Використаня тестових технологій нагальна вимога часу

Сучасне реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації та демократизації, методологічне переорієнтування процесу навчання на розвиток особистості кожного учня, формування його компетентностей. Ці тенденції набули потужного імпульсу із входженням української освіти до Болонського процесу,

Степан Васильченко – письменник-новеліст

Степан Васильченко – письменник-новеліст І. Життя та доля С. Васильченка. – С. Васильченко – людина високої моральної краси, на долю якої випало багато випробувань. Навчаючись у Глухівському учительському інституті, пішов учителювати. Отак і прожив життя,

Мрія – могутня сила, що творить

Твір по повісті-феєрії А. Гріна “Червоні вітрила”. Стародавні греки говьрили, що бажання вже саме по собі творить. Сила бажання, мрії здатні перевернути життя й змінити людини. Олександр Грін силою своєї мрії створив цілий мир, у

Твори письменників-модерністів: Кохана! Лист до жінки

Розміщено від Tvіr в Вторник 25 мая “Лист до жінки Ви пам’ятаєте, Все пам’ятаєте, Як я стояв Біля стіни в тіні; Схвильовані, ви почали не лаяти, А кидати свій гнів В лице мені. Ви говорили:

Висвітлення складних проблем сучасності у романі О. Гончара “Собор”

У своєму творі автор підносить і намагається розв’язати багато проблем сучасності, про які в той час далеко не кожен митець зважився б взагалі говорити. Тому й мав роман “Собор” такий величезний резонанс у суспільному та

Наша історико-культурна спадщина

Так історично склалося, що після татаро-монгольської навали український народ постійно перебував під економічним, політичним і національним гнітом то Польсько-Литовської, то Австро-Угорської, то Російської держав. Іноземне ярмо намагалось знищити самостійність, державність і навіть саму назву “Україна”.

Ідея служіння художника народу в поезії Лесі Українки

Ніхто не може вибирати час, у яке живе, і народ, з якого веде свій рід. Лісі Українці призначено було бути дочкою народу, що страждав від чужого гніта, і творити в таких умовах, коли цей гніт

Образ Макара Нагульнова у романі М. Шолохова “Піднята цілина”

Одним з найбільш колоритних образів, що запам’ятовуються, описаних у романі М. Шолохова “Піднята цілина”, є образ Макара Нагульнова, що був червоним партизаном, секретарем гремячінського партосередку. Єдиною метою його, Нагульнова, існування є “світова революція”. Багато жителів

Моє ставлення до слів Гобсека: “Золото – ось духовна сутність теперішнього суспільства”

Моє ставлення до слів Гобсека: “Золото – ось духовна сутність теперішнього суспільства” Повністю згоден, так само як і всі люди, що слово “золото” є символом поняття “гроші”. Давайте послухаємо дикторів радіо та телебачення, бо це

Містичний романтизм Гоголя

Романтизм “Вечорів…” – це насамперед прояв глибокого інтересу до особливостей національного менталітету, духовності і самобутності української історії, народності художнього мислення, змалювання оригінальних характерівіндивідуумів, що визначало християнськофілософську концепцію людського буття. Містичний романтизм Гоголя, з витоків якого