Українські синоніми на літеру Д

ДАВАТИ віддавати, (скрито) сунути.

ДАВИТИ надавлювати, тиснути, (про взуття) стискати, муляти, мулити, (фізично когось) душити, придушувати кого, що, тіснити, (щоб витиснути сік) чавити, (щоб зробити плоским) плющити, сплющувати.

ДАВНИНА (минулі часи) давність, давнє, старовина, дідівщина, предківщина, (про події, пам’ятки) минувшина, старожитності, старосвітщина.

ДАВНІЙ старий, старезний, давнішній, книжн. непам’ятний, доісторичний, архаїчний, р. древній.

ДАВНО давнісінько// давним-давно, за давніх часів, за царя Гороха.

ДАЛЕКО

неблизько, вдалині// підсил. ген-ген, за горами і долами, де Сидір козам роги править, скільки око сягає.

ДАЛЕЧІНЬ далина, далечина, далеч, даль.

ДАР подарунок, дарування, презент, р. даровизна; (богам) пожертва, принос, даток; хист, кебета, талант, здібності, обдаровання; (Божий) цер. причастя, дара.

ДАРЕМНИЙ марний, безрезультатний, безуспішний, розм. пропащий.

ДАРЕМНО дарма, марно, безрезультатно, р. дармо, розм.: дурно, по-дурному// ні за цапову душу, ні за понюх табаки.

ДАРМОВИЙ даровий, безплатний, безкоштовний; дарований, даремний.

ДАРМОЇД розм. трутень, паразит.

ДАРУВАТИ обдаровувати, заст. презентувати,

(на користь когось, чогось) жертвувати.

ДАРУНОК подарунок, підношення, уроч. дар, заст. презент, ірон. бакшиш.

ДАХ покрівля, покриття, верх, (солом’яна) стріха.

ДБАЙЛИВИЙ уважний, турботливий, діал. (бережливий) кукібний.

ДВІР подвір’я, діал. обійстя.

ДВИГУН рушій, мотор; двигунець, двигунчик, двигач.

ДВОБІЙ поєдинок, єдиноборство, пря, герць, (за викликом) дуель.

ДВОБІЧНИЙ двосторонній.

ДВОЄДУШНИЙ лицемірний, дволикий, дволиций, лукавий, нещирий, дворушник.

ДВОЗНАЧНИЙ (зміст) роздвоєний, жм. гожий на два боки, на два кінці, П. суперечливий; (– позицію) невизначений, незрозумілий, загадковий, неясний, не чіткий, туманний, слизький; (жарт) нескромний, сил. непристойний.

ДВОЯКИЙ подвійний.

ДЕБАТИ обговорення, суперечки, дискусії, полеміка, дебатування, дискутування, обмін думками; обговорення.

ДЕБЕЛИЙ повний, здоровий, дужий, огрядний, кремезний, міцний; (виріб) товстий, грубий; (– тканину) цупкий.

ДЕКАДАНС занепад, спад, падіння, регрес; (течія) декадентство, занепадництво.

ДЕКЛАРАЦІЯ заява, маніфест, повідомлення; (дія) проголошення, декларування.

ДЕКОЛИ інколи, іноді, часом, коли-не-коли, вряди-годи, зрідка, час від часу, нечасто, порою.

ДЕКОРАТИВНИЙ орнаментальний.

ДЕКРЕТ постанова, ухвала, указ, закон, едикт, універсал.

ДЕЛІКАТНИЙ тактовний, увічливий, люб’язний, витриманий, пристойний; (– риси) витончений, тендітний, (– шитво) ажурний; (– нерви) діткливий, вразливий; (– питання) дражливий; (– здоров’я) кволий, крихкотілий, немічний.

ДЕМАГОГ фразер, ірон. (з нахилом до пишності) красномовець, зневажл. словоблуд.

ДЕМАГОГІЯ фразерство, риторика, зневажл. словоблуддя, словоблудство.

ДЕМОКРАТІЯ народоправство, народовладдя.

ДЕМОН злий дух, злий геній, Мефістофель, джин, дух тьми, етн. перелесник, жм. гемон; З. П. спокусник, звабник; (упертості) П. вада, пристрасть до.

ДЕМОНСТРАЦІЯ процесія, маніфестація, марш, похід, цер. /хресний/ хід (проти чого) протест; (експонатів) показ, експозиція, виставка, демонстрування, виставляння; (дружби) вияв, свідчення.

ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ моральний занепад /розклад, падіння/; (апарату) корупція; З. П. розбещення, розпуста.

ДЕРЕНЧАТИ дирчати, деркотати, диркати.

ДЕРЖАВА країна, земля, (зі словом рідний) край, сторона.

ДЕРЖАК ручка, розм. руків’я, держално; (сокири) сокирище, (плуга) чепіги, (граблів) граблище, (прапора) древко.

ДЕСПОТ тиран, сатрап.

ДЕТАЛЬ (події) подробиця, фактик, обставина, елемент, компонент, аспект, бік, риса; (дрібний) дрібниця, дрібничка; (машини) частина, жм. штукенція, штукерія; (запасний) ТЕХ. запчастина.

ДЕТАЛЬНИЙ (звіт) докладний, вичерпний, повний, деталізований, з подробицями; З. П. старанний, ретельний, точний, пунктуальний.

ДЕФЕКТ вада, хиба, гандж, недолік, мінус, порок, щербина, ід. слабке місце, Ахіллова п’ята; (у праці) недоробка, недогляд; (у машині) несправність.

ДЕФІС (розділовий знак) розділка, рисочка, перенос, знак переносу.

ДЕФІЦИТ (бюджету) збиток; (продукції) нестача, недостача, брак, відсутність, недостатність.

ДЕШЕВИЙ недорогий, розм. копійчаний, діал. таний// копійка – ціна, ламаного гроша не вартий.

ДЕШЕВО недорого, задешево, діал. тано// за безцінь.

ДЕШЕВШАТИ (ставати дешевим) знецінюватися// спадати в ціні.

ДЖЕРЕЛО основа, мн. початки; (водойма) криничка, криниченька, криниця, р. живець, водограй, водобій; (сили) П. корінь, початок, колиска, зародок, (правди) світоч; & джерельце.

ДЗВІНКИЙ дзвенячий, звучний, (ніжно) сріблистий, кришталевий.

ДЗВОНИТИ (великим дзвоном) баламкати, бамкати, (дзвоником) дзеленькати, теленькати.

ДЗЕРКАЛО свічадо, діал. люстро.

ДИВАК чудак, розм.: чудило, проява, книжн. оригінал.

ДИВИТИСЯ глядіти, (короткими поглядами) розм. зиркати, глипати// водити оком, лупати очима, (зосереджено) пасти очима, втупляться очима.

ДИВНИЙ (який викликає здивування) чудний, дивовижний, чудернацький, (з дивацтвами) дивакуватий.

ДИВНО навдивовижу, незвично, чудно// на диво.

ДИВО дивина, (з зачудуванням) чудо, розм. чудасія, дивовижа, діал. дивогляд.

ДИВУВАТИСЯ чудуватися, вражатися, розм. подивляти// дивом дивуватися.

ДИКИЙ неприручений, здичілий, (про рослин) дикорослий.

ДИМ кіптява, кіпоть, (задушливий) чад.

ДИМАР комин, вивід, розм. бовдур.

ДИСОНАНС дисгармонія, розлад.

ДИТИНА пестл. дитя, дитинча, (грудна) немовля, (більше) розм. маля, малюк.

ДИСТАНЦІЯ віддаль, відстань; (залізнична) дільниця; (у спорті) траса, шлях.

ДИХАТИ віддихати, сапати// хапати повітря.

ДІАМЕТР поперечник, промір.

ДІВЧИНА розм. дівка, дівуля, (здебільшого в міському середовищі) панна, панянка, (яка на порі) відданиця, пестл. дівча, зневажл. дівчисько, (про малих) дівчинка, дівчатко.

ДІЖКА (носити воду) пугня, (тримати воду) кадіб, (для тіста) діжа, (з липового дерева) липівка, (невеличка для масла) діал. фаска.

ДІЗНАВАТИСЯ довідуватися, (таємно) розвідувати, прочути, розм. пронюхати.

ДІЛИТИ поділяти, членувати, розбивати, розм.: паювати, (різко) шматувати.

ДІЛОВИЙ діловитий, організований, оперативний, ефективний, результативний.

ДІЛЯНКА шматок, площина, (невеликий) клаптик, (оброблене з певною метою) поле.

ДІРА отвір, (мала) дірка, (в будівлі) пройма, (вузька) щілина, шпарина, шпарка, (як рятувальний прохід інколи перен.) просвіт, просвіток, (зроблений чимсь гострим) проріз.

ДІРЯВИЙ дірчастий, драний.

ДІСТАВАТИ що здобувати, розм.: прихоплювати, прихвачувати; док.: (брати очікуване) одержати, отримати, (здобути щось у праці, навчанні, як наслідок – нагорода) заробити, здобути, заслужити, уроч. удостоїтися.

ДІТИ дітвора, малеча, розм. дрібнота, пестл. небожата, діал. бахурня.

ДІЯЛЬНИЙ активний, завзятий, енергійний, (проявляє ініціативу) ініціативний, розм. пробивний.

ДІЯЛЬНІСТЬ дія, (широка) акція, розм. операція, уроч. чин.

ДІЯТИ робити що, чинити що, творити що, (про частини чогось) працювати, функціонувати, (про годинник) ходити.

ДОБИРАТИ підбирати, підшукувати, (про слова) придумувати.

ДОБІРНИЙ відібраний, (перев. про людей) елітний, (зерно) ядренистий// як на підбір, один в один.

ДОБРАТИСЯ дістатися, проникнути кудись, розм. прибитися, досягти чогось.

ДОБРЕ гарно, хороше, гаразд, гоже, славно// як слід, як по маслу, як по писаному, як по нотах.

ДОБРИЙ хороший, гарний, славний, лагідний, розм.: добрячий, лепський, (з чуйністю) добросердий, сердечний, (не чинить злого) незлий, незлобивий, діал. файний, в знач. ім. добряк, добряга// хоч у вухо вбгай, хоч до рани прикладай.

ДОБРИЙ ДЕНЬ (привітання) добридень, доброго здоров’я, здорові були, (молодіжне): здоров, вітаю, привіт, діал. гаразд, сервус; (зранку) доброго ранку, (увечері) доброго вечора, добривечір.

ДОБРІШАТИ добріти, лагідніти, лагіднішати, ласкавішати, власкавлюватися.

ДОВОДИТИ доказувати, обгрунтовувати, мотивувати, (до кінця) допроваджувати.

ДОГАНЯТИ наздоганяти, наспівати, настигати// наступати на п’яти.

ДОГЛЯД опіка, піклування.

ДОГЛЯДАТИ стежити, пильнувати, глядіти, дивитися за ким, чим, ходити за ким, чим.

ДОДАВАТИ долучати, добавляти, (робити повнішим) привносити.

ДОЗВІЛ згода, (на шлюб) благословення, (державних органів) ліцензія.

ДОЗІР патруль, мата, мн. чати.

ДОЗРІЛИЙ зрілий, стиглий, спілий.

ДОКОРЯТИ дорікати, (зі сваркою) картати, розм.: вичитувати кому, журити кого// їсти поїдом, цвікати в очі.

ДОЛЯ талан, розм. Фортуна, заст. планида, (незалежно від людини) призначення, розм. судьба, книжн. фатум.

ДОМОВЛЯТИСЯ договорюватися, погоджуватися.

ДОМОВЛЕНІСТЬ змова, угода.

ДОНОСИТИ на кого виказувати кого, розм.: капати, стукати на кого.

ДОНОСИТИСЯ долітати, доходити, долинати.

ДОНОЩИК виказувач, розм. стукач, сексот, кляузник, фіскал, шептун.

ДОПИТЛИВИЙ цікавий, доскіпливий.

ДО ПОБАЧЕННЯ (прощання) будь (будьте, іди, ідіть, бувайте, зоставайся, зоставайтеся) здоровий (здорові), на все добре, всього доброго, всього найкращого, з Богом, хай Бог провадить, па, па-па.

ДОПОМОГА порятунок, поміч, (моральна також) підтримка, сприяння.

ДОРІКАННЯ докір, попрікання, прочуханка, (часом зі сваркою) картання.

ДОРОГА (шлях, путь, (асфальтована) шосе, заст. (битий) гостинець, тракт, (суч. високоякісні) траса, магістраль, автострада.

ДОРОГИЙ цінний, недешевий, (значною мірою) коштовний, безцінний, дорогоцінний// на вагу золота, (про почуття до людини) милий, любий, рідний.

ДОРОСЛИЙ повнолітній.

ДОСВІД навички, навики.

ДОСВІДЧЕНИЙ бувалий, тертий; грамотний, вправний/у стріляний горобець, старий вовк, зуби з’їсти на чомусь, собаку з’їсти на чому.

ДОСВІТНІЙ передранковий, надранній, світанковий, передсвітанковий.

ДОСИТЬ доволі, достатньо, вдосталь, (при завершенні) вистачить, годі, розм. буде.

ДОСЛІДЖУВАТИ вивчати, опрацьовувати, (детально) обстежувати.

ДОСТАТОК заможність, добробут, діал. мн. гаразди, (при збагаченні) дохід, прибуток, (при торгових операціях) зиск.

ДОТЕПНИЙ гострий, розм. гостроязикий// гострий на язик.

ДОЦІЛЬНИЙ розумний, раціональний.

ДОЧЕКАТИСЯ до чого дійти, діждатися, дожити.

ДОШКУЛЯТИ пробирати, пронизувати, проникати, проймати// допікати до живих печінок, пробирати до кісток, діймати до серця.

ДОШКУЛЬНИЙ пронизливий, різкий, ущипливий, проникливий.

ДОЩ (сильний) розм. злива, хлюща, хлющ.

ДРАНИЙ подертий, порваний, діал. дрантивий.

ДРАТУВАТИ дражнити, підсил. нервувати, розм. (певними спогадами) роз’ятрювати, діал. денервувати, іритувати// грати на нервах, виходити з себе, виводити з терпцю.

ДРІБНИЦЯ дріб’язок, дещиця, абищиця, дурничка, діал. фрашки.

ДРУГ приятель, товариш, розм. друзяка, підсил. побратим, фам. дружище.

ДРУЖИНА жінка, хазяйка, розм.: пані, баба, (багатолітня) стара, жарт, половина, благовірна.

ДРУЖИТИ товаришувати, приятелювати, (значною мірою) брататися, (особливо приязно ставитися) любитися, зневажл. злигатися, плутатися.

ДРУЖНИЙ (про дії) злагоджений, одностайний.

ДРУЖНІЙ приятельський, приязний, товариський, братній, братерський.

ДУЖЕ немало, значно, чимало, вельми, підсип, надзвичайно, незвичайно, неймовірно// без краю.

ДУМАТИ міркувати, гадати, мислити, мізкувати, розм.: розумувати, метикувати, кумекати// мати на думці, сушити (ламати, морочити) собі голову над чим.

ДУРНИЙ нерозумний, недотепний, розм. тупий, недоумкуватий// на розум небагатий, дурному брат, курячий розум, дурний хоч в дорогу вдар, не всі вдома.

ДУХОВНИЙ моральний, внутрішній, (щодо психічної діяльності) чуттєвий, душевний.

ДУШНИЙ задушливий, розм. парний, паркий.

ДЯДЬКО розм. дядя, дядьо, діал.: вуйко, вуй, (брат матері) стрий.

ДЯКУВАТИ розстелятися, (у першій особі однини а. множини) дякую, дякуємо, спасибі, вдячний, вдячні// падати в ноги, бити чолом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Українські синоніми на літеру Д


природа у повісті тіні забутих предків
Українські синоніми на літеру Д