Романний епос Івана Багряного – Іван Багряний (1906-1963)

Підручник Українська література
11 клас

Сучасна українська література

Іван Багряний (1906-1963)

Романний епос Івана Багряного

Епічні полотна Івана Багряного будуються на гуманістичній філософії екзистенціалізму, змальовуючи складне буття людини за умов наступу тоталітаризму на духовний світ особи, його зазіхання на найсвятіше – її життя. В центрі цих творів постає сильна волею й горда особистість, яку не спроможна духовно зламати могутня державна машина тоталітаризму. Саме вміння простежити і виявити в образах провідну

тенденцію історичного розвитку доби робить Івана Багряного митцем великого масштабу.

У його романістиці органічно з’єднались реалістична конкретність образу з романтикою, виразним ліричним началом. Романне мистецтво досягло справжньої епічної глибини, особливо у висвітленні складної картини буття народу, його змагань з антигуманною чи то фашистською, чи то радянською ідеологією. У романі “Людина біжить над прірвою” прозаїк виводить монументальну постать Максима Колота, який повстав “долею проти найбільших страхів і почвар, які будь-коли існували під сонцем… З гарячим буремним серцем. З очима,

запаленими вогнем великої, нездійсненної мрії… Герой нашого часу!”. Попри окремі, тимчасові поразки й розчарування, остаточний результат боротьби не викликає у героїв сумніву. Це надає трагічним ситуаціям, змальованим у романах Багряного, оптимістичного звучання. У цьому світлі окреслюється провідна ідея його книг: тільки в боротьбі проти сил зла виявляються кращі риси характеру людини. Автор випробовує моральний потенціал героїв: чи зможуть вони протистояти антигуманному режимові. В цьому виявляється романтичний характер світосприймання Багряного. Щирий демократизм, інтимна духовна близькість до людини, майстерність соціально-побутових і психологічних характеристик, художній аналітизм, виразний романтичний струмінь – все це безсумнівні завоювання його епіки. В художній структурі його прози важливе місце посідає публіцистичність, чим він зближується із Юрієм Смоличем, Павлом Загребельним. Як і вони, Іван Багряний вигадливий у мистецтві оповіді й сюжетобудування, сміливо застосовує різноманітні засоби моделювання дійсності – реалістичну подробицю, образ-символ, біблійні й міфологічні алюзії (натяки), іронію, гротеск, сюрреалістичні вкраплення.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Романний епос Івана Багряного – Іван Багряний (1906-1963)


анализ в житах
Романний епос Івана Багряного – Іван Багряний (1906-1963)