ПЛАНИ – МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ”

9 клас КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ. ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИЦИЗМУ МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ” ПЛАНИ Висока комедія Мольєра І. Що таке висока комедія Мольєра. (Висока комедія

Завдання на встановлення послідовності

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТЕСТИ Завдання на встановлення послідовності 1322. Встановіть хронологічну послідовність літературно-мистецьких течій. А Класицизм Б Романтизм В Бароко Г Ренесанс 1323. Розташуйте жанрові різновиди роману в хронологічній послідовності їх виникнення. А пригодницький роман Б роман-антиутопія

Библейские мотивы в романе М. Булгакова “Мастер и Маргарита”

Идеями христианства пронизано творчество многих писателей. Нельзя понять философию жизни, нельзя разгадать “тайну человеческой души” без знания Библии. Ибо это книга о Добре и Зле, правде и лжи, о том, как жить и как умирать.

Райнер Марія Рільке “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось…”

XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТЬ Райнер Марія Рільке “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось…” 4 грудня 1875 року у Празі, яка тоді була у складі Австро-Угорської імперії, у сім’ї чиновника залізничного відомства Йозефа Рільке і

Літературна балада у творчості поетів-романтиків світу XVIII-XIX століть

Жанр балади виник у середні віки як танцювальна пісня з драматургічною дією. Розвиток літературної балади пов’язаний із творчістю поетів-романтиків та їх попередників Гете і Шиллера. Уже у XVIII столітті баладу визначають як вірш, в якому

Эволюция художественных образов в лирике А. Ахматовой

На рубеже прошлого и нынешнего столетий, накануне революции, в эпоху, потрясенную двумя мировыми войнами, в России возникла и сложилась, может быть, самая значительная во всей мировой литературе нового времени “женская” поэзия – поэзия Анны Ахматовой.

Тема вічної пам’яті у віршах Гійома Аполлінера “Міст Мірабо” та “Зарізана голубка і водограй”

Французький поет Гійом Аполлінер, творчість якого нині стала класикою, жив на межі дев’ятнадцятого, “залізного” століття (за словами О. Блока), і століття двадцятого, насиченого катастрофами і війнами. Вірші Гійома Аполлінера являють собою дивне поєднання емоційного ліризму

Почему я советую своим сверстникам прочитать книгу Даниеля Дефо о Робинзоне Крузо

“Робинзон Крузо” – первая книга, которую следует прочитать каждому ребенку, едва он научится читать по букварю. Ж. Ж. Руссо Книг, заслуживающих нашего внимания, очень много, и прочитать все невозможно. Мы выбираем часто те книги, которые

Тема поэта и поэзии в лирике Н. Гумилева

Роль поэзии в жизни – ключевое место в мировоззрении поэта. Это та социальная ниша, которая позволяет поэту чувствовать себя нелишним в обществе и мире вообще. По способу определения места поэзии авторов можно разделить на два

РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІ, або РІЗДВЯНЕ ОПОВІДАННЯ З ПРИВИДАМИ – ЧАРЛЗ ДІКЕНС – ВІДКРИТИ ЛЮДИНУ В ЛЮДИНІ

ЧАСТИНА ТРЕТЯ ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА РОЗДІЛ 2 ВІДКРИТИ ЛЮДИНУ В ЛЮДИНІ ЧАРЛЗ ДІКЕНС РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІ, або РІЗДВЯНЕ ОПОВІДАННЯ З ПРИВИДАМИ Строфа І. Марлеєва тінь Від того дня, коли єдиний компаньйон Ебенезера Скруджа пішов