УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ ЗА РІК

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ ЗА РІК

Виконайте тестові завдання.

Яку назву отримав перший загальноєвропейський літературний напрям?

А Рококо;

Б класицизм;

В романтизм;

Г бароко.

Хто з названих письменників є автором барокової драми?

А Гоголь;

Б Байрон;

В Кальдерон;

Г Шиллер.

Назва якого з перелічених творів є відображенням уявлень про світ і людину в епоху бароко?

А “Мертві душі”;

Б “Герой нашого часу”;

В “Простак”;

Г “Життя – це сон”.

Кому з персонажів “Фауста”

належать ці слова:

“Я – заперечення усього!

Бо всяка річ, що постає,

Кінець кінцем нічим стає,

І жодна річ буття не гідна”?

А Фаусту;

Б Вагнеру;

В Мефістофелю;

Г Валентину.

Що уособлює Фауст?

А Найкращі риси людини доби Просвітництва;

Б ідеальну людину, яка не має негативних рис;

В людину, яка шукає розваг;

Г атеїста, який не вірить у безсмертя душі.

Ім’я якого літературного героя складається з двох слів, що у перекладі українською означають “руйнівник” і “зрадник”?

А Фауст;

Б Мефістофель;

В Одіссей;

Г Ахілл.

Чому автор “Героя нашого

часу” порушує хронологію викладення подій у творі?

А Це допомагає розкрити соціальні конфлікти;

Б це допомагає глибше розкрити внутрішній світ героя;

В композиція відбиває послідовність написання новел;

Г новели зібрані у роман механічно, автор не замислювався над композицією.

Дотримання яких “трьох єдностей” вимагали класицистичні правила?

А Часу, місця, дії;

Б часу, простору, мови;

В часу, жанру, мови;

Г місця, часу, мови.

Хто з перелічених письменників є представником доби Просвітництва?

А Шекспір;

Б Гомер;

В Вольтер;

Г Байрон.

Якій ідейно-естетичній добі (літературному напряму) притаманна віра в людський розум, його здатність перебудувати світ за законами гармонії і добра?

А Бароко;

Б романтизму;

В Просвітництву;

Г античності.

Яка риса романтичного твору виявляється у цих рядках:

“Хотів би жити знов у горах

Дитям безжурним, як колись,

Блукать між скель, в морях суворих

Між хвиль розбурханих нестись.

Моя ж душа, мов птах прип’ятий,

Що прагне скель і висоти,

Страждає в Англії пихатій,

В краю лукавства й німоти”?

А Романтичний розрив між дійсністю та ідеалом;

Б правдиве зображення соціальних конфліктів;

В дотримання правила “трьох єдностей”;

Г оптимізм, віра в майбутнє.

Автор якого твору викриває мораль маленьких прусських князівств, попереджає про небезпеку деспотизму?

А “Шинель”;

Б “Малюк Цахес”;

В “Вільгельм Телль”;

Г “Дзяди”.

Яка з перелічених книг була створена у добу Просвітництва?

А “Простак”;

Б “Божественна комедія”;

В “Одіссея”;

Г “Герой нашого часу”.

Який художній прийом використав автор “Малюка Цахеса” у наведеному фрагменті:

“- Заколот, здається, вщух,- мовив камергер. – Ну, тепер його вельможність, напевно, вийдуть зі свого сховку.

Він кинув допитливим оком і раптом помітив, що з однієї гарної срібної посудини з вушком, яка завжди стояла біля туалету, бо міністр дуже цінував її, як коштовний дарунок самого князя, стирчать маленькі, тоненькі ніжки.

– Боже, боже,- вжахнувся камергер.- Коли я не помиляюся, то ніжки його вельможності.

Він підійшов ближче, заглянув у посудину, здригаючись від жаху, й крикнув:

– Ваша вельможність! Що ви там робите на дні?!”?

А Метафору;

Б порівняння;

В гротеск;

Г уособлення.

Який традиційний романтичний мотив лунає у рядках Г. Гейне:

“Не гніваюсь, хоч серце крає знов Моя навіки втрачена любов.

Хоч ясним діамантом сяєш ти,

Та в серці і промінчик не знайти.

Примарилась мені душа твоя:

Отруйна там кублилася змія.

Там жоден промінь тьму не освітив.

Я зрозумів, яка нещасна ти”?

А Втеча від реальності у світ екзотики;

Б розчарування;

В боротьби за національне визволення;

Г викриття суспільних конфліктів.

Установіть відповідність

Установіть відповідність між творами та їхніми авторами:

1. “Мазепа” А Гоголь

2. “Шинель” Б Байрон

З “Фауст” В Пушкін

4. “Дзяди” Г Гете

Д Міцкевич

Установіть відповідність між персонажем і твором, в якому він

Діє:

1. Журден А “Фауст”

2. Башмачкін Б “Євгеній Онєгін”

3. Штауффахер В “Герой нашого часу”

4. Печорін Г “Вільгельм Телль”

Д “Шинель”

Е “Міщанін-шляхтич”

Установіть відповідність між твором та його жанром:

1. “Міщанин-шляхтич” А драма

2. “Герой нашого часу” Б комедія

3. “Вільгельм Телль” В роман

4. “Пілігрим” Г оповідання

Д трагедія Е сонет

Установіть відповідність між персонажем твору та його автором:

1 Вагнер А Міцкевич

2 Грушницький Б Гофман

3 Конрад В Гете

4 Ленський Г Пушкін

Д Лєрмонтов Е Гоголь

Установіть відповідність між назвами і цитатами з поетичних творів:

1 Йшли роки. Мрії чарівні Розвіяв вітер часу злий, і я забув твоє обличчя,

Твій стан і голос ніжний твій.

2 День, два – нові були для нього самотні ниви та сади,

І сутінь бору вікового,

І плескіт тихої води…

З І довго буду тим я дорогий народу,

Що добрість у серцях піснями викликав,

Що в мій жорстокий вік прославив я Свободу

І за упалих обставав.

4. Що пристрасті?- Скоро вогонь їх солодких недуг

При слові розсудку згасає,

Й життя – як поглянеш на нього уважно навкруг –

Лиш жарт, де ні змісту, ні глузду немає!

А “Сон”

Б “Євгеній Онєгін*

В “До ***”

Г “Я пам’ятник собі поставив незотлінний…”

Д “До Мельпомени”

Е “І нудно, і сумно…”

Установіть послідовність

Установіть послідовність появи творів:

А “Простак”

Б “Життя – це сон”

В “Фауст”

Г “Євгеній Онєгін”

Д “Малюк Цахес”

Установіть послідовність появи літературних персонажів:

А Максим Максимович

Б Сехисмундо

В Вільгельм Телль

Г Мазепа

Д Цахес

Установіть послідовність виникнення літературних напрямів (явищ):

А Романтизм

Б Класицизм

В Бароко

Г Реалізм

Установіть послідовність появи драматичних творів:

А “Ревізор”

Б “Міщанин-шляхтич”

В “Життя – це сон”

Г “Вільгельм Телль”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ ЗА РІК


придумать диалог с вежливыми словами
УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ ЗА РІК