СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС. СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ СТИЛІВ, НАПРЯМКІВ І ТЕЧІЙ

СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС. СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ СТИЛІВ, НАПРЯМКІВ І ТЕЧІЙ

Середину XX – початок XXI ст. називали добою постмодернізму, тобто часом зародження якісно нового мистецтва, яке відчувало органічний зв’язок з попередньою культурною традицією та поєднувало час минулий, сучасний і майбутній. Воно не претендувало на роль наставника і судді, а визначало свою позицію як не авторитарну парадигму. Такому мистецтву були притаманні принципово незавершені твори, нашаруванням смислів, що вимагали нескінченного занурення у його

глибину.

Постмодернізму властиві такі риси:

– звернення до містичної традиції;

– філософічність;

– плюралізм;

– прагнення віднайти в хаосі новий космос, гармонію вищого порядку, що сприяв формуванню нового мислення;

– повернення до античної ідеї калокагатії – єдності морально досконалого і прекрасного, відстоювання ідеї самоцінності людської особистості, вибір нею найсуттєвішого;

– деканонізація традиційних цінностей;

– синкретизм стильовий;

– інтертекстуальність;

– цитатність як метод художньої творчості;

– фрагментарність і принцип монтажу;

іронізм, пародійність;

– гедонізм, естетизація потворного, змішування високих і низьких жанрів.

Отже, мистецтво постмодернізму – це мистецтво реалістичної зображальності й фантасмагоричності, описовості й філософічності, раціоналістичності й містичності, “потоку свідомості” й гостроти сюжетної дії, серйозності та іронічності. Його значущість і необхідність необхідно зрозуміти, оскільки без творчого підходу до нього не змогло б народитись нове.

Науково-технічний прогрес, економічне зростання дали можливість людству жити в “суспільстві процвітання”. Разом з тим породили негативні процеси. У центрі, як і раніше, залишилася людина, яка, на превеликий жаль, стала ще більш жорстокою, агресивною, прагматичною і байдужою до оточуючого її світу, що змусило письменників говорити про дефіцит духовності.

Вітчизняне літературознавство пострадянського періоду характеризувалося майже повною відсутністю спеціальних досліджень творчості письменників постмодернізму. Настав час повернутися до цієї проблеми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС. СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ СТИЛІВ, НАПРЯМКІВ І ТЕЧІЙ


опис лісу
СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС. СПІВВІДНОШЕННЯ І ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ СТИЛІВ, НАПРЯМКІВ І ТЕЧІЙ