Синоніми до слів на літеру Р

РАБ невільник, перен. (хто по-рабськи кориться комусь) плазун, підніжок.

РАБИНЯ раба, невільниця.

РАЗОМ вкупі, гуртом, громадою, спільно, сукупно.

РАЗЮЧИЙ убивчий, вбивчий, нищівний, (з разючим ударом) знищувальний; перен. (про критику) вражаючий.

РАНІШНІЙ ранковий, вранішній, (час) ранній.

РАХУВАННЯ лічба, лічення, числення, рахуба.

РАХУВАТИ числити, лічити, вилічувати, (встановлювати кількість) перераховувати.

РВАТИ розривати, роздирати, дерти, (нервово) шматувати, (від чогось) відривати, (незначними шматками) щипати.

РЕАКЦІЙНИЙ

розм. ретроградний.

РЕАКЦІОНЕР ретроград, (запеклий ворог прогресу) мракобіс, обскурант.

РЕЛІГІЙНИЙ духовний, конфесійний.

РЕТЕЛЬНИЙ старанний, справний, сумлінний, дбайливий, акуратний.

РЕЦЕНЗІЯ відзив, відгук.

РИНОК базар, торговиця.

РИНКОВИЙ базарний, торговий.

РИНУТИ покотитися, хлинути, (про несподіваний водяний потік) бухнути, политися, (про дощ) линути.

РИСУВАТИ малювати, зарисовувати.

РІВНИЙ гладкий, плоский, плескатий, гладенький.

РІД фамілія, (ширше) плем’я, (вишукано, з гордістю) порода, книжн. династія, зневажл. кодло.

РІДНИЙ кровний, кревний, (по батькові) однокровний,

єдинокровний, книжн. єдиноутробний, (як іменник) родич.

РІЗАТИ краяти, тяти, (грубо) кремсати.

РІЗНОБІЧНИЙ багатогранний, багатобічний, багатосторонній.

РІЗНОРІДНИЙ неоднорідний, книжн. гетерогенний.

РІЗЬБИТИ вирізьблювати, (на дереві) вирізати, (на дуже твердому) карбувати, (тонкий візерунок) мережати.

РІШУЧИЙ (який виявляє категоричність) твердий, категоричний, (який не терпить заперечення) безапеляційний, беззаперечний, книжн. ультимативний.

РОВЕСНИК одноліток, перевесник.

РОВЕСНИЦЯ, одноліток, перевесниця.

РОДИНА сімейство, рідня, (в одному приміщенні) у знач. ім. домашні, хатні, діал. (часто із слугами) челядь.

РОЗБЕЩЕНИЙ розпущений, (надмірно) розпещений, (виявляє це бурхливо) розгнузданий, свавільний, зневажл. розперезаний.

РОЗБІЙ розбійництво, розбишацтво.

РОЗБІЙНИК розбишака, харцизник.

РОЗБРАТ незгода, нелад, незлагода, звада, мн. свари, чвари, (між сусідами) міжусобиця, (у поглядах) непорозуміння.

РОЗБРЕСТИСЯ розійтися, (швидко) розбігтися, розтектися, (співчутливо) розлізтися (межи людьми) (у Т. Шевченка).

РОЗБУХАТИ набрякати.

РОЗБУШУВАТИСЯ розбурхатися, розігратися, (про хвилі) збуритися, розбуятися, схвилюватися.

РОЗВАГА забава, мн. ігри, веселощі.

РОЗВАЖАТИ забавляти, втішати.

РОЗВАЖНИЙ розсудливий, поміркований, тверезий, книжн. раціоналістичний.

РОЗВАЛЮВАТИ руйнувати, (нове) розкидати, (сильним ударом, натиском) висаджувати.

РОЗВИВАТИ розгортати, (вітрила) розпускати, (скручене) розкручувати.

РОЗВИТОК розвій, піднесення.

РОЗВІДКА розвідини.

РОЗВ’ЯЗКА закінчення, кінець, (задачі) вирішення.

РОЗВ’ЯЗНИЙ невимушений, вільний, (виходить за межі норми) безцеремонний.

РОЗВ’ЯЗУВАТИ вирішувати, рішати.

РОЗГЛЯД аналіз, дослідження, розбір чогось, обмірковування.

РОЗГНУЗДАНІСТЬ розпущеність, розбещеність, свавільність, зневажл. розперезаність.

РОЗГОВОРИТИСЯ розбалакатися, розм. розгомонітися, фам. розбазікатися.

РОЗГОЛОСИТИ рознести, розм. розплескати, роздзвонити.

РОЗДАВЛЮВАТИ роздушувати, розчавлювати, розплющувати, (ногою) розтоптувати.

РОЗДИРАТИ розривати, (сильно) розпанахувати, (про дерево) розчахувати.

РОЗДІЛ (у книзі) частина, глава.

РОЗДОРІЖЖЯ розпуття, перехрестя, перетин.

РОЗДРАЖНЮВАТИ злити, розсерджу вати, розлютовувати, розм. роздрочувати// виводити з терпцю кого, дратувати нерви кому.

РОЗДУВАТИ (розносити вітром) розвівати, розвіювати, роздмухувати.

РОЗДЯГАТИСЯ розбиратися, (пальто) скидати, знімати.

РОЗЖАРЕНИЙ розпечений, розпалений, розігрітий.

РОЗЖИТИСЯ розбагатіти, запомогтися, (виказуючи при тому свою пиху) розпаношитися, розпаніти.

РОЗЗЯВА зівака, фам. Гава, зневажл. солопій, розтелепа.

РОЗКАЗУВАТИ (передавати словами якусь інформацію) оповідати, розповідати, повідати.

РОЗКІШНИЙ чудовий, пишний, багатий.

РОЗКИДАТИ розтрушувати, розстеляти, розтрясати.

РОЗКЛАДАЧКА розкладайка.

РОЗКОЛЕНИЙ розчахнутий, розколотий, розщеплений.

РОЗКОШУВАТИ насолоджуватися, уроч. (вищою мірою) блаженствувати, упиватися.

РОЗКУШТУВАТИ розсмакувати, розкутати.

РОЗЛАД незлагода, недружність, неузгодженість.

РОЗМІРЕНИЙ ритмічний, рівномірний, помірний.

РОЗМНОЖУВАТИ розводити, розплоджувати.

РОЗМОВА мова, розмовляння, балачка, бесіда.

РОЗМОВЛЯТИ говорити, балакати, гуторити, бесідувати, (тихо) гомоніти, (про мову дівчат, дітей) щебетати.

РОЗПАД розвал, розклад, занепад.

РОЗПАДАТИСЯ розвалюватися, (на складові частини) розкладатися, (втрачати нормальний спосіб розвитку) занепадати.

РОЗПАЧЛИВИЙ відчайдушний, безнадійний.

РОЗПЛУТУВАТИ розмотувати, розвивати, розкручувати.

РОЗПОРЯДОК правила, режим.

РОЗПУКА безнадія, відчай.

РОЗПУСТА розпущеність, блудство.

РОЗРАХОВУВАТИСЯ з ким погашати, розплачуватися, сплачувати, віддавати, розквитатися.

РОЗРІДЖУВАТИ розпускати, розчиняти, розбавляти, розводити.

РОЗСАДНИК 1. (спеціальне місце для розведення рослин) шкілка, (вирощування саджанців) маточник; 2. (джерело розмноження чогось) розплідник.

РОЗСЕРДИТИ розгнівати, розізлити, (сильніше) розлютити, роз’ярити.

РОЗСЕРДИТИСЯ розгніватися, розізлитися, (несподівано) скипіти// виточувати ножа на кого, затаїти зло на кого, надути губи.

РОЗСТАВЛЯТИ розкидати, розсовувати, розчепірювати, (з певною метою) розводити.

РОЗСУВАТИ розпихати, (гілля, рослини) розхиляти, розводити.

РОЗТАШОВУВАТИСЯ влаштовуватися, вмощуватися, моститися, (про військових) дислокуватися, (будівлі) розкидатися, лежати.

РОЗСТІБАТИ розщібати, розхристувати.

РОЗТЛУМАЧУВАТИ тлумачити, роз’яснювати, фам. розтовкмачувати.

РОЗТОВСТІТИ розповніти, погладшати, (ставати жирним) розжиріти, (про худобу) від пастися.

РОЗТУЛЯТИ рознімати, (повіки) розплющувати, розмикати, (рота) роззявляти, (зуби) розціпляти.

РОЗТЯГУВАТИ розволікати.

РОЗУМ ум, глузд, книжн. інтелект, (запам’ятовувати) кебета, тямка// здоровий глузд.

РОЗУМІТИ тямити, розбиратися, кумекати, мізкувати, міркувати.

РОЗУМНО мудро, розважно, розсудливо, тверезо.

РОЗЧЕРВОНІТИСЯ зашарітися, розпаленіти.

РОЗЧУЛЕНИЙ розніжений.

РОЗЧУЛЮВАТИСЯ лагіднішати, лагідніти, м’якнути.

РОКОВИНИ річниця, (якщо дата закінчується десятиріччям) ювілей.

РОСТИ виростати, підростати, більшати, (ставати дорослим) виростати, (про культурний ріст) зростати.

РУДИЙ (червоно-жовтого кольору) рижий, іржавий, (про волосся) рудоволосий, (світло-рудий – про масть коня) буланий.

РУЙНУВАННЯ нищення, руїна, розвал, руйнація.

РУЙНУВАТИ нищити, валити, ламати (незвичайною силою і жорстокістю) плюндрувати, трощити, громити, (зміна будови під дією вітру, органічних речовин) роз’їдати, точити, підмивати.

РУКОПИС рукописання, (авторський) автограф, машинопис, (давній) манускрипт.

РУМ’ЯНИТИСЯ рум’яніти, рум’янітися, червоніти, шарітися.

РУХ рухання, переміщення, книжн. динаміка, (положення тіла) жест.

РУХАТИ ворушити, сунути, переміщати, совати, переміщувати, (частиною тіла) повертати, водити.

РУХЛИВИЙ швидкий, меткий, жвавий, моторний, проворний, (занадто) верткий, вертлявий, (нестримний у своїй діяльності) динамічний, (може швидко все зробити) спритний, діал. звинний.

РУХОМИЙ пересувний.

РЯТУВАТИ вберігати, спасати, (допомагати комусь у скрутних обставинах) врятовувати, виплутувати, помагати, (поклик на порятунок) рятуйте, пробі, гвалт, караул.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Синоніми до слів на літеру Р


ялинка м.коцюбинський
Синоніми до слів на літеру Р