалізм, егоїзм, небажання шукати ком­проміси з іншими людьми, у яких він часто бачить лише засіб для досягнення своїх цілей . Багата натура Печоріна не знаходить свого місця, він “кипить у дії порожній”, граючись чужими життями. Не тільки епоха, а й він сам винний у тому, що виявився “зайвою людиною”

і несе нещастя цім, з ким зіштовхує його життя.

2. У чому простота і складність композиції роману?

Мета автора – якнайглибше і всебічніше показати свого героя. Звідси й осо бливості композиції: відсутність єдиного сюжету, “епізодична уривчастість” час­тин, порушення хронологічної послідовності в їх розташуванні, наявність у рома­ні трьох оповідачів: автора, Максима Максимича і самого Печоріна. Спочатку ми довідуємося про героя від простої людини, що не розібралась у його складному характері, – Максима Максимича ; потім слово бере автор, що набага­то краще розуміє Печоріна ; нарешті, оповідачем стає сам герой – його сповідь розставляє всі крапки над “і”, тому що вона щира і відверта.

Усе складно і водночас дуже просто, логічно, зв’язно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Відповіді до теми: роман М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”


пісні літнього циклу
Відповіді до теми: роман М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”