ТЕМА ТА ІДЕЯ ТВОРУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

ТЕМА ТА ІДЕЯ ТВОРУ

Тема – це те, про що розповідається у творі. Наприклад, змальовуються події, певні явища чи життя героя.

Ідея – це основна думка твору, основний висновок про зображені події чи явища, те, що хотів письменник показати своїм твором. Наприклад, у казці “Фарбований Лис” розповідається про життя Лиса Микити (тема). Іван Франко на прикладі життя Лиса Микити засуджує негідні вчинки людей (хитрість, підступність, обман). Це ідея казки “Фарбований Лис”.


ТЕМА ТА ІДЕЯ ТВОРУ


паола утевська біографія
ТЕМА ТА ІДЕЯ ТВОРУ