Г. Сковорода – перший український філософ
Сплетення дійсності і вигадки, реальності і фантастичного в повісті М. М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”
Висока духовність поезій Станіслава Чернілевського
Образи селян в повісті “Fata morgana” M. Коцюбинського
Книги мають свою долю – І варіант
Твір Філософські роздуми Григорія Сковороди про людське щастя (II варіант)
“Госпожа Бовари” Гюставa Флоберa
Слово Кобзаря – гостра зброя в руках народу (за поезією “На роковини Шевченка”) – І варіант ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Звичайна людина у незвичайних обставинах (за романом О. Гончара “Людина і зброя”) (III варіант)
Роздуми про справжні людські чесноти (за романом Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)
Наші автобіографії (Остап Вишня)
Відображення почуття патріотизму в посланні “І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…” – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Показ війни як трагедії народу (за романом Ю. Яновського “Вершники”) (І варіант)
Світанок
Сторінками улюблених поезій ЄВГЕН МАЛАНЮК
Образ Тетяни Ларіної за романом Олександра Пушкіна “Євгеній Онєгін”
“Він серцем біль народу чув” (Поема “Мазепа” Володимира Сосюри)
“Пісні для України – все: і поезія, й історія, і батьківська могила” (М. Гоголь)
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – Ю. ЯНОВСЬКИЙ
Образ Наталки в п’єсі “Наталка Полтавка” І. Котляревського
Проблема батьків і дітей (за п’єсою О. Коломійця “Дикий ангел”)
Аналіз новели Франца Кафки “Перевтілення”
План-конспект уроку для вивчення оповідання А. П. Чехова “Хамелеон”
Місце міфу про Прометея серед інших
Головна героїня роману Уласа Самчука “Марiя” – взірець духовної краси, хранителька народних традицій
“Праця – людини окраса” (за оповіданням “Перший раз”) – IV варіант – ТИМОФІЙ БОРДУЛЯК
Образ матері України (за поезією “У дитячому серці жила Україна”) – ДМИТРО ПАВЛИЧКО
Спершу слово зваж, а потім скаж – I варіант
Роман “Чорна рада” – перлина історичної літератури (П. Куліша)
Історична основа поеми “Слово о полку Ігоревім”
Показ побуту, повір’їв, звичаїв у творі “Тіні забутих предків” – І варіант МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
Молодь і сучасність (твір у публіцистичному стилі на суспільну тему)
Роксолана – султанша-українка (за романом “Роксолана”) ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – М. КУЛІШ, І. КОЧЕРГА
Я малюю створення світу
Скільки знаєш ти мов – стільки разів ти людина (I в.)
Поетичне вираження любові до матері-землі у віршах “Спасибі”, “Розмова з другом” – МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ
Історично-фольклорна основа роману Л. Костенко “Маруся Чурай”
“Люби свій край, всю душу солов’їну і серця жар йому віддай” (Володимир Сосюра)
Моя школа – IV варіант
Незабутні сторінки роману О. Гончара “Прапороносці”
Характеристика образу Крячки в п’єсі “Дикий Ангел” Олексія Коломійця
Проблема роздвоєності особистості у новелі М. Хвильового “Я (романтика)”
Тернистий життєвий шлях Уласа Самчука
Художні особливості кіноповісті Олександра Довженка “Зачаровано Десна”
Картини природи у вірші Т. Шевченка “Садок вишневий коло хати…”
Поетичний символ віри Ліни Костенко
Роль пісні в п’єсі І. П. Котляревського “Наталка Полтавка”
Художнє відтворення проблем українізації в комедії “Мина Мазайло” – ІІІ варіант МИКОЛА КУЛІШ
Далеке минуле українського народу у творах А. Малишка (цикл “Запорожці”)
Тема минулого України в творчості М. Шашкевича
Лаврська дзвіниця
Інтимна лірика Івана Франка
Твір Аскольд і Дір – захисники давньоруських земель (за поезією “Аскольд і Дір” з книги “Княжа Україна”)
Майстерне зображення пір року у віршах – І варіант – ВОЛОДИМИР СОСЮРА
Мої роздуми над повістю “Микола Джеря” – ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
Якими є українці?
Чи сперечаються про смаки? (II в.)
Символізм. Життя та творчість Шарля Бодлера
Тематичне розмаїття та неповторність лірики Олександра Олеся
Багатство художніх образів у творчості Григорія Сковороди
Твір Реалізм і наpодність художньої пpози Боpиса Гpінченка
Наскрiзний пафос життєствердження в новелi Григорiя Косинки “В житах”
Простота – найкраща риса характеру людини (твір-роздум)
І перед нею помолюсь, мов перед образом святим тієї матері святої – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Особливості лірики Л. Костенко ЛІНА КОСТЕНКО
ГУМАНІСТИЧНА ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДОБРА НАД ЗЛОМ У РОМАНІ І. БАГРЯНОГО “ТИГРОЛОВИ”
Ставлення до матері (за віршем “Пішачок”) – I варіант – ДМИТРО ПАВЛИЧКО
Як ми потрапили під грозу (твір-розповідь про випадок із життя)
“Душа парила ввысь и там звезду нашла” (за лірикою О. Блока) ОЛЕКСАНДР БЛОК
Вади людини й суспільства в творах українських байкарів
Врятована пісня
Пересторога людству (за поемою Івана Драча “Чорнобильська мадонна”) (ІI варіант)
ОБРАЗ РІДНОГО КРАЮ У ТВОРЧОСТІ П. ТИЧИНИ
Олександр Довженко про причини й перебіг другої світової війни (“Щоденник”)
Твір Символіка вірша Івана Франка “Каменярі”
Жанрові особливості давньокласичної східної поезії
“Історія Русів” – розповідь про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII століття
Гнівний осуд тоталітарного режиму в романі І. Багряного “Тигролови”
Художня майстерність повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” – Олена Акульшина
Проблеми людини в суспільстві, її знеособлення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії в оповіданні В. Дрозда “Білий кінь Шептало” М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД
Образ матері у творах Т. Г. Шевченка
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (на прикладі образу Герасима Калитки) І. КАРПЕНКО-КАРИЙ – НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Розвиток української літератури у 19 ст. “Руська трійця”
Автобіографічність кіноповісті Олександра Довженка “Зачаровано Десна”
Показ “страшної трагедії Мазепи” як трагедії всієї нації (за поемою “Мазепа”)
До якої суспільної проблеми привертає увагу Олесь Гончар образом Володьки Лободи? (За романом “Собор”) ОЛЕСЬ ГОНЧАР
Художнє відтворення проблем українізації в комедії “Мина Мазайло” – ІІ варіант МИКОЛА КУЛІШ
Жінка в революції у творчості М. Хвильового
Характеристика алегоричного образу коня Шептала в оповіданні В. Дрозда “Білий кінь Шептало”
Людина повинна відповідати за все на Землі (твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі)
Своєрідність відображення народних ідеалів у творчості Григорія Сковороди
“У кого ненька, у того й голівка гладенька” – IІ варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
МОВА ВІРШОВА Й ПРОЗОВА
Як в нації вождя нема, тоді вожді її поети (Є. Маланюк)
Найогидніші очі порожні… (III в.)
Енергійні та відчайдушні (за повістю Всеволода Нестайка “Тореадори з Васюківки”)
Пошук ідеалів і проблема вибору… (за романом Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)
Образ народу в комедії “Хазяїн” І. Карпенко-Карого
Втілення мрії народу про перемогу добра над злом у казках – ІІІ варіант
Людська порядність і байдужість (за оповіданням Володимирa Винниченка “Федько-халамидник”)
Твір на тему – Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки
Реалістичність зображення тяжкого становища українського народу в творах В. Винниченка (ІI варіант)
Проблема украденого щастя в драмі Івана Франка
Анализ рассказа Н. Лескова “Человек на часах”
Трагічна доля галицького селянина у новелах В. Стефаника (І варіант)
Антикріпосницька спрямованість повісті М. Вовчка “Інститутка”
Величний образ української жінки Олесі у творі “Україна в огні” – І варіант ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – В. СТЕФАНИК
Поема в прозі “Поза межами болю” О. Турянсьного – видатне явище української модерної літератури Б.-І. АНТОНИЧ, О. ТУРЯНСЬКИЙ
Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка
Характеристика образів повісті “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського
ПАНАС ЯКОВИЧ РУДЧЕНКО – “ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ” (О. Гончар)
“Моя любове! Я перед тобою…” Поезії Ліни Костенко про кохання
“Ти знаєш, що ти – людина?” (твір-роздум за однойменною поезією В. Симоненка)
Мої враження від повісті “Земля” О. Кобилянської
“Плач Ярославни”- шедевр світової літератури
Відгук на пісню “Заповіт” (слова Т. Шевченка, музика Г. Гладкого)
Роксолана – моя улюблена героїня
Як я розумію дружбу (твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему)
Трагізм роду Половців (за романом Ю. Яновського “Вершники”)
Авангардизм поезії Михайла Семенка
Аналіз (критика) п’єси “Дикий Ангел” Олексія Коломійця
Гумор і сатира у творі “Кайдашева сім’я” – І варіант ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
Поява та розвиток віршованої літератури та драматургії
Психологія героїв драми “Украдене щастя”
ЛЕОНІД ГЛІБОВ БАЙКАР, ЛІРИК, ПУБЛІЦИСТ
ПЛАН – Б.-І. АНТОНИЧ, О. ТУРЯНСЬКИЙ
Роман-хронiка Василя Барки “Жовтий князь” – широке полотно вiдтворень трагедiї голодомору
Загальна характеристика творчості Лесі Українки
Викриття антинародної суті “стражів порядку” у творі “Сам собі пан” БОРИС ГРІНЧЕНКО
“Мина Мазайло” М. Куліша: українізація й шляхи побудови національного суспільства
Софійський соборТвір-опис пам’ятки за власним спостереженням
Твір Утвердження нездоланності рідного народу в поезії П. Тичини “Я утверждаюсь”
Художня майстерність С. Васильченка у повісті “Талант”
Естафета поколінь
Хто в кого вкрав щастя? (за драмою І. Франка “Украдене щастя”)
Інтимна лірика П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри
Чи існує дружба між людиною та твариною(за оповіданням “Лідер”) – ІІ варіант – ЛЕОНІД СМІЛЯНСЬКИЙ
“Праця – людини окраса” (за оповіданням “Перший раз”) – I варіант – ТИМОФІЙ БОРДУЛЯК
Пісенна лірика Дмитра Павличка (“Два кольори”)
Добро і зло в оповіданні А. Лотоцьного “Михайло-семиліток”
Наша ціль – людське щастя і воля (I в.)
Образ Пузиря у п’єсі І. Карпенка-Карого “Хазяїн” (І варіант)
Бурлескно-травестійна поема як жанр (за твором І. Котляревського “Енеїда”)
Афоризми Григорія Сковороди
Філософські та моральні проблеми в романі Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея”
Висвітлення складних проблем сучасності в романі О. Гончара “Собор” (І варіант)
ПЛАНИ – Я І СВІТ
Твір Заклик до збереження мови у вірші В. Самійленка “Українська мова”
Твір Чи розвивається народна творчість сьогодні? (Особисті міркування)
Образ Івана Сірка в моєму уявленні – І варіант
Як би склалася доля малого Тараса Шевченка в наш час
КАЗКОВЕ Й РЕАЛІСТИЧНЕ В ПОВІСТІ Б. ХАРЧУКА “ПЛАНЕТНИК”
ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР
Характеристика образів комедії “Мина Мазайло” Миколи Куліша
Сомко і Шрам як ідеальні романтичні образи козацької старшини (за романом “Чорна рада”) – ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
Смерть та відродження родини Катранників (за романом В. Барки “Жовтий князь”)
Філософське осмислення краси людини і краси природи у творі “Зачарована Десна” – ІІІ варіант ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
Пісня – Твір-роздум з елементами опису
Головна ідея новели О. Гончара “Модри Камень”
Подорож – Твір-опис
Гуманістичний пафос твору М. Рильського “Синові”
Хто чисте сумління має, той спокійно спати лягає
Образи матерів у романі Л. Костенко “Маруся Чурай”
ДИТЯЧІ РОКИ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКО
Зображення двох світів у драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки
Гумор і сатира В. Самійленка (“Ельдорадо”, “Патріоти”)
Значення п’єси М. Куліша “Мина Мазайло” вчора і сьогодні
Хлопчик Василько (твір-казка про хлопчика Василька)
Українська народна творчість: думи та історичні пісні
Честь і зрада (за романом “Фірман султана”) ВОЛОДИМИР МАЛИК
Чіпка – не бунтар, а злодій? (за романом П. Мирного “Хіба pевуть воли, як ясла повні?”)
Педагогічні погляди Г. Сковороди
Камінний хрест як художній символ українського селянина-бідняка (за новелою Стефаника Камінний хрест
Зимовий вечір – IІ варіант
Три дороги (твір з елементами опису на основі особистих спостережень)
Вплив фольклору на творчість Г. Квітки-Основ’яненка
Вічна слава героям
Правопис прислівників
Карпатські Ромео і Джульєтта (за повістю “Тіні забутих предків”) МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
Твір Тема материнства в поемі Тараса Шевченка “Наймичка”
Уславлення любові до праці та інших людських цінностей у казці “Пані Метелиця”
Немую боль в слова облечь ОЛЕКСАНДР ТВАРДОВСЬКИЙ
Характеристика образу Акакія Акакійовича в повісті М. Гоголя “Шинель”
Моральна еволюція Степана Радченка (за романом В. Підмогильного “Місто”)
Трагізм життєвої долі М. Хвильового та його героїв
Втілення у байці погляду народу на чиновництво, оцінка його дій (за байкою “Ведмежий суд”) – ІІІ варіант ЄВГЕН ГРЕБІНКА
Естетичні погляди Василя Барки
Які риси характеру я хочу в собі виховати
Вірність і кохання в інтимній ліриці В. Сосюри і М. Рильського – ІІІ варіант
Мої домашні обов’язки
“Кiт у чоботях” – мiй улюблений твiр Миколи Хвильового
КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ
Смiливi завжди мають щастя (за романом Iвана Багряного “Тигролови”)
Твір “І на оновленій землі…” (за поезіями Т. Шевченка)
Популярність пісенної спадщини Дмитра Павличка
Дівчинка на малюнку (твір-опис зовнішності за малюнком Т. Шевченка “Казашка Катя”)
Леонід Глібов – творець нової байки
Україна і українці в творчості Тараса Шевченка
Доля людини на рідній землі у поезіях А. Малишка
Багатство проблематики поетичної спадщини Миколи Вороного
Твір Проблема взаємозв’язку вождя і народу в романі Пантелеймона Куліша “Чорна рада”
“…Поки ти живеш, вкраїнська мово, і я живу, і мій народ святий” (за поезією І. Малковича “Свічечка букви “ї”)
Мовні права й обов’язки громадян України
Протистояння добра і зла в новелі М. Хвильового “Я (Романтика)”
Україна й особистість
Слово матері – святе (за повістю “Слово матері”) – I варіант БОРИС АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ
Роль підсвідомого у творчості Валерія Підмогильного
Жіночі образи у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
“Бережімо мир на землі!” (за поезією “Салюти миру”) – ІІІ варіант – ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
Втілення в образі Марусі Чурай моральної краси й таланту українського народу
Мої враження після відвідування зоопарку
Твір Використання засобів народної сміхової культури в поемі І. Котляревського “Енеїда”
Ідея унікальності людської особистості в поезії В. Симоненко “Ти знаєш, що ти людина?” (ІI варіант)
Хто з видатних людей є для мене взірцем?
Утвердження незнищенності Києва як символу української нації у поемі М. Рильського “Неопалима купина”
Зображення негативних рис у селянській психології в повісті “Кайдашева сім’я” ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
Роль Кирила і Мефодія в історії української культури
Розвиток українського романтизму
Людина створена для щастя, як птах до польоту (Володимир Короленко)
Роздуми про долю рідного народу в посланні “І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…” – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Алегоричні образи в творі Лесі Українки “Досвітні огні”
Твір на тему “Герой нашого часу: образ Печоріна”
Народна пісня
Образ Руської землі в “Слові”
Дружба – це вміння підтримати (твір на основі власного досвіду)
Головні герої твору “Марія” Уласа Самчука
Апокаліптичний світ 1933 року в романі В. Барки “Жовтий князь”
Шлях Чіпки до злодійства (за романом П. Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) (IІ варіант)
Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський “Тiнi забутих предкiв”)
Історія українського народу у творах І. Кочерги ІВАН КОЧЕРГА
Мої враження від поезії Б. Пастернака
Дотепне висміювання міщанства, відсталості, неуцтва в ранніх творах О. Вишні (ІI варіант)
Православ’я – як форма християнського віровчення
Уславлення мужності й сили людського духу в поезії Лесі Українки – І варіант ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Душа народу (А. Лотоцький “Михайло-семиліток”) ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ, ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ, А. ЛОТОЦЬКИЙ, О. СЕНАТОВИЧ
Значення Десяти Заповідей для співжиття в родині та суспільстві
Людина і природа (твір-роздум)
Трагедія особистості в повісті О. Кобилянської “Людина” (ІI варіант)
Характеристика образа Пугачева в повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка”
Українська демонологія
Значення прологу в оповіданні М. Коцюбинського “Дорогою ціною”
Твір Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І. Я. Фpанка Мойсей
Материнське слово
У чому трагізм життя Степана? (за драмою Лесі Українки “Бояриня”)
Мій улюблений поет – за творчістю B. Висоцького ВОЛОДИМИР ВИСОЦЬКИЙ
Правдиве зображення трагічних подій Другої світової війни в оповіданні “Воля до життя” – ІІ варіант – ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
Патріотичний пафос драми І. Кочерги “Ярослав Мудрий”
Закоханий у вроду слів (основні мотиви лірики М. Зерова)
Україна моєї мрії – I варіант
Перший весняний день – I варіант
Філософія буття в романі О. Гончара “Собор” (І варіант)
Формування особистості американського школяра – за романом Дж. Селінджера “Над прірвою у житі” ДЖЕРОМ ДЕВІД СЕЛІНДЖЕР
Життєстверджуюча сила роману “Сто років самотності” – за твором Габріеля Гарсіа Маркеса “Сто років самотності” ГАБРІЕЛЬ ГАРСІА МАРКЕС
Лагідний світ дитинства (за дилогією М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”, “Щедрий вечір”)
Особливості лірики В. Симоненка ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
Карпатські Ромео і Джульєтта (за повістю М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”)
Образ ліричного героя в поезіях збірки “Зів’яле листя” І. Франка
Історія задуму і створення “Людської комедії” Оноре де Бальзака (ІI варіант)
Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського “Тiнi забутих предкiв”
Перший сніг – Твір-опис природи
Україна через 20 років (I в.)
Чим схвилювала мене повість О. Кобилянської “У неділю рано зілля копала”? (ІI варіант)
Золота осінь (твір-опис природи)
Аналіз вірша Івана Франка “Гімн”
Сорока – Твір розповідь з елементами опису
Пісня про рушник А. Малишка – гімн материнській любові
Літній ранок – ІІ варіант
Виховний потенціал драми О. Коломійця “Дикий ангел”
Твір на тему – Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки “Бояриня”
Григорій Сковорода – родоначальник української байки
“Розстріляне Відродження” в українській літературі 20-30-х років
Соціально-побутові поеми з ранньої творчості Т. Г. Шевченка
Образ Возного в п’єсі “Наталка Полтавка” І. Котляревського
Любов і туга за Україною в ліриці Т. Г. Шевченка – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Твір Могутня сила вірша І. Франка “Каменярі”
Быт и нравы провинциальной России
Ліна Костенко “Маруся Чурай” – аналіз та образи
“Любить людей мене навчила мати…” – В. Симоненко (твір-роздум на морально-етичну тему)
Життя прожити – не поле перейти
Оцінка поведінки героїв повісті “Маруся” – І варіант – ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО
Коли дідусь мій був маленький – ІІ варіант
Проблема злочину і кари в романі П. Мироного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
Твір Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Укpаїнки
Тарас Шевченко у творчості Б. Лепкого
“…І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої…” (образ матері у творах Т. Шевченка) (І варіант)
Изображение деревни в романе Ф. А. Абрамова “Братья и сестры”
Какие мысли и чувства пробудил во мне роман Достоевского “Преступление и наказание”
ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО БУТТЯ НАЦІЇ У РОМАНІ О. ГОНЧАРА “СОБОР”
Любов і взаєморозуміння як основа сім’ї (за п’єсою “Лісова пісня”) – ІІ варіант ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням “Ялинка”) – IІІ варіант – МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
Змалювання хижацьких засобів капіталістичної експлуатації у п’єсі І. Карпенка-Карого “Хазяїн”
Значення п’єси Миколи Куліша “Мина Мазайло” вчора і сьогодні
Мужні та волелюбні (за баладою P. Л. Стівенсона “Вересневий мед”)
Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду (Юрiй Яновський)
Характеристика образу отця Василя в повісті “Талант” С. Васильченко
Образ Прометея в поемі “Кавказ” – ІІ варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
“Пан та Собака” П. Гулака-Артемовського – перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі
Протест проти жорстокості життя (за повістю А. Ю. Тесленка “Страчене життя”)
Голодомор 1932-1933 років у романі “Марія” Уласа Самчука
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. КОЛОМИЙКИ
Аналіз поеми “Наймичка” Т. Г. Шевченка
Жанрова і тематична розмаїтість лірики Олександра Олеся
“Ти – весь у слові, як у сповиткові…” (лірика Бориса Олійника)
Птахи кричать – Твір розповідь
Ідея безсмертя народу в романі М. П. Стельмаха “Правда і кривда”
Жіночі образи у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (І варіант)
Картини народного побуту в поемі “Енеїда” – ІV варіант – ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
Своєрідність художньої антитези у збірці Євгена Маланюка “Стилет і стилос”
Поєднання реального і фантастичного в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка “Конотопська відьма”
Біографія розділових знаків
Роздуми про майбутнє України й українців (за романом “Волинь”) УЛАС САМЧУК
Мета життя М. Старицького – “душею і думкою послужить рідному народові” І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ
Поняття та характерні ознаки історичної пісні
“Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю” (за творами В. Симоненка)
Твір Про що співають дзвіночки? (За віршем П. Тичини “Хор лісових дзвіночків”)
Актуальність вибору Івана Вишенського в наш час (за поемою І. Франка “Іван Вишенський”)
Трагічна доля матері в поемі “Катерина” – IV варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Народження українських писанок (твір-опис процесу праці)
Сучасність звучання драматичного твору “Мина Мазайло” МИКОЛА КУЛІШ
ПЛАН – П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК
Прометей – символічний образ нескореного народу (за поемою “Кавказ” Тараса Шевченка)
Тільки у праці велика людина – Твір міркування
Образне слово
Патріотизм юних громадян у повісті “Вогник далеко в степу” – ГРИГІР ТЮТЮННИК
Поетична творчість Івана Франка
Життєва філософія Мотрі та Явдохи (за романом Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО
Кіноповість О. Довженка “Україна в огні”: доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ
Гумореска Остапа Вишні “Чухраїнці” та її актуальність сьогодні
Образ українського села середини XX століття в оповіданні Гр. Тютюнника “Оддавали Катрю” ГР. ТЮТЮННИК, В. ШЕВЧУК
Болючі проблеми сучасності у творі “Дикий Ангел” – І варіант ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЄЦЬ
Ліричний простір у поезії Максима Рильського МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ
Авторська інтерпретація образу Бога у поемі Івана Франка “Мойсей”
Художнє відтворення голодомору як найстрашнішої трагедії українського народу – за романом Жовтий князь – І варіант ВАСИЛЬ БАРКА
Анализ новеллы “Измена” из произведения Бабеля “Конармия”
Григорій Сковорода – філософ, просвітитель, поет
Аналіз (критика) роману “Сад Гетсиманський” Івана Багряного
“Я блукаю i кличу душу свою…” (Волт Вiтмен)
САТИРИЧНІ ЖАНРИ
Витонченiсть психологiчного аналiзу в “Коханні Сванна” (iз роману “В пошуках втраченого часу” М. Пруста)
Іван Франко. Лірична драма “Зів”яле листя” – шедевр інтимної лірики
Трагічний вибір Миколи Хвильового
Порівняльна характеристика Мотрі та Явдохи (за романом Панаса Мирного “Хіба pевуть воли, як ясла повні?”)
Не роби іншому того, чого не бажаєш для себе
“А я так мало, небагато просив у Бога…” (Т. Шевченко)
“Слово о полку Игореве” – величайший памятник древней русской литературы
“Діти війни” у повісті “Первінка” – ІIІ варіант – МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ
Композиція та сюжет повісті “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського
Як тяжко працювати сонцю (за міфом “Чому буває сумне сонце?”)
Моральні ідеали героїв В. Шукшина ВАСИЛЬ ШУКШИН
“Є в коханні і будні, і свята” (інтимна лірика В. Симоненка)
ПЛАНИ – О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”
Твір Від совісті кожного (за оповіданням Є. Гуцала “Лось”)
Виражальні засоби в “Патетичній сонаті” Миколи Куліша
Поетичні образи циклу “Україно моя!”
Кому потрібні казки: дітям чи дорослим? (За казкою Б. Лепкого “Мишка”) О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”
Яскрава особистість митця Сивоока, будівничого Софії Київської (за романом П. Загребельного “Диво”)
Розповідь про мого друга – Твір-опис
“Праця – людини окраса” (за оповіданням “Перший раз”) – IІ варіант – ТИМОФІЙ БОРДУЛЯК
Змалювання одвічного прагнення народу до волі в історичній драмі “Свіччине весілля” Івана Кочерги (ІV варіант)
Образи поеми “Слово о полку Ігоревім”
Берегти природу – обов’язок кожного – ІІ варіант
Екологія і суспільство
Новаторство поезії І. Драча ІВАН ДРАЧ
Правозахисний світогляд поета (за твором Василя Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина”) – Олена Акульшина
Мотиви любові до рідного краю в поезії Василя Стуса (ІI варіант)
Заклик до єднання слов’янських народів у поемі “Єретик” – І варіант – ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Трагедія закоханого серця в ліричній драмі Івана Франка “Зів’яле листя”
Особистість засновника буддизму – Будди
Розгульність композиції роману Загребельного “Диво”
З усіх утрат утрата часу найтяжча (твір-роздум)
Крах мрій Олени Ляуфлер про незалежне становище (за повістю “Людина”) – ІІ варіант ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
Добро і зло (за оповіданням “Лось” Є. Гуцала)
Собор як символ духовної краси людей за романом О. Гончара
Земля і людина в повісті О. Кобилянської “Земля” ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
Образ Ярослава Мудрого в одноіменній поемі Івана Кочерги (ІІ варіант)
Які професії я вважаю найважливішими і чому – ІІ варіант
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – I. ФРАНКО
Мистецтво – віддзеркалення дійсності (твір-розповідь)
Формування літературно-естетичних поглядів Г. Квітки-Основ’яненко
Метафора – приклади в літературі. Метафори з творів М. Рильського
Народна мудрість у прислів’ях та приказках
“Боровся я за щастя для людини, За світло в чорній млі” (П. Грабовський) (ІІ варіант)
Аналіз роману “Вершники” Юрія Яновського
Спадщина Шевченка-художника
Наші духовні провідники – Твір-нарис
Біблія у творчості Івана Франка
Вплив давніх язичницьких вірувань на світогляд українського народу (за кіноповістю О. Довженка “Зачарована Десна”)
Величний образ української жінки Олесі у творі “Україна в огні” – ІІ варіант ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
Художнє відтворення проблем українізайії 20-х років (за п’єсою М. Куліша “Мина Мазайло”) (І варіант)
Уславлення вірності інтересам нації в казці “Хоробрі з Найхоробріших” – IІ варіант – МИКОЛА МАГЕРА
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСЕННІСТЬ
Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка
Трагічні події в Україні 1768 року та їх відображення в поемі Т. Шевченка “Гайдамаки”
Роль пісні у п’єсі І. Котляревського “Наталка Полтавка”
Чому я люблю читати казки
СВІТ ФАНТАСТИКИ У ТВОРАХ В. КОРОЛІВА-СТАРОГО
Головне бачиш тільки серцем (за казкою Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц”)
Аналіз (критика) балади “Крила” Івана Драча
Чим схвилювала мене повість О. Кобилянської “У неділю рано зілля копала”? (ІII варіант)
Художній світ Івана Драча
Історичні поеми Т. Г. Шевченка
Як я розумію патріотизм – Твір-роздум
Безрадісне, безперспективне життя жінки з незаможної інтелігентної родини на фоні важких суспільних умов (за повістю “Людина”) ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА
Твір “Колись почнеться доба волі” (за поетичною спадщиною Т. Шевченка)
Ким бути: яскравою особистістю чи частиною сірого натовпу? (за оповіданням В. Дрозда “Білий кінь Шептало”)
Твір на тему – Павло Грабовський
Прометей – символічний образ нескореного народу (за поемою “Кавказ” Т. Шевченка)
Найогидніші очі порожні… (I в.)
Осміслення історичної длі козацтва у творчості Т. Шевченка
Що заповідав Тарас Шевченко своєму народові віршем “Заповіт”?
Твір-роздум за темою “Життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти індивідуальність ( за твором “Білий кінь Шептало” Володимира Дрозда)” – Ваколюк Вікторія
Трагедія громадянської війни у творах українських письменників
Мова – скарбниця духовності народу
Ісаак Дунаєвський – Твір-мініатюра з елементами біографії
Твір Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки Бояpиня
Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту (за поезією “Каменярі”) – ІІ варіант ІВАН ФРАНКО
Кохання й ніжність колискових пісень ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА I СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ
Суд над Ганною Розсохою – суд над народом? (За оповіданням Ю. Мушкетика “Суд”)
Чи існує дружба між людиною та твариною(за оповіданням “Лідер”) – ІІІ варіант – ЛЕОНІД СМІЛЯНСЬКИЙ
Опис звичаїв та новорічних обрядів українського народу (за оповіданням “Новолітування”) – ІІ варіант – БОРИС ХАРЧУК
Мої роздуми над прозою А. Платонова АНДРІЙ ПЛАТОНОВ
Романтичний характер балад Тараса Шевченка
“He треба слів! Хай буде тільки діло!” (життя і творчість Олени Теліги)
Гордість України (твір-опис дій людини)
Перлина в духовному набутку української нації – українська народна пісня
Якою має бути справжня людина (твір-роздум)
Голодомор 33 року – найстрашніша трагедія українського народу (за романом В. Барки “Жовтий князь”) (IІ варіант)
Утвердження сили народного духу і викриття нікчемності панівної верхівки у поемі І. П. Котляревського “Енеїда”
Лірика Андрія Малишка – це пісня душі
Подарунок до школи (твір-опис предметів)
Твір Таємнича привабливість “Велесової книги”
“Хазяїн” X. К. Карпенка-Карого – видатне досягнення української драматургії XIX століття
Образ Ярослава Мудрого з однойменного твору І. Кочерги
Образ Гобсека у однойменній повісті Оноре де Бальзака
Художнє відтворення проблем українізації в комедії “Мина Мазайло” – І варіант МИКОЛА КУЛІШ
Образи-антиподи поеми “Давня казка” – Поет та лицар Бертольдо Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Посмішка долі (за казкою Шарля Перро “Попелюшка”)
Січові стрільці – борці за Україну (за віршем “Набік життя, журбо дрібна…”) – БОГДАН ЛЕПКИЙ
Образ жінки як уособлення людяності й ніжності (за новелою “Шаланда в морі”, роману “Вершники”) (IІI варіант)
“Дозволь мені, мій вечоровий світе, Упасти зерном в рідній стороні…” В. Стус
Трагедія роду половців (за романом “Вершники” Юрія Яновського)
Комісар Мегре і його трагедія – за творчістю Ж. Сіменона ЖОРЖ СІМЕНОН
Оспівування кохання – одного з найкращих почуттів людини у творах П. Тичини П. ТИЧИНА – ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ
Гострий осуд зрадництва у баладі “Ой був у Січі старий козак…” – І варіант
Світло Росії в ліриці С. О. Єсеніна СЕРГІЙ ЄСЕНІН
СМІХ І СЛЬОЗИ, БІЛЬ І ЩАСТЯ (за твором В. Симоненка “Цар Плаксій і Лоскотом”)
Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної
Трагедія занапащеного життя (за повістю “Талант”) СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО
Яке в сповитку – таке й довіку (традиції родинного виховання)
Картина І. Шевандронової “В сільській бібліотеці” – Твір-відгук з елементами опису
Гуманізм новел В. Стефаника
Зображення трагічного становища українського народу у вірші “Доки?” БОРИС ГРІНЧЕНКО
“Васильки” В. Сосюри – взірець інтимної лірики В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ
Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. (Тарас Шевченко)
Стійкість (за оповіданням “Доля людини” М, О. Шолохова)
Аналіз вірша Івана Франка “Декадент”
Твір на тему – Образи природи у творчості М. Коцюбинського
Характеристика образів та аналіз оповідання Юрія Мушкетика “Суд”
ПЛАН – М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА
Образу хліба вклонімося!
Службова телефонна розмова
Розвиток української культури у XVІ-XVІІI ст
Чому і від кого треба охороняти природу?
Коріння життя людського (за повістю “Тіні забутих предків”) МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ
Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю… (за поезією Василя Симоненка) – Олена Акульшина
“З жуpбою pадість обнялась…” (за твоpчістю Олександpа Олеся) (І варіант)
Твір-роздум за фразеологізмом Григорія Сковороди – Все те не наше, що нас покидає – Ваколюк Вікторія
Сповідальна лірика Марини Цвєтаєвої МАРИНА ЦВЄТАЄВА
Мої роздуми під час читання повісті “Кайдашева сім’я” (ІІ варіант)
Образ Марусі в повісті “Маруся” Г. Квітки-Основ’яненко
Алегоричні образи соняшника і сонця у творі І. Драча “Балада про соняшник”
Інтимна лірика Ліни Костенко
Я б у менеджери пішов, хай мене навчать
Образ України у творчості Павла Тичини (І варіант)
Над чим заставила мене задуматися новела Г. Тютюнника “Три зозулі з поклоном”
Твір на тему – Осмислення сутності людського буття в повісті О. Кобилянської “Земля”
Повість про справжнього брата (за повістю А. Чайковського “За сестрою”) I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК
Мотив сенсу людського життя у драмі-феєрії “Лісова пісня” – І варіант ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Сочинение на тему “Герой нашего времени”
Зображення нескореності українського народу в поемі А. Малишка “Прометей”
“Моя душа – це храм чи купа цегли?” (за романом Олеся Гончара “Собор”)
Етика спілкування (стаття в газету на морально-етичну тему)
Змалювання типових рис українського національного характеру в романі І. Багряного “Тигролови” (за уривком “Постріли в тайзі”)
Як треба розвивати своє мовлення?
Філософське осмислення тисячолітіх сімейних традицій у романі У. Самчука “Марiя”
М. Коцюбинський в історії української літературної мови
Усі дорослі спочатку були дітьми (мої роздуми над казкою А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”)
МІФ НЕОПАЛИМА КУПИНА
Звідки взялася книга? – Твір-переказ статті
РОЗДВОЄНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ В НОВЕЛІ М. ХВИЛЬОВОГО “Я (РОМАНТИКА)”
МІФ ПРО ДОЩ
Незнайоме свято (оповідання за поданим сюжетом)
Звеличення патріотизму в романі Юрія Яновського “Вершники”
Як я сприймаю роман Ю. Яновського “Вершники” ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ
Образ Мавки як символа добра, духовності й краси (за драмою-феєрією Лесі Українки “Лісова пісня”)
Алегоричні образи в поезії “До кобзи” – ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ
Собор як втілення високого духу народного (за романом О. Гончара) (ІІІ варіант)