Тема 11. Марко Вовчок

III. Література кінця XVIII – початку XX ст.

Тема 11. Марко Вовчок (1833 – 1907)

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) – українська письменниця, твори якої мали антикріпосницьке спрямування. Її вважають основоположницею дитячої української прози. Марко Вовчок зміцнила основи української соціально-побутової прози. Вагоме місце у творчості посідають дві книги “Народних оповідань” (віддруковані за сприянням П. Куліша), соціальна повість “Інститутка”, твори для дітей.

Особливості творчості:

– збагатила українську

літературу жанрами соціально-проблемного оповідання, баладного оповідання, соціальної повісті (“Інститутка”), психологічного оповідання й повісті, соціальної казки художнього нарису;

– письменниця описувала історичне минуле України, зверталася до фольклорних традиції;

– форма розповіді: у творах немає спеціального оповідача; є мистецький (коли читач дізнається про все з уст народу);

– характерні висока ідейність і художність творів.

Тематика творчості:

– життя дітей;

– побут дорослих;

– кохання;

– боротьба проти кріпацтва;

– трагізм життя селянства за

часів кріпаччини;

– паразитичне життя дворянства, ченців, міщанства.

“Максим ГРимач”

Історія написання

Входить до збірки “Народні оповідання”, яка написана в 1856 – 1857 роках, а опублікована окремою збіркою в грудні 1857 року (на титульній сторінці стоїть 1858 р.) в Петербурзі.

Редактор і видавець – П. О. Куліш.

Жанр

На думку літературознавців, “Максим Гримач” – не просто оповідання, а оповідання-балада. Адже в основі лежить баладний мотив розлуки дівчини з коханим, який загинув. Зображення трагізму внутрішнього світу героя, ліризм і драматичний сюжет, наявність в оповіданні діалогів, казкових елементів дають підстави назвати оповідання Марка Вовчка “Максим Гримач” баладним.

Тема. Зображення життя українського народу в часи, “як панувала на Вкраїні удвійці Польща і Московщина. Московщина обладувала Україною сьогобочною” на прикладі родини Максима Гримача. (Російсько-польська війна 1654-1667 рр. закінчилася Андрусівським перемир’ям 1667 р., за яким Лівобережна Україна і Київ з прилеглими містечками і селами залишилися в складі Російської держави, а Правобережна Україна, крім Києва, відійшла під владу Польщі. Згадується у творі Збруч – річка на межі Тернопільської та Хмельницької областей України, яка розділяла в ті часи Східну і Західну Україну.)

Ідея.

Возвеличення почуття кохання (Катрі до Семена) та засудження соціальної нерівності. Обстоювання автором не спотвореного майновими розрахунками родинного щастя.

Проблематика:

– батьки і діти;

– кохання;

– соціальна нерівність;

– добро і зло;

– щастя людини.

Герої твору: батько Максим Гримач, старша дочка Катря, менша – Тетяна, козак Семен (коханий Катрі), козак, що приніс звістку про розбиті човни під час бурі.

КОмпозиція.

Твір складається із п’яти частин. Важливу роль у побудові твору відіграють пейзажі (виступають як художній паралелізм). В оповіданні – багатство зорових та слухових образів.

Експозиція: “…се діялось,- давно колись, як панувала на Вкраїні удвійці Польща і Московщина”. Зображення розміреного життя сім’ї Максима Гримача.

Зав’язка: кохання Катрі до Семена, відмова всім багатим людям хорошого роду.

Розвиток дії: зустріч Катрі з козаком.

Кульмінація: Катря чинить самогубство (топиться у Дніпрі), дізнавшись про смерть коханого.

Розв’язка: Страждання Максима Гримача через втрату старшої дочки (“Зачинився старий Гримач, аж п’ять років не виходив за свої ворота”), заміжжя другої дочки.

Стислий переказ твору

I частина. Давно це діялось, коли панували в Україні Польща і Московщина. Застави між державами стояли негусто, тому люди часто перевозили Дніпром усякий крам, не сплачуючи мита.

Навпроти Черкас над Дніпром був хутір Максима Гримача. “Такий-то богатир! Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах. І хороший був: повновидий, чорнобровий, чорновусий; а веселий, а жартівливий!” Люди його, любили, бо будь-кого з біди виручить. Був Максим удівець, мав двох дочок – дорослу Катрю та меншу Тетяну. Жили вони в батька у розкошах.

Опівночі пливуть човни Дніпром та пристають до старої верби. Максим гостей і товар приймає, щоб ніхто й не знав.

II частина. Найчастіше припливав молодий козак Семен, “уродливий нарубок, хисткий, як очеретина, смілий, як сокіл”. Покохала його гордовита Катря, усім женихам відсіч дає, бо “серце не до них горнеться”.

Максим сказав, що силувати не буде, але й за бурлаку не віддасть. Катря відповіла, що дожидатиме такого. Розказала Семену. Парубок розрадив: дослужить він в пана останній третій рік, отримає волю, купить хутірець та й сватів пришле. Велів дожидати весни: як зацвіте перша вишня – припливе вільним козаком.

III частина. Чекає Катря, у вікно поглядає. Ось і вишня зацвіла, а Семена нема. Якось підслухала Катря, як козак розказав Гримачу, що велика буря була на Дніпрі і всі човни порозбивала. Зблідла Катря й промовила, що тепер-то батько діждав собі вільного зятя.

IV частина. Сумує Катря, плете в саду віночок із квітів. Ніхто її не розважить: ні батько, ні сестра. Уночі пішла під вербу та й кинулась у річку “на самий глиб”.

V частина. Уранці гомін, тривога. Шукають Катрю, але тільки вінок у річці знайшли.

“Зачинився старий Гримач, аж п’ять років не виходив за ворота. Одцурався й отамана, й здобичі”. Тетяна підросла, вийшла заміж за гарного сотника. Сумно старому Максиму в хаті; гляне на річку – сльози котяться: “Загубив я твій вік молоденький!”

Тест №9

1. Події у творі відбувалися за часів

А панування в Україні Польщі та Московщини.

Б гетьманування Івана Брюховецького.

В правління Рюриковичів.

Г монголо-турецької навали.

2. Характеристика головного героя Максима Гримача в рядку

А “хисткий, як очеретина, смілий, як сокіл”.

Б “сотник молодий і на лиці дуже гарний”.

В “І хороший був: повновидний, чорнобривий, чорновусий, а веселий, а жартівливий!”.

Г “Отаман мене не скривдить: чоловік він шановний”.

3. Максим пишався своїм скарбом –

А величезним маєтком.

Б двома дочками.

В орденами.

Г антикваріатом.

4. Висловлення “Слово в мене батьківське, кріпке…” свідчить про те, що Гримач

А не хотів віддавати дочку заміж за бурлаку.

Б мав гучний тембр голосу.

В виконає обіцянку про поділ спадку.

Г мав підвищувати голос при вихованні дочок.

5. Перешкодою для одруженню Семена та Катрі була

А дощова погода.

Б ворожнеча між батьками Семена та Катрі.

В служба Семена в пана.

Г зрада Семена.

6. Семен Катрі пообіцяв повернутися, коли

А “вишиє шовком рукава та рушники”.

Б “зацвіте мак повний, і сивий, і білий, і червоний”.

В “зійде місяць та посипле іскорцями у темну воду”.

Г “крутить завірюха”.

Д “зацвіте перша вишня у твоєму садочку, закує сива зозуля”.

7. Максим Гримач жив неподалік міста

А Одеси.

Б Києва.

В Черкас.

Г Ніжина.

Д Львова.

8. Головна ідея оповідання “Максим Гримач” – це:

А оспівування краси людини в гармонії з чарівною природою.

Б возвеличення почуття кохання та засудження соціальної нерівності.

В протест проти рабського становища жінки в суспільстві.

Г засудження байдужості передової української інтелігенції.

Д наголошення на важливості освіти у формуванні гармонійної особистості.

9. Кульмінацією оповідання “Максим Гримач” є:

А зображення розміреного життя сім’ї Максима Гримача.

В відмова всім молодим хлопцям хорошого роду.

В заміжжя другої дочки.

Г зустріч Катрі з козаком.

Д самогубство Катрі.

10. Особливістю композиції оповідання “Максим Гримач” є:

А п’ятдесят епізодів-картин.

Б поділ тексту на п’ять частин.

В ліричне обрамлення твору.

Г декілька сюжетних ліній.

Д форма сну.

11. Розмістіть події твору “Максим Гримач” відповідно до сюжетного перебігу.

А Буря на Дніпрі;

Б сватання Катрі;

В одруження Тетяни;

Г самогубство Катрі;

Д знайомство з Семеном.

12. Установіть відповідність між героями та їхніми характеристиками.

1 Максим Гримач

2 Семен

3 Катря

4 Тетяна

А не плаває – літає Дніпром, тільки човен синю хвилю розбиває

Б нехай тільки станеться кому з нашого села пригода – головою ляже

В я тоді служила в його за наймичку

Г висока, та ставна, та чорноброва

Д повісила вінка над водою та й гуляє по садку, водячи сестричку за ручку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Тема 11. Марко Вовчок


твір на тему мій шевченко
Тема 11. Марко Вовчок