Синоніми до українських слів на літеру З

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ постачати.

ЗАБОБОНИ передсуди, марновірство.

ЗАБУВАТИСЯ вивітрюватися// вилетіти з голови, піти в непам’ять.

ЗАБУТТЯ непам’ять.

ЗАВАЖАТИ перешкоджати, шкодити, (у розмові) перебивати.

ЗАВАЛЮВАТИ закидати, загортати, (сміттям, мотлохом) захаращувати.

ЗАВДАТОК аванс.

ЗАВЖДИ постійно, повсякчас, (незмінно) довіку.

ЗАВЗЯТИЙ запальний, палкий, пристрасний.

ЗАВМЕРТИ заклякнути, захолонути, закам’яніти, заніміти, підсил.; остовпіти, задерев’яніти.

ЗАГАЛЬНИЙ суцільний, поголовний, тотальний.

ЗАГАРБАННЯ

підкорення, (з уведенням військ) завоювання, інтервенція, (з нападом) агресія.

ЗАГИНУТИ згинути, пропасти, полягти (в бою), діал. згибнути, (призвести до занепаду) занапастити.

ЗАГІН відділ, ватага.

ЗАДЕРИКУВАТИЙ задирливий, зачіпливий.

ЗАДОВОЛЕННЯ втіха, (вищою мірою) насолода, розкіш, жарт. кайф.

ЗАДУМ замисел, (обдуманий) план, передбачення, розм. затія.

ЗАЗДАЛЕГІДЬ завчасно, наперед, розм. зарання, авансом.

ЗАЗДРИТИ завидувати, діал. заздростити.

ЗАКИ поки, розм. допоки.

ЗАКІНЧЕННЯ довершення, (кінцева частина твору) епілог.

ЗАКЛИК відозва, лозунг, поклик, клич, гасло.

ЗАКОЛОТНИК

бунтар, бунтівник, розм. путчист.

ЗАКОХАТИСЯ влюбитися, розм. вклепатися.

ЗАЛЕЖНИЙ підвладний, підлеглий, (від організації) підвідомчий.

ЗАЛИЦЯТИСЯ припадати біля кого, загравати з ким, увиватися біля кого, розм. бігати за ким, фліртувати з ким// топтати стежку, забивати клинці.

ЗАЛИШКИ мн. решта, мн.\ рештки, остатки.

ЗАМОВКАТИ стихати, нишкнути, підсип, німіти// прикушувати язика, защіпати язик на петельку.

ЗАМОРОЧЕНИЙ отупілий, забитий, розм. загнаний, затурканий.

ЗАНЕДБАНИЙ запущений, (повністю) занехаяний.

ЗАНЕПАД деградація, регрес, підсил. руїна, (психічна) депресія.

ЗАПАЛЬНИЙ палкий, поривчастий, (більше) гарячий, імпульсивний, гарячкуватий.

ЗАПАМОРОЧИТИ розм. очманіти, одуріти// голову закрутити, памороки забити, забити тяму в голові.

ЗАПАМ’ЯТАТИ затямити, (в пам’яті) зафіксувати, закарбувати// взяти собі на розум, закарбувати в пам’яті, намотати на вус, зарубати на носі.

ЗАПАШНИЙ пахучий, (особливо приємний) духмяний, ароматний.

ЗАПЕРЕЧУВАТИ розм. перечити, (повністю) опротестовувати, (окремі факти) спростовувати.

ЗАПИСУВАТИ нотувати, фіксувати, вписувати.

ЗАПИХАТИ засувати, засовувати.

ЗАПОБІГАТИ відвертати, відводити, попереджувати.

ЗАПОВІДАТИ відказувати, (письмово) записувати.

ЗАПОЗИЧАТИ засвоювати, опановувати, оволодівати, освоювати, осягати, (вже відоме) переймати, перебирати, підхоплювати.

ЗАРАЗЛИВИЙ заразний, інфекційний.

ЗАРАХОВУВАТИ зачисляти, приймати.

ЗАРОЗУМІЛИЙ гордовитий, бундючний, самовпевнений, (з приводу своєї вроди) самозакоханий, (з вчинків) самозадоволений.

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ гордість, розм. бундючність, пихатість, чванство, гоноровитість, самолюбство, амбітність.

ЗАРУБКА насічка, карб, рубець.

ЗАСВОЇТИ оволодіти, опанувати.

ЗАСИНАТИ засипати, засипляти, док. заснути.

ЗАСЛАННЯ висилка, вигнання.

ЗАСМУТИТИСЯ посмутніти, посумніти, зажуритися.

ЗАСНОВНИК (перший) зачинатель, (взагалі) фундатор, основоположник.

ЗАСПОКОЇТИ потішити, утихомирити, (словом) підбадьорити, розрадити.

ЗАРОСТІ зарослі, кущі, (лісові) чагарник.

ЗАРУМ’ЯНИТИСЯ зашарітися, зачервонітися, (з ніяковості) зажеврітися, (зненацька) спалахнути.

ЗАСТАРІЛИЙ несучасний, перестарілий, ірон. допотопний, доісторичний, книжн. анахронічний, архаїчний.

ЗАСТУПАТИ заміщати, замінювати.

ЗАТАМОВАНИЙ здержаний, стриманий, приглушений.

ЗАТОПЛЮВАТИ затопляти, заливати, наводнювати.

ЗАТРИМУВАТИСЯ задержуватися, гаятися.

ЗАТХЛИЙ застояний, спертий.

ЗАУВАЖИТИ помітити, спостерегти, розм. замітити, вздріти.

ЗАХВОРІТИ занедужати, заслабнути, (тяжко) злягти, (легко) прихворіти.

ЗАХИСНИК заступник, оборонець, адвокат, розм. жарт, патрон.

ЗАХИСТ оборона, охорона, заслона.

ЗАХОПЛЕННЯ захват, збудження, (почуття подиву) запал, завзяття, наснага.

ЗАХОТІТИ забажати, (пристрасно) зажадати.

ЗАЧАРОВУВАТИ заворожувати, захоплювати, (до повноти) полонити, зачудовувати.

ЗБЕНТЕЖЕНИЙ знічений, зніяковілий, змішаний, (чимсь неприємним) сконфужений.

ЗБИРАТИ згромаджувати, рож. скупчувати, (сили, зусилля) зосереджувати, концентрувати, (в дорогу) лагодити, споряджати, розм. рихтувати.

ЗБІЛЬШУВАТИСЯ зростати, прибувати, розм. прибільшуватися, (ступінь вияву чогось) посилюватися, нарощуватися.

ЗБОРИ мн. зібрання, (дружні) сходини, (періодичні) засідання.

ЗБУДЖЕННЯ хвилювання, (вищою мірою) гарячка.

ЗБУТИСЯ позбутися, позбавитися, визволитися, розм. здихатися.

ЗВАЖАТИ враховувати, (з чиєюсь думкою) числитися// мати на увазі (на оці).

ЗВИВАТИСЯ витися, петляти, крутитися.

ЗВИВИНА вигин, звив, звій.

ЗВИНУВАЧУВАТИ винити, (кримінальну) інкримінувати, розм. (безпідставно) пришивати.

ЗВИЧАЙНИЙ пересічний, рядовий, простий, нормальний, (увійшов у звичку) звичний.

ЗВІЛЬНЯТИ визволяти// давати волю; (з в’язниці) випускати, (дорогу, приміщення) очищати від чогось, (з роботи) розраховувати, (грубо) виганяти, (з керівної посади) усувати, (учня, студента) виключати.

ЗВОРУШУВАТИ хвилювати, проймати.

ЗГІДЛИВИЙ несперечливий, поступливий, податливий, м’який.

ЗГОДА злагода, мир, спокій, (в стосунках) взаєморозуміння, порозуміння.

ЗГРАЯ (про людей) ватага, (зокрема злочинців) зневажл. шайка, банда, кліка, кодло; (худоби) стадо, табун, череда, (птахів) стая, (риб) косяк, (бджіл) рій.

ЗГРІБАТИ гребти, горнути, громадити, (сіно) згромаджувати.

ЗДИВУВАННЯ подив, зчудування, розм. дивовижа.

ЗДІБНІСТЬ здатність (робити щось), хист, розм. кебета.

ЗДОБУВАТИ виборювати, осягати, завойовувати.

ЗДОГАД припущення, (наукова) гіпотеза.

ЗДРУЖИТИСЯ потоваришувати, заприязнитися, побрататися.

ЗЕМЛЯК мн. краянин, співвітчизник.

ЗИЧЛИВИЙ доброзичливий, прихильний, (невимогливо потураючи комусь) невимогливий, терпимий, поблажливий.

ЗИЧИТИ позичати, боргувати, (давати в борг) визичати, розпозичати.

ЗЛИЙ недобрий, поганий, лихий, (старається зробити зле) злобний.

ЗЛІСТЬ злоба, лють, (особлива осоружність) розм. шал, жовч.

ЗЛОБОДЕННИЙ назрілий, актуальний, животрепетний, підсил. пекучий.

ЗЛОВИТИ піймати, спіймати.

ЗЛОДІЙ крадій, (в громадських справах) розкрадач, зневажл. злодюга.

ЗЛОЧИН злодіяння, злочинство, розм. кримінал.

ЗЛЯКАНИЙ наполоханий, настраханий.

ЗМІЦНЮВАТИ дужчати, скріплювати, (сторожу) підсилювати, (ставати здоровішим) здоровішати.

ЗНАДОБИТИСЯ згодитися, придатися.

ЗНАЙОМИЙ знаний, звісний, (про відомості) відомий.

ЗНАЙОМИТИ познайомити, представляти, книжн. рекомендувати, (щось нове) презентувати.

ЗНАМЕННИЙ знаменитий, визначний, історичний.

ЗНАЧЕННЯ важливість, вага, роль, (слова) смисл, розуміння.

ЗНАЧИТИ позначати, помічати, (чимсь гострим) карбувати, книжн. маркувати.

ЗНЕВІРА розчарування, недовіра.

ЗНИКАТИ щезати, пропадати, (про істоту) гинути, (про різні явища) вивітрюватися, танути, висихати, розчинятися// щезати з очей, мокре місце залишати.

ЗНУЩАННЯ глум, наруга, діал. збиткування.

ЗОБРАЖАТИ відображати, відтворювати, показувати, (художньо) змальовувати, живописати.

ЗРАДА зрадництво, (з корисною метою) запроданство, (віри) віроломство.

ЗРАДЖУВАТИ продаватися, (порушувати подружню вірність) обманювати, обдурювати, перелюбствувати// наставляти роги комусь, скакати в гречку.

ЗРАЗКОВИЙ взірцевий, показовий.

ЗРІДКА де-не-де, місцями, подекуди, (про час) іноді // час від часу.

ЗРІКАТИСЯ відрікатися, відмовлятися.

ЗРОЗУМІЛИЙ дохідливий, доступний, популярний, (особливо) прозорий.

ЗРОЗУМІТИ збагнути, розм.: втямити, второпати, зметикувати, (при ускладнених ситуаціях) розкусити.

ЗРУЧНИЙ вигідний, (про місце) комфортабельний.

ЗСУВ оповзень.

ЗУПИНИТИ спиняти, (на коротко) придержувати, (воду, кров) тамувати, затамовувати, угамовувати, (спрагу, голод) задовольняти, угашати.

ЗУСТРІЧ побачення, рандеву, розм. спіткання.

З’ЯВИТИСЯ появитися, виникнути, (стати помітним) показатися, виринути, (з води) вигулькнути.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Синоніми до українських слів на літеру З


скорочено чого являєшся мені у сні
Синоніми до українських слів на літеру З