ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА

Тропи

Слова, вжиті у переносному, образному значенні для уточненої характеристики явища. Тропи дають можливість влучно і лаконічно розкрити сутність будь-чого: “зіниці твої виткані із подиву” (Г. Чубай) – про очі дівчини. Виділяють тропи прості – епітет і порівняння та складні – метафора, алегорія, іронія, гіпербола, літота, синекдоха.

Епітет

Простий троп, художнє означення, прикметник, вжитий у переносному значенні для найточнішої характеристики явища (“довгорука ніч” –Г. Чубай). Виділяють фольклорні епітети, запозичені

з народних пісень. Їх художня вартість – не в оригінальності, а у близькості до народної свідомості (“золоте сонце”, “біле личенько”).

Порівняння

Простий троп, пояснення одного явища через подібне за допомогою єднальних сполучників як, мов, наче, ніби: “і в рояля холодні клавіші, білі-білі, немов зима” (Г. Чубай). Іноді сполучник опускається, в такому випадку порівняння наближається до метафори (“доба – вовчиця” (О. Ольжич)). Значна кількість порівнянь має фольклорні корені (“дівчина, як калина”, “хлопець, як явір”).

Персоніфікація

Вид метафори: уподібнення неживих предметів

чи явищ природи людським якостям, олюднення їх (а уособлення – оживлення їх).

Метафора

Складний троп, інакомовлення, розкриття суті одного явища через подібне (“синя одежа моря” – М. Коцюбинський. Тут синій колір морської води зіставляється з хвилями). В розмовній мові метафори вживаються рідко, натомість в художньому стилі і в промовах є одним із головних художніх засобів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА


пісня про гайавату
ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА