Василь Стус та його час

І. Трагічна доля Василя Стуса. ІІ. Зміни у житті країни наприкінці 50-х – на початку 60-х років. ІІІ. Визначення тематики літературних творів. ІV.

Сприйняття сучасниками творчості В. Стуса.
Василь Стус та його час


план до твору усмішка
Василь Стус та його час