Ставлення мифологов до миграционизму

Як бачимо, Веселовський бачив можливості поєднання напрямів міфологічного і миграционистского. Тим паче не визнавали себе переможеними самі міфологи ні з Західної Європи, ні в нас. Якоб Грімм визнав заслуги Бенфея і навіть запропонував його, при докладної блискучої характеристики й оцінці, до обрання в академіки.

Але але це означає, що він прийняв його метод: він назавжди залишився зі своїми колишніх переконаннях. Про поширенні й силі ідей міфологічного напрями свідчить те, основні праці У.

Шварца, вважало себе продовжувачем Гриммов,

з’явилися після “Панчатантры” Бенфея. Макс Мюллер в 1870 р. читає лекцію сюжет мрійливій молочарки Перетгы, показуючи його індійський походження, простежуючи його міграцію країнами Сходу, і Європи, і робить це з неменшою ерудицією і меншим блиском, ніж сам Бенфей.

Але й Макс Мюллер в питанні про походження сюжетів з мови та міфу залишився зі своїми поглядах. Отже, міфологи як не оспорюють у випадках індійський походження і міграції деяких сюжетів, а й його підтверджують; проте теорія Бенфея їм – не всеосяжна теорія.

З цього запитання про походження сюжетів, т. е. сутнісно генетичного процесу, вони зі своїми

переконаннях, бо генетичний процес Бенфеем ні розкрито.

Прийнято стверджувати, що маємо у Росії поява нової школи внесло криза в установки мифологов. Зазвичай, у таких випадках посилаються на передмову Буслаєва до збирання його статей “Народна поезія”, де він каже: “так звана гриммовская школа з її вченням про самобутності народних основ міфології, звичаїв і сказань, яке я провів у свої дослідження, мала поступитись місцем теорії взаємного між народами спілкування в усних і письмових переказах. Багато чого, що визнавалося за спадкову власність одного чи іншого народу, виявилося тепер випадковим запозиченням, узятим ззовні внаслідок різних обставин, більш-менш объясняемых історичними шляхами, якими направлялися ці культурні впливу”.

Але ці слова зовсім не від означають, що Буслаев відмовився від міста своєї позиції і визнав нову теорію.

Буслаев був у опозиції нової теорії, але з оскільки він залишався вірним мифологизму, як тому що взаємовпливи завжди становила йому одна з основних питань його досліджень, і оскільки розумів це спілкування значно більше глибоко, ніж Бенфей та її безпосередні послідовники. Ми вже бачили, що у саме поняття народності Буслаев, на противагу слов’янофілам, включав творчу переробку чужого. Це захопив Буслаєва не питанням методу, теорії, школи, а складовим елементом для всієї його життєвої філософії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Ставлення мифологов до миграционизму


описание комнаты на английском с переводом
Ставлення мифологов до миграционизму