Розвиток зв’язного мовлення. Систематизація знань з усної народної творчості

УРОК 7

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Систематизація знань з усної народної творчості.

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про народні соціально-побутові пісні, їх особливості та призначення; вміти грамотно висловлювати власні думки щодо ролі усної народної творчості у житті українців, розвивати творче мислення школярів, вміння робити висновки; виховувати любов до народної пісні.

Обладнання: маркери, аркуші паперу, кольорові олівці.

Тип уроку: літературна вікторина.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II.

Актуалізація знань у формі бесіди за питаннями:

– Що таке фольклор? Які твори усної народної творчості вам відомі?

– Дайте визначення пісні. Порівняйте пісню і коломийку як жанр усної народної творчості.

– Назвіть види народних пісень. Які особливості кожного з видів? Наведіть приклади.

– Чому пісня була пов’язана з життям народу?

– Чи подобаються вам народні пісні? Чому?

III. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

1. Вступне слово вчителя. Усна народна творчість займає важливе місце у мистецькій скарбниці народу, відтворюючи його минуле і сучасне.

Це – безцінний духовний спадок України. У творах усної народної творчості знайшла своє відображення історія українського народу, його боротьба проти поневолювачів, прагнення українців до щасливого життя.

Народна творчість – могутнє духовне дерево, джерело, з якого ми черпаємо скарби мудрості, знання, красу живого слова. Фольклор – це історична основа всієї світової художньої культури, багатство національних художніх традицій. Він формує світогляд кожної нації, збагачує її духовно.

2. Літературна вікторина. З якого твору цитати?

А) “Попереду Дорошенко

Веде своє військо,

Веде запорізьке Хорошенько!”

(“Ой на горі Да Женці жнуть”);

Б) “Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти,

Будуть мені приносити з України вісті!”

(“Стоїть явір над водою, на воду схилився”);

В) “Ой Бог знає та Бог відає,

Де чумаченьки ночують”.

(“Ой у степу криниченька”);

Г) “Мене, мати, огні знають, –

Як я іду – потухають”.

(“Гомін, гомін по діброві”);

Г) ” – Звідки мої співаночки? – питаються люди.

– В полонинах, буковинах ростуть вони всюди”.

(“Дозвілля молоді”),

3. Творче завдання. Доберіть власні закінчення до поданих творів з народної мудрості:

Казка – брехня, а пісня… (правда).

Усяка пташка свої пісні… (співає).

Він стільки пісень знає, що і… (на воловій шкурі

Не описав би).

Кому добре живеться, той і пісні…

Не все то правда, що в…

З піснею робота…

Хто співає, той…

Нових пісень співай, а старих…

4. Гра “Доміно”. Учні на аркушах паперу роблять запис – відповідь (одне слово) на питання. “За що я люблю народну пісню?”. Останній учасник гри робить висновок.

(Милозвучність -> повчальність -> правдивість ->дотепність -> чарівність…).

5. Конкурс “Знавці усної народної творчості”. (Участь беруть представники команд. Завдання виконуються письмово, за певний час – 6 хв).

– Запишіть відомі вам прізвища кобзарів.

– Випишіть художні засоби з вивчених творів (приклади анафори, персоніфікації, гіперболи, паралелізму).

– Лаконічно сформулюйте відповідь на питання “Тематика і види соціально-побутових пісень”.

6. Конкурс “Юний художник”. (Представники від команд створюють ілюстрації до пісень і дають їм назви).

7. “Аукціон цікавих думок”. Кожен член команди записує на окремому аркуші паперу цікаву думку на тему: “Усна народна творчість у нашому житті”.

IV. Підбиття підсумків літературної вікторини.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до контрольно-навчальних досягнень за темою “Усна народна творчість”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Розвиток зв’язного мовлення. Систематизація знань з усної народної творчості


він посідає греблі і поля
Розвиток зв’язного мовлення. Систематизація знань з усної народної творчості