У. САМЧУК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “НАРІД ЧИ ЧЕРНЬ”, “МАРІЯ”

Тема. У. САМЧУК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “НАРІД ЧИ ЧЕРНЬ”, “МАРІЯ”

Варіант 1

1. Батьківщиною для У. Самчука…

А Є Поділля.

Б Полісся.

В Волинь.

Г Канада.

2. Визначте письменника, з яким не навчався Улас Олексійович, перебуваючи за кордоном.

А О. Ольжич.

Б І. Багряний.

В Є. Маланюк.

Г Л. Мосендз.

3. За типом світобачення У. Самчук…

А Романтик.

Б Класик.

В Імпресіоніст.

Г Реаліст.

4. У частині твору “Марія” У. Самчука “Про хліб” розповідається:

А Про страждання Корнія, який

не в змозі прогодувати доньку

І дружину.

Б Сирітське життя Марії, її наймитування.

В Розлучення героїні з Гнатом.

Г Тотальне винищення українського селянства.

5. Із сумнівом У. Самчук називає народом (“Нарід чи чернь”) тих, хто:

А Емігрував за кордон.

Б Заповнює будинки і вулиці наших міст.

В Створює матеріальні і духовні блага.

Г Здатний протистояти будь-якому гнобленню.

6. Основою життя, на думку У. Самчука (“Нарід чи чернь”),…

А Є еволюція.

Б Суспільно-політичні відносини.

В Людина.

Г Клас.

7. Композиційно “Марія” У. Самчука містить…

А Два епілоги

і дві книги.

Б Три книги.

В Вступ і дванадцять глав.

Г Вступ, три новели й епілог.

8. Уперше “Марію” Уласа Олексійовича було видрукувано окре­мою книгою…

А У Києві.

Б Торонто.

В Празі.

Г Львові.

9. У. Самчук (“Нарід чи чернь”) зазначив, що будь-яка влада на Україні, російська чи польська, доводила…

А Про переважність власних історичних витоків.

Б Обов’язковість у знанні своєї культури.

В Те, що українці не є українцями.

Г Відношення слов’янських народів до найнижчої раси.

10. Літературне угрупування, в організації якого брав участь письменник, а потім став його головою.

А МУР.

Б ВАПЛІТЕ.

В ВУСПП.

Г АСПИС.

11. Зародження нового життя на селі символізує (У. Самчук (“Марія”)…

А Спів солов’я на початку весни.

Б Одруження доньки Марії із колишнім матросом Архипом.

В Сонячні промені, які освітлювали помираючу Марію.

Г Відродження природи після голодної зими.

12. Задум і сюжетна лінія Самчукової “Марії” були пов’язані…

А 3 життям волинян.

Б Біографією дружини письменника.

В Долею багатьох українських емігрантів.

Г Біблійними легендами.

Варіант 2

1. Молодий митець мріяв про справжню освіту, яку сподівався здо­бути лише там, де “бушувала Україна…”

А О. Теліги.

Б Г. Косинки.

В Остапа Вишні.

Г М. Хвильового.

2. “Мої батьки хотіли бачити мене,- пише митець,- якимось…”

А Чиновником-канцеляристом.

Б Учителем чи суддею.

В Лікарем чи інженером.

Г Керівником заводу чи фабрики.

3. В українській літературі український митець відомий насамперед…

А Як новеліст.

Б Драматург.

В Сатирик.

Г Романіст.

4. В українському літературному мистецтві У. Самчука називали…

А “Гомером українського життя XX ст.”.

Б “Батьком українського еміграційного художнього слова”. В “Витязем молодої української поезії”.

Г “Українським Сократом”.

5. Основна заповідь людини-європейця (У. Самчук “Нарід чи чернь”):

А Почувати себе свідомим у всіх своїх вчинках.

Б Поважати культуру давніх слов’ян.

В Вшановувати пам’ять тих, хто виборював щасливу долю для майбутнього покоління.

Г Жити за Божими заповідями.

6. Найбільшим нещастям українського народу було (У. Самчук “Нарід чи чернь”)…

А Намагання зробити його не тим, чим зробила природа.

Б Кріпацтво.

В Небажання і неспроможність протистояти силам насильства.

Г Приниження власної самооцінки.

7. Стаття У. Самчука “Нарід чи чернь” була опублікована у київ­ській газеті…

А “Вільна Україна”.

Б “Мистецтво і культура”.

В “Юність”.

Г “Українське слово”.

8. Твір У. Самчука “Марія” має підзаголовок…

А “Народна оповідь”.

Б “Хроніка одного життя”.

В “Правдивий документ про голод”.

Г “Сумна історія”.

9. Кульмінаційним моментом у творі “Марія” У. Самчука…

А Є трагізм Марії у подружньому житті з Гнатом Кухарчуком.

Б Народження першої дитини у Марії.

В Страшні картини голодомору в колись багатому “куркуль­ському” селі.

Г Смерть головної героїні.

10. Відступником у родині Марії (У. Самчук “Марія”)…

А Є Лаврін.

Б Демко.

В Максим.

Г Корній.

11. Який із мотивів не є характерним для твору У. Самчука “Марія”? А Праця.

Б Роздвоєність.

В Любов.

Г Страждання.

12. Кому з героїв твору належить висловлена ним думка: “Ми ніко­му не зробили зла. Ми винні хіба тим, що працювали… що надто багато працювали” (У. Самчук “Марія”)?

А Корпію.

Б Гнату.

В Марії.

Г Архипу.

Варіант З

1. Найпрестижніший для української еміграції вищий навчальний заклад Європи, у якому У. Самчук здобував освіту – це Україн­ський вільний університет…

А У Парижі.

Б Берліні.

В Торонто.

Г Празі.

2. Друкуватися Улас Олексійович розпочав, перебуваючи…

А На військовій службі.

Б На навчанні в університеті.

В У Львові.

Г У Німеччині.

3. Твір У. Самчука, який привернув увагу О. Теліги.

А “Кулак”.

Б “Образа”.

В “Марія”.

Г “Волинь”.

4. Роки життя письменника, які найбільш вплинули на становлен­ня його світобачення.

А Перебування у польській армії.

Б Націоналістична діяльність в окупованому Києві.

В Навчання у престижному вищому навчальному закладі Європи.

Г Робота кореспондентом на Закарпатті.

5. Визначте зайве: “Зламати заповідь людини (У. Самчук “Нарід чи чернь”) – значить…”

А Знищити самих себе.

Б Знищити есе те негативне, що притаманне кожному укра­їнцю.

В Втратити основний стрижень буття.

Г Перекреслити власні моральні цінності.

6. Чернь – це не нарід (У. Самчук “Нарід чи чернь”)…

А А спаплюжений історією натовп.

Б Зрадники рідного краю.

В Без’язика юрба.

Г Деградоване суспільство.

7. “Марію” У. Самчук присвятив…

А Своїй дружині Марії Зоц.

Б О. Телізі.

В Матерям, що загинули голодною смертю на Україні.

Г О. Лятуринській.

8. “Марія” У. Самчука – перший в українській літературі твір… А Історико-етнографічний.

Б Філософський.

В Про голодомор.

Г Суспільно-політичний.

9. Ім’я Марія в давньоєврейській мові означає…

А ” Волелюбність “.

Б “Піднесення”.

В “Порядність”.

Г ” Життєлюбство “.

10. Як склалася доля із старшим сином Маріїного роду Демком (У. Самчук “Марія”)?

А Вмер від голоду.

Б Загинув від руки батька.

В Емігрував до Канади.

Г Страчений у німецькому полоні.

11. Особливість, яка не є притаманною “Марії” У. Самчука.

А Відтворення монументальних картин тогочасного україн­ського села.

Б Композиція – своєрідне кільцеве обрамлення.

В Утвердження вічних світлих цінностей – любові, правди, праці.

Г Оспівування гімну незламному духу людини-борця.

12. Через що згоріла хата Марії і Корнія (У. Самчук “Марія”)?

А Недопалок, який потрапив на підлогу з печі.

Б Необережність у користуванні синами Марії з лампадкою.

В “Недоброзичливу” владу на селі.

Г Навмисний підпал Гнатом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

У. САМЧУК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “НАРІД ЧИ ЧЕРНЬ”, “МАРІЯ”


твір таємне товариство боягузів скорочено
У. САМЧУК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “НАРІД ЧИ ЧЕРНЬ”, “МАРІЯ”