РАДІСТЬ ДРУЖБИ

Олександр Пушкін (1799-1837)

Літературний багаж. Назвіть твори О. Пушкіна. Що ви знаєте про цього поета?

У Росії Олександра Сергійовича Пушкіна шанують як засновника вітчизняної класичної літератури XIX ст., як митця, що глибоко відобразив самобутність національної душі, як уособлення трагічної долі російського Поета.

Змалечку Олександр дивував рідних поетичними здібностями, гострим розумом, непокірною палкою вдачею. Це вирізняло його і з-поміж однокашників – вихованців Царськосельського ліцею. Досягнення Пушкіна в навчанні були

не надто значними, але Ліцей з повним правом міг пишатися його літературними успіхами.

У Царськосельському ліцеї панував дух вільнодумства, завзяття й творчого змагання. Деякі ліцеїсти писали вірші. Найкращі із цих творів публікували в ліцейських часописах.

Цікаві подробиці

Із дружної ліцейської родини вийшло чимало талановитих “служителів муз”, що залишили помітний слід в історії та культурі Росії. До цієї плеяди належать і троє найкращих друзів Олександра Сергійовича. Перший з них, Антон Дельвіг, – автор віршів, що згодом були покладені на музику й стали народними піснями. Другий – літератор

Вільгельм Кюхельбекер – активний учасник повстання декабристів1 (засуджений до восьмирічного ув’язнення й подальшого заслання в Сибір). Третій – Іван Пущин – видатний діяч декабристського руху, який теж сповна заплатив за свої політичні переконання. Усе життя Пушкін підтримував з ними тісні стосунки. Поет узагалі надзвичайно цінував дружбу і вмів бути відданим товаришем. Чимало його творів присвячено темі дружби й конкретним друзям.

1 Декабристи – учасники руху дворян-революціонерів, що боролися за повалення царату й скасування кріпацтва.

Коментар архіваріуса

Ініціатива створення Царськосельського ліцею виникла на тлі поширення в Росії просвітницьких ідей і належала талановитому державному діячу Михайлові Сперанському. Сперанський вважав, що необхідно виховувати “нових людей”, здатних на державному рівні здійснювати прогресивні реформи. Це завдання він пов’язував із заснуванням унікального навчального закладу для майбутньої еліти російського суспільства.

Ліцей було відкрито 1811 р. Розташовувався він у Царському Селі, де влітку жила імператорська родина. Загальний дух закладу визначався гаслом “Для загальної користі”, а його навчальна програма мала на меті передусім розвиток гуманітарного мислення й творчих здібностей ліцеїстів. Серед викладачів було чимало тих, хто щиро прагнув виховати освічену молодь, для якої волелюбність невіддільна від служіння батьківщині, а бажання самореалізації – від уявлень про особисту честь і гідність.

Ще за ліцейських років поетичний талант Пушкіна визнали такі авторитетні літератори, як Г. Державін, М. Карамзін, В. Жуковський. Важливим свідченням серйозного ставлення до творчості юного поета стала і його участь у діяльності літературного товариства “Арзамас”. Спілкування з “арзамасцями” вводило Пушкіна в курс актуальних культурних і літературних тем. Крім того, на засіданнях товариства обговорювалися проблеми суспільного характеру й перспективи подальшого розвитку країни. Дехто навіть висловлював думки про необхідність зміни політичного ладу в Росії.

Сміливі й незалежні поезії Пушкіна відповідали духовним потребам прогресивної частини російського дворянства, тож більшість читачів сприймала їх як мужній виклик царській владі. Проте були в поета й вороги, які добровільно доносили про його “обурливі вірші, висловлювання та витівки”. Пушкіну загрожувало заслання до Сибіру. І лише завдяки клопотанню впливових друзів Сибір було змінено на Південь.

У вигнанні Олександр Сергійович багато подорожував: відвідав Крим, Чернігів, Катеринослав (нині – Дніпропетровськ), Одесу, побував на Кавказі, певний час жив у Кишиневі. Удалині від столиці він нерідко почувався пригніченим і самотнім, але не втратив почуття внутрішньої свободи, продовжував спілкуватися з вільнодумцями й писати бунтарські вірші. Саме в ті роки, за словами літературознавця Ю. Лотмана, “ім’я Пушкіна стало відомим усій читацькій Росії”, саме тоді поет став “кумиром романтичної молоді”.

Перевірте себе

Схарактеризуйте місце О. Пушкіна в історії російської літератури й культури. Яку роль у житті й творчому становленні поета відіграв Царськосельський ліцей? Чим цей навчальний заклад відрізнявся від інших? Назвіть найближчих ліцейських товаришів Пушкіна. Що ви про них знаєте? Чим було спричинене заслання Пушкіна? Де поет побував під час вигнання? Теми проектів. “О. Пушкін в Україні”; “Ліцеїст Олександр Пушкін”; “Пушкінські послання до друзів”.

Перед читанням. Ліцеїсти першого випуску вирішили щороку всі разом відзначати 19 жовтня – день урочистого відкриття Ліцею. Перебуваючи на засланні, Пушкін не міг зустрітися з товаришами, тож надсилав їм свої поетичні вітання. Одним з таких послань є вірш “19 жовтня” (1825), що став своєрідним гімном дружбі й ліцейському братерству. Читаючи цей твір, знайдіть відображення життєвих обставин, які надихнули автора на його написання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

РАДІСТЬ ДРУЖБИ


аналіз поеми сон шевченка герої
РАДІСТЬ ДРУЖБИ