ПУЗИНА КОСТЯНТИН

ПУЗИНА КОСТЯНТИН (1790, Полтавщина – 1850, Київ) – поет і освітній діяч.

Народився в сім’ї дворянина, початкову освіту здобув удома, а потім навчався в Полтавській духовній семінарії (м. Переяслав) та Петербурзькій духовній академії (1809 – 1814). Викладав у духовних семінаріях Росії та України французьку і давньоєврейську мови, був ректором Кишинівської духовної семінарії. 1822 р. постригся в ченці під ім’ям Філадельфа, і з того часу був настоятелем у кількох монастирях. Останні роки його минули у Видубицькому монастирі.

Почав писати

українською і російською мовами в академії. Серед українських творів – вірші “Від малороса до малороса”, “Вірша”, “Ода в день ангела Т. Ф. Нікольського 1811 р.”, “Поздоровлення з старшинством Г. А. Левицькому 6 вересня 1812 р.”, “В день ангела В. В. Сердобинського”, “Акростих Я. Г. Белявському”, написані відповідно до традицій, що панували серед шкільної молоді, до родинних свят. У цих творах відчутно виявляється жартівлива тональність у дусі популярної тоді бурлескної поезії.

К. Пузина належав до літераторів, які свідомо ставилися до творення письменства рідною мовою. У післямові до “Малороссийской

оды на смерть светлейшего кн. Кутузова-Смоленского” він вибачається перед своїми читачами: “Почтенные земляки извинят за то, чго ода сия написана не чисто малороссийским слотом. Сочинитель оной хотел только показать, что истинные малороссы и в Петербурге не только чувствуют, но и пишут по-малоросски. О любезная Малороссия! Кто тебя забудет?”

Сатирична ода К. Пузини “Малоросійський селянин” привертає увагу вже самою темою: тут уперше в нашій літературі твір “високого” жанру присвячується долі безправного кріпака, причому образ селянина оповитий щирою авторською симпатією.

Ода цікава своїм ритмічним малюнком: це – шестистопні ямбічні рядки з цезурою посередині, з чергуванням жіночих рим, несподіваними переходами до чотири – чи п’ятистопного ямба, як це притаманно байці.

Творчість К. Пузини характеризує ідейно-художні шукання письменників у період становлення нової української літератури.

Літ.: Білоусенко О. Перед світом: Поет – демократ К. Пузина. К., 1918; Нудьга Г. А. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини XIX ст. К., 1959; Хропко П. П. Біля джерел української реалістичної поезії: (10-40-і роки XIX ст.. ). К., 1972; Калениченко Н. Л. Українська література XIX ст.: Напрями, течії. К., 1977; Гончар О. І. Просвітительський реалізм в українській літературі: Жанри та стилі. К., 1989.

П. Хропко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ПУЗИНА КОСТЯНТИН


таємне товариство боягузів скорочено
ПУЗИНА КОСТЯНТИН