Соціальне замовлення

Соціальне замовлення – у соціологічному літературознавстві – відповідність твору письменника панівній ідеологи, груповій експектації (очікуванню). У механізмі реалізації С. з. можна розрізнити такі ланки: 1) орієнтація письменника на смаки читачів і свідоме конструювання твору на догоду їм; 2) орієнтація на популярні зразки з метою досягнути популярності навіть усупереч своїм естетичним поглядам; 3) виконання прямого замовлення видавців чи політиків внаслідок прийняття їхніх ідей, програм, платформ; 4) написання творів до відповідних

дат, ювілеїв, свят; 5) виконання безпосередніх замовлень партійних діячів, редакторів, меценатів, окремих осіб, які, замовляючи твір, висловлюють міркування щодо його тематики, проблематики та ідейної спрямованості (у цьому випадку реалізується в найвульгарнішій формі ідея за ангажованості літератури); 6) відповідь на поклик історії. Перейнятість письменника С. з., реалізованим у його творах, переживання ним свого громадянського та національного обов’язку має ще назву за ангажованості (польськ:. angazowadsie – зобов’язатися, завербуватися). Але, якщо служіння певній ідеї чи суспільним (національним) інтересам перетворюється на повинність, вимагає офірування талантом, для митця воно стає згубним (про це з гіркотою писав І. Франко у вірші “Опівніч. Глухо. Зимно”; проти такої тенденції виступала Леся Українка в драмі “У пущі”).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Соціальне замовлення


дивна звичка а костецький
Соціальне замовлення