ТЕРМІНОЛОГІЗМИ

Термінологізмом (лат. Terminus – Термінологізми у давньоримській міфології божество меж і кордонів), або Терміном, за визначенням І. Білодіда, “називається слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва тощо. Наприклад: молекула, електрон, протон, синус, вітамін, рецептор, блюмінг, віза, монізм, фонема, графема, кліше, література, сульфідін, квінтет, гама, додаткова вартість, питома вага…”. Термін ще можна назвати офіційним, тобто

таким, що має статус книжного, професіоналізмом. На відміну від останнього, терміни тяжіють до нейтральності, тобто беземоцій-ності свого значення. Емоційно-експресивний ефект від уведення до тексту твору термінологічних слів найчастіше пов’язаний з більшою або меншою екзотичністю їхнього звучання для вуха пересічного читача або з контрастом, який виникає між ними та узвичаєними словами, що їх оточують. Наприклад: “Напружений, незломно-гордий, // Залізний імператор строф – // Веду ці вірші, як когорти, // В обличчя творчих катастроф… // Важкі та мускулясті стопи // Пруживий одбивають ямб – // Це дійсності,
а не утопій // Звучить громовий дифирамб” (Є. Маланюк; суміш віршознавчої термінології з історизмами); “…И не отточишь // Никаких лопат, // Чтоб все пласты поднять вот эти снова, // Где происходит атомный распад // Неуловимых элементов слова” (Л. Мартинов; фізична термінологія).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ТЕРМІНОЛОГІЗМИ


василь земляк лебедина зграя скорочено
ТЕРМІНОЛОГІЗМИ