ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА – НОВИЙ ЗАПОВІТ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХРЕСТОМАТІЯ
для 9 класу

ПРИТЧА1 ПРО БЛУДНОГО СИНА

11 І Він оповів: “У чоловіка одного було два сини. 12 І молодший із них сказав батькові: “Дай мені, батьку, належну частину маєтку!” І той поділив між ними маєток. 13 А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратне. 14 А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, – і він став бідувати. 15 І пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля своїх

пасти свиней. 16 І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. 17 Тоді він спам’ятався й сказав: “Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину! 18 Устану, і піду я до батька свого, а й скажу йому: “Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе – 19 Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж мене, як одного зі своїх наймитів”… 20 І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, – і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і зачав цілувати його! 21 І озвався до нього той син: “Прогрішився
я, отче, против неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм”… 22 А батько рабам своїм каже: “Принесіть негайно одежу найкращу, і на ноги. 23 Приведіть теля відгодоване та заколіть,- будемо їсти й радіти, 24 бо цей син мій був мертвий – і ожив, був пропав – і знайшовся!” І почали веселитись вони.

25 “А син старший його був на полі. І коли він ішов й наближався до дому, почув музики та танці. 26 І покликав одного зі слуг, та й спитав: “Що це таке?” 27 А той каже йому: “То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, – бо ж здоровим його він прийняв”. 28 І розгнівався той,- і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його й став просити його. 29 А той відповів і до батька сказав: “Ото, скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, – ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я”…

31 І сказав він йому: “Ти завжди зо мною, дитино, і все моє – то твоє!

32 Веселитись і тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий – і ожив, був пропав – і знайшовся!”

1 Притча – це повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)


ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА – НОВИЙ ЗАПОВІТ


автобіографічні елементи в романі анна кареніна
ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА – НОВИЙ ЗАПОВІТ