ВЧИТЕЛЬКА – АНДРІЙ МАЛИШКО (1912 -1970 pp.)

Українська література 7 клас – Л. Т. Коваленко – Освіта 2015
МИ – УКРАЇНЦІ
АНДРІЙ МАЛИШКО (1912 -1970 pp.)
ВЧИТЕЛЬКА

Сонечко встає, і в росі трава,

Біля школи в нас зацвітають віти,

Вчителько моя, зоре світова,

Де тебе питать,

Де тебе зустріти?

На столі лежать зошитки малі,

І роботи час проганяє втому.

І летять-летять в небі журавлі,

І дзвенить дзвінок

Хлопчику малому.

Скільки підросло й полетіло нас

В молодій весні, в колосистім полі,

А у тебе знов та ж доріжка в клас,

Той же явір наш

Під

вікном у школі.

Двох синів твоїх узяли фронти,

Бо на рідний край впала чорна злива.

В партизанську ніч посивіла ти,

Як в тяжкий мороз

Непожата нива.

Знов щебече юнь і цвіте трава,

Пізнаю тебе в постаті несхилій,

Вчителько моя, зоре світова,

Раднице моя

На Вкраїні милій!

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Розкажи, який настрій викликала в тебе поезія. Що саме тебе в ній зворушило найбільше? Відповідаючи, цитуй уривки.

2. Поясни, який настрій пісні. Що дає тобі підстави зробити такий висновок? Відповідаючи, цитуй уривки з твору.

3. Засобами словесного малювання опиши вчительку.

Відповідаючи, спирайся на твір. Опиши ілюстрацію до поезії А. Малишка.

4. Розкажи, що тобі стало відомо про вчительку. Підтверджуй відповідь цитатами з пісні.

5. Охарактеризуй ліричного героя. Яким він постає у твоїй уяві? Який його настрій? Чим він викликаний? Відповідаючи, цитуй уривки.

6. Назви художні засоби пісні та поясни їх роль. Які з них справили на тебе найбільше враження і які асоціації викликали?

7. Визнач, які засоби допомогли авторові досягнути милозвучності й задушевності. Відповідаючи, цитуй уривки з твору.

8. Визнач мотив поезії.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчися виразно читати вірші “Вчителька” та “Чому, сказати, й сам не знаю…” або вивчи один із них напам’ять (за бажанням).

Так живуть на цій землі поети:

Взявши вічність і хвилини суть,

Із малої доброї прикмети

Дерева і ріки в них ростуть.

І привчені до шукання й праці,

Радість визволяючи з біди,

Навіть плеса чорних радіацій

Горнуть до живлющої води.

Із пожежі роблять цвіт-мережі,

З блискавиць пускають віщих птиць,

Білий світ в полатаній одежі

В них ніколи ще не падав ниць.

І в мені живе жага й потреба,

Як у птиці стрем’яне крило, –

У полон до слова взяти небо,

Щоб воно з людиною жило.

ПОМІРКУЙ НАД ПРОЧИТАНИМ

1. Прочитай вступну статтю на початку підручника. Поясни, що спільного між нею та поезією А. Малишка.

2. Прокоментуй, як ти розумієш значення першої строфи вірша.

3. Поясни, з якою метою автор використовує контрастні образи: радість – біда, плеса чорних радіацій – живлюща вода, пожежа – цвіт-мережі, блискавиці – віщі птиці.

4. Поясни, як ти розумієш значення рядків:

І в мені живе жага й потреба,

Як у птиці стрем’яне крило, –

У полон до слова взяти небо.

Щоб воно з людиною жило.

5. Поясни, як у поезії автор розкриває естетичну функцію літератури.

6. Охарактеризуй ліричного героя. Яким він постає у твоїй уяві? Які його прагнення? Відповідаючи, цитуй уривки.

7. Назви художні засоби вірша та поясни їхню роль. Які з них справили на тебе найбільше враження і які асоціації викликали?

8. Визнач тему та ідею твору.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчися виразно читати вірш “Так живуть на цій землі поети…” або вивчи його напам’ять (за бажанням).

ЛІТЕРАТУРА В КОЛІ МИСТЕЦТВ

Досліди, хто з українських композиторів співпрацював з А. Малишком.

ПЕРЕВІР, ЧИ СТАРАННО ТИ НАВЧАЄШСЯ

І. Візьми упасть в обговоренні проблемного запитання розділу

1. Вислови свою думку та наведи два-три аргументи на її захист. Вислухай однокласників і оціни, тези кого з них під час дискусії були переконливіші й оригінальніші. Чим саме?

2. Поділися враженнями від обговорення з членами своєї родини. Дізнайся, що вони думають із приводу порушених питань.

II. Підбий підсумки своєї роботи

1. Визнач, як ти досягав/досягала засвоєння матеріалу розділу. Для цього в зошиті накресли табличку та заповни її або виконай це завдання усно.

Які види робіт я виконував/ виконувала?

Яка це

Робив/робила?

Де і як я ці знання/ вміння зможу застосувати?

2. Усно дай відповідь на запитання.

1. Чи задоволений/задоволена ти результатом своєї навчальної діяльності? Що сприяло твоєму успіху?

2. Що саме із запланованого не вдалося досягнути? У чому ти вбачаєш причини своїх невдач?

3. У чому ти змінився/змінилася як читач, опрацювавши розділ?

ПАМ’ЯТКИ

БУКЛЕТ

Букле́т – друкований твір, що представляє певну ідею. Він виготовлений на одному аркуші і складений паралельними згинами так. що утворює своєрідну книжечку. Найчастіше виготовляють буклети, складені удвоє або втроє. Інформація має бути стислою, ємною.

Пам’ятка щодо створення

1. Уважно прочитай твір (кілька творів або інформацію з різних джерел про нього).

2. Сформулюй усно тему і головну думку твору.

3. Добери оригінальний заголовок до буклета. Можеш доповнити його девізом – крилатим виразом, що стисло й образно виражає головну думку роботи.

4. Виділи найважливіші особливості твору, які ти хочеш висвітлити.

5. Загни краї альбомного аркуша паперу до середини, утворивши книжечку. Для зручності виконання буклету можеш скористатися програмою Microsoft Publisher.

6. Розплануй, яку інформацію ти вмістиш на кожній смужці буклета.

7. З лицьового боку напиши назву та девіз буклета. Укажи, хто його адресат.

8. Добери або намалюй ілюстрації, що відображають найсуттєвіше у творі, про який ти розповідатимеш.

9. Формулюй інформацію стисло, намагайся зацікавити читачів оригінальним змістом та оформленням буклета.

10. Прокоментуй свою роботу (що ти хотів/хотіла представити, як ти згрупував/згрупувала інформацію, яка мета кожної з них тощо).

Зразок лицьової сторони буклета

ГАЗЕТА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ, ІНФОРМАЦІЙНА ЛИСТІВКА, КЛАСНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) ЖУРНАЛ

Класна газета – видання з постійною назвою, що виходить через певні, короткі проміжки часу, містить оперативну інформацію та матеріали з актуальних питань, а також літературні твори, фотографії. Матеріал розташовується в три колонки.

Інформаційний бюлетень – різновид газети; коротке повідомлення в пресі про важливі події’ в громадсько-політичному чи культурному житті. Зазвичай має дві полоси.

Інформаційна листівка – те саме, що й бюлетень, але інформацію розташовано на одній полосі.

Класний (електронний) журнал – виходять рідше, ніж газети, має більше, ніж газета, можливостей для докладного аналізу подій та роздумів.

Пам’ятка щодо створення

1. Дай назву класному виданню. Щоразу вказуй номер випуску та дату.

2. Визнач тему випуску (тематичний, до пам’ятних дат,)

3. Добери з Інтернет-джерел чи книжок інформацію, виділи в ній головне.

4. Проаналізуй її. Спираючись надібрані матеріали, підготуй невеликі за обсягом (100-150 слів)твори різних жанрів: репортаж, інтерв’ю, замітку, репортаж, звіт.

5. Подбай про художнє оформлення.

6. Прокоментуй свою роботу (що ти хотів/хотіла представити, як ти згрупував/згрупувала інформацію, яка мета кожної з них тощо).

КАРДІОГРАМА

Кардіогра́ма (стосовно літературного твору) – зображені у вигляді графіка емоції, пережиті героєм в аналізованому епізоді.

Пам’ятка щодо виконання

1. Уважно прочитай твір.

2. Сформулюй усно його тему та ідею.

3. Визнач, які емоції відображено у творі.

4. У кожній строфі позитивні емоції позначай лінією вгору, негативні – донизу.

5. Прокоментуй свою роботу: якими словами з тексту можна підтвердити справедливість ваших спостережень.

КОЛАЖ

Колаж – створення мальованих творів, який грунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо. Колаж використовують передусім для отримання ефекту несподіванки від поєднання різнорідних матеріалів, а також заради емоційної насиченості та гостроти твору. Колаж може бути домальованим тушшю, аквареллю тощо.

Пам’ятка щодо виконання

1. Уважно прочитай твір.

2. Сформулюй усно його тему та ідею.

З Прочитай твір повторно і визнач його ключові образи.

4. Сформулюй своє бачення/розуміння ідеї твору. Подумай, на якому полотнищі буде виконано колаж, який його фон, як будуть розташовані образи, якими фарбами ти їх зобразиш.

5. Добери малюнки з газет чи журналів, виріж їх і наклей на колаж.

6. Прокоментуйте свій колаж (яка ідея роботи, що на ньому зображено, якими фарбами і чому, випиши з тексту цитати, які підходять до роботи).

FACEBOOK, ВКОНТАКТЕ

Facebook, ВКонтакте – найбільші соціальні мережі. Творче завдання передбачає створення профілю з інформацією про героя з розміщенням на сторінці персонажа всіх його характеристик, зазначених автором літературного твору.

Пам’ятка щодо виконання сторінки

1. Уважно прочитай твір.

2 Виділи героя, для якого вти хочеш створити сторінку у Facebook або ВКонтакте.

3 Визнач його інтереси, вид діяльності, місцем проживання та ін.

4. Створи сторінку в соціальній мережі або намалюй її.

5. На зворотному боці аркуша наведіть приклади з тексту, за якими ви з’ясували інтереси, діяльність героя.

КАДРОПЛАН

Кадропла́н – серія послідовних замальовок основних сцен твору, які ілюструють його тему.

Пам’ятка щодо виконання кадроплану:

1. Уважно прочитай твір.

2. Сформулюй усно його тему.

З Перечитай твір повторно, виділи мікротеми.

4. Визнач ключові епізоди.

5. Розплануй, як ти розташуєш на аркуші малюнки.

6 Намалюй ілюстрацію до кожної мікротеми.

7. Прокоментуй свою роботу (що зображено на кожному кадрі, яку мікротому конкретний кадр ілюструє, умотивуйте вибір фарби тощо).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ВЧИТЕЛЬКА – АНДРІЙ МАЛИШКО (1912 -1970 pp.)


проводы зимы сочинение
ВЧИТЕЛЬКА – АНДРІЙ МАЛИШКО (1912 -1970 pp.)