Скорочено “Всякому місту звичай і права” Сковороди

У вiршi Всякому мiсту – звичай i права. Г. Сковорода розмiрковує над тим, що багато людей перебувають у полонi своїх згубних пристрастей, марно витрачають життя, обманюють iнших, наживаються за їхнiй рахунок. У лiричного ж героя поезiї є одна турбота, один клопiт – – як прожити життя чесно, по совiстi. Але смерть нiкого не пощадить – нi царя, нi мужика, i постати перед нею спокiйно може лише той, у кого совiсть, як чистий кришталь. Кожна строфа вiрша закiнчується однiєю думкою – про що має турбуватися людина. У творi багато перелiчень, порiвнянь,

дотепних висловiв, якi характеризують марнославство людей. Цей вiрш виконується як пiсня, використаний I. Котляревським у п’єсi Наталка Полтавка.

Г. С. Сковорода – видатний український фiлософ, просвiтитель, письменник. Народився в с. Чорнухи на Полтавщинi в небагатiй козацькiй родинi. Володiв багатьма талантами – гарно спiвав, грав на багатьох музичних iнструментах, створював музику до власних вiршiв, мав педагогiчний дар, знав кiлька iноземних мов.

Навчався у Києво-Могилянськiй академiї, був спiваком придворної капели в Петербурзi, виїжджав у складi росiйської мiсiї за кордон i мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею,

знайомлячись iз культурою народiв цих країн. Потiм викладав поетику в Переяславському та Харкiвському колегiумах, був домашнiм учителем у помiщика Степана Томари. Не гнався за багатством i славою, до викладання пiдходив творчо, писав власнi пiдручники, далекi вiд офiцiйних настанов, тому довго нiде не втримувався. Вiддавав перевагу вiльному, спокiйному мандрiвному життю, не обтяженому побутовими клопотами.

Написав збiрки Сад божественних пiсень. Байки харкiвськi. кiлька фiлософських трактатiв i притч. Iз його життям пов’язано багато легенд i таємницi. Прагнув до самопiзнання та самовдосконалення, висунув iдею сродної працi. Помер у с. Iванiвцi на Харкiвщинi (тепер с. Сковородинiвка Золочiвського району), там же й похований. На могилi – епiтафiя: Свiт ловив мене, та не впiймав.

Всякому мiсту, звичай i права, Григорiй Сковорода, ПОЕЗIЯ, IСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, Всякому мiсту – звичай i права, IСТОРИЧНО-МЕМУАРНА, ПРОЗА, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Скорочено “Всякому місту звичай і права” Сковороди


малий мирон скорочено
Скорочено “Всякому місту звичай і права” Сковороди