Тематична атестація № 6 – за темою “Від романтизму до реалізму. Російська література початку XIX ст.”

Урок зарубіжної літератури 9 клас

УРОК № 68

Тема. Тематична атестація № 6

Мета: перевірити якість знань учнів за темою “Від романтизму до реалізму. Російська література початку XIX ст.”; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів.

Обладнання: Картки із завданнями.

Тип уроку: контроль знань учнів.

ХІД УРОКУ

XI. Оголошення теми та мети уроку

XI. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання

з вибором правильної відповіді

XI. Укажіть прізвища письменників – представників “золотої доби” російської літератури:

а) Гончаров, Пушкін, Некрасов;

б) Пушкін, Лермонтов, Гоголь;

в) Пушкін, Гоголь, Тургенєв;

г) Лермонтов, Гоголь, Толстой.

XI. Укажіть причину “світлої печалі” ліричного героя у вірші “Я вас кохав…”:

а) кохання, яке згасає;

б) нерозділене почуття любові;

в) ревнощі;

г) кохання, що раптово відродилось.

XI. Укажіть вірш Лермонтова, поява якого стверджувала той факт, що в Росії з’явився новий геніальний поет, послідовник Пушкіна:

XI. а) “Кавказ”;

XI.

б) “Вітрило”;

в) “Смерть поета”;

г) “Бородіно”.

XI. Укажіть причину, яка спонукала Печоріна стривожити спокій мирних контрабандистів:

а) бажання розкрити темні справи порушників закону;

б) бажання мати певний матеріальних зиск;

в) спроба стати “своєю людиною” для злочинців;

г) бажання пережити пригоду, пов’язану з розкриттям таємниці.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

XI. Укажіть, як М. Гоголь визначив жанр свого твору “Мертві душі”:

XI. а) поема;

XI. б) роман;

в) повість;

г) роман – епопея.

XI. Укажіть, чим займався Акакій Акакійович Башмачкін у конторі:

а) формував архів;

б) реєстрував папери;

в) переписував папери;

г) наглядав за іншими.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

XI. Укажіть, що вплинуло на поведінку Євгенія Онєгіна, коли він погодився на дуель з Ленським:

а) бажання помститися;

б) світські правила;

в) думка таких, як Зарецький;

г) бажання розвіяти нудьгу.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал) Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

XI. Установіть відповідність між героями роману “Євгеній Онєгін” та їхніми авторськими характеристиками.

а) Євгеній Онєгін;

1) “Як рано міг він хитрувати, Ховати надію, ревнувати…”;

б) Ленський;

в) Тетяна Ларина;

2) “Він майстер був посперечатись, І гостро, й тупо відказати…”;

г) Ольга Ларина.

3) “Слухняна, завжди непримхлива, Весела завжди, як весна…”;

XI. “Печальна, дика, мовчазлива, Неначе сарна, полохлива…”;

XI. “Душею мрійник геттінгенський, Красунь, стрункий, як очерет, Поклонник Канта і поет…”

(а1,б5,в4,гЗ)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

XI. Розташуйте глави роману “Герой нашого часу” так, щоб події, які в них зображуються, були в хронологічній послідовності:

XI. а) “Бела”;

XI. б) “Максим Максимович”;

XI. в) “Княжна Мері”;

XI. г) “Тамань”.

(г, в, а, б)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть жанр роману, якому відповідає визначення: “Роман, сюжет якого складає дослідження процесів внутрішнього буття особистості, психології людини, її внутрішніх конфліктів, називається…” (морально-психологічним).

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорну тою відповіддю

11. Чому Онєгін став “зайвою” людиною, “розумною непотрібністю”? Як ви вважаєте, чи міг він щось виправити у своєму житті? Відповідь аргументуйте.

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

V. Укажіть ім’я видатного російського письменника, який подарував 0. Пушкіну свій портрет із написом: “Переможцю – учню від переможеного вчителя”:

а) Г. Державін;

б) І. Крилов;

в) В. Жуковський;

г) М. Карамзін.

VI. Укажіть, як вплинув на почуття головного героя роману О. Пушкіна “Євгеній Онєгін” лист, написаний Тетяною Лариною:

а) зворушив;

б) залишив байдужим;

в) обурив;

г) розвеселив.

VII. Укажіть, хто такий “Герой нашого часу”, за словами М. Лермонтова:

а) портрет його знайомого;

б) портрет, складений із пороків усього сучасного йому покоління;

в) його особистий портрет;

г) жахлива і потворна вигадка автора.

VIII. Укажіть тему, яку розкриває Лермонтов у вірші “На дорогу йду я в самотині…”:

а) осуд бездіяльності й моральної ницості свого покоління;

б) герой та натовп;

в) любов до батьківщини;

г) потяг до волі, гармонії, повноти буття. Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

IX. Укажіть, який новий тип романтичного героя представила світові російська класика:

а) герой, який шукає своє місце у світі, позбавленому гармонії;

б) ідеальна людина;

в) громадянин – патріот, який підкоряється суспільству;

г) герой – подвижник ідей.

X. Укажіть, чому Башмачкін вирішив пошити нову шинель:

а) намагався привернути до себе увагу начальства;

б) попередню в нього вкрали;

в) стара стала непридатна для носіння;

г) намагався гарно виглядати.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

XI. Позначте, що приваблює Пушкіна в Тетяні Лариній:

XII. а)розум;

XIII. б) любов до книг;

XIV. в) любов до няні;

XV. г) її зовнішність;

д) любов до природи;

е) почуття гумору.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

XVI. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.

а) Реалістичність зображення;

1) Романтизм;

б) аналіз душевних поривань особистості;

2) реалізм.

в) герой – соціальний тип епохи;

г) аналіз соціальної дійсності. (а2, 61, в2, г2)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

XVII. Розташуйте в хронологічній послідовності події життя Євгенія Онєгіна:

а) повернення до Петербурга після мандрів;

б) зустріч з Тетяною Лариною в саду;

в) приїзд в село;

г) дуель з Ленським. (в, б, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

XVIII. Впишіть пропущене в тексті словосполучення: “Ще на початку роботи над “Євгенієм Онєгіним” Пушкін писав В’яземському, указуючи на особливості жанру нового твору: “…я тепер пишу не роман, а… – диявольська різниця”. (Роман у віршах)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

XIX. Хто винен у тому, що Печорін став “моральним калікою”? Чому, на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь аргументуйте.

Варіант III

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть назву літературного журналу, засновником якого став О. Пушкін:

а) “Отечественные записки”;

б) “Вестник Европы”;

в) “Современник”;

г) “Русский вестник”.

1. Укажіть, чому, на думку Пушкіна, має підкорятися його Муза:

2. а) Божому велінню;

3. б) бажанню прославитися;

4. в) думці оточуючих;

5. г) життєвим обставинам.

6. Укажіть, взаємодією яких художніх напрямів відзначається “золота доба” російської поезії.

а) Класицизму і романтизму;

б) романтизму і реалізму;

в) класицизму і бароко;

г) бароко і романтизму.

7. Укажіть, кого по-справжньому кохає Печорін.

а) Белу;

б) княжну Мері;

в) ундіну;

г) Віру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

8. Укажіть навчальний заклад, який закінчив М. Гоголь:

а) Царськосельський ліцей;

б) Ніжинську гімназію вищих наук;

в) Школу гвардійських підпрапорщиків;

г) Петербурзький університет.

9. Укажіть причину, з якої Акакій Акакійович довго не міг придбати нову шинель:

а) не мав достатньо грошей;

б) було вже досить тепло;

в) боявся, що це не сподобається начальству;

г) не міг вибрати собі до вподоби.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

10. Позначте причину, з якої Печорін наполегливо домагався кохання княжни Мері:

а) вона була гарною і подобалась йому;

б) він хотів показати свою перевагу над іншими;

в) хотів довести, що кращий за Грушницького;

г) йому подобалось скоряти жіночі серця.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал) Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між героями та їхніми характерними рисами.

а) Євгеній Онєгін;

1) Запальність;

б) Тетяна Ларина;

2) легковажність;

в) Ольга Ларина;

3) егоїзм;

г) Володимир Ленський.

4) вірність. (аЗ, 64, в2, гі)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте глави роману “Герой нашого часу” так, як це зробив у творі автор:

а) “Тамань”;

б) “Максим Максимович”;

в) “Княжна Мері”;

г) “Фаталіст”;

д) “Бела”, (ід, б, а, в, г)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Впишіть жанр твору, якому відповідає визначення: “Особливий жанр у літературі, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам – …” (Роман – поема)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чи є певні риси реалізму в деяких українських та петербурзьких повістях Гоголя? Якщо так, то які саме й у яких повістях? Свою точку зору аргументуйте.

Варіант IV

Початковий варіант (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

11. Укажіть період у творчості О. Пушкіна, який вважається найпродуктивнішим:

а) Болдинська осінь 1830р.;

б) період південного заслання;

в) період “петербурзької юності”;

г) Михайлівський період 1824 – 1826 рр.

11. Укажіть, як склалася доля Онєгіна після дуелі з Ленським:

а) він повернувся до Петербурга;

б) виїхав за кордон на лікування;

в) залишився у маєтку;

г) вирушив у подорож без мети.

11. Укажіть, що найбільше вразило офіцера – оповідача під час зустрічі з Печоріним:

а) маленька аристократична рука з тонкими пальцями;

б) очі, які не сміялися, коли він сміявся;

в) по-жіночому ніжна шкіра;

г) його стрункий юнацький стан.

11. Укажіть, над яким питанням задумався Печорін перед дуеллю:

а) для чого він жив, задля якої мети народився;

б) чи не можна уникнути дуелі;

в) що буде з його коханою, якщо він загине;

г) про причину дуелі.

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

11. Укажіть назву твору, сюжет якого М. Гоголю подарував 0. Пушкін:

а) “Шинель”;

б) “Сорочинський ярмарок”;

в) “Портрет”;

г) “Мертві душі”.

11. Укажіть, чому привид, який довго з’являвся біля Калінкіного мосту, перестав з’являтися:

а) насправді його не було, усе це вигадка;

б) отримав те, чого хотів;

в) він перебрався в інше місце;

г) втрутилися священики.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

11. Укажіть теми, які розкриває М. Лермонтов у вірші “І нудно, і сумно…”:

а) любов до рідних, близьких;

б) кохання;

в) розчарування в житті;

г) трагічна самотність;

д) невпевненість у собі;

е) дружба.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між назвами глав роману “Герой нашого часу” та можливими їх підзаголовками.

а) “Тамань”;

1) Печорін і горці;

б) “Фаталіст”;

2) Печорін і контрабандисти;

в) “Княжна Мері”;

3) Печорін у козачій станиці;

г) “Бела”.

4) Печорін і “водяне” товариство. (а2, 63, в4,г1)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

11. Розташуйте в хронологічній послідовності події, які відбувалися в повісті М. Гоголя “Шинель”:

а) поява примари мерця на вулицях Петербурга;

б) придбання Башмачкіним нової шинелі;

в) вечірка в товариша по службі;

г) походи Башмачкіна до начальства, “значної особи”;

д) пограбування на вулиці. (б, в, д, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 10. Впишіть назву, якій відповідає визначення: “Строфічна форма, створена О. Пушкіним у романі “Євгеній Онєгін”,- строфа

З 14-ти рядків (як у сонеті), побудована за схемою: “абаб, аабб, а б б а”. (Онегінська строфа) Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 11. Укажіть імена персонажів роману Лермонтова “Герой нашого часу”, яких можна було б віднести до романтичних образів “природних людей”. Для чого автор змушує Печоріна час від часу зустрічатися з такими людьми? Які психологічні, етичні та естетичні наслідки мають такі зустрічі в романі? Відповіді аргументуйте.

III. Домашнє завдання

Повторити вивчене протягом року, підготуватись до уроку узагальнення та систематизації знань.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Тематична атестація № 6 – за темою “Від романтизму до реалізму. Російська література початку XIX ст.”


наталя за дощ іде
Тематична атестація № 6 – за темою “Від романтизму до реалізму. Російська література початку XIX ст.”