Політичні ідеали молодого Пушкіна

Політичний світогляд О. С. Пуш­кина зложилося вже в юнацький, чи­цейский період. На формування його поглядів великий вплив зробив Цар­скосельский ліцей. Викладачі прагнули розвити у своїх вихованцях почуття цивільної честі, служіння Батьківщині й народу У ліцеї виріс ге­ниальний поет Пушкін, звідси виніс він свій ясний погляд на мир і людей, по­нимание тогоого, що будь-яка людина, неза­висимо від соціального походження, повинен бути вільним. І головний по­доля, що побачив молодий поет, – це нічим не обмежена влада мо­нарха, самодержавство:

Самовластительнийзлодей!

Тебе, твойтроняненавижу, Твоюпогибель, смертьдетей Сжестокойрадостиювижу,-викликує молодий поет в оді із симво­лическим назвою “Вільність”.

У цьому добутку можна бачити ідеї просвітителів XVІІІ століття. Саме­державие повинне бути обмежене за­коном, тоді не буде сваволі влада імущих, “барства дикого”, “покорству­ющих бичам” рабів. Тому так торже­ственно звучить головна думка произве­дения: Владики! вамвенецитрон Даетзакон-Анеприрода; Стоитевишевинарода, Новечнийвишевасзакон.

Рабство протиприродно. Воно тягне назад, заважає жити, розвиватися общест­ву. Рабство

– це ганьба!

Людина породжена вільним, і ніхто не має права пося­гать на його духовну незалежність. Росла­ця – велика країна, і народ її повинен бути вільний і великий. Але про яку велич можна говорити, коли “младие сини” ростуть для того, щоб поповнити “двірські юрби изму­ченних рабів”, щоб до труни тягнути “тяжкий ярем”. Саме про це мова йде у вірші “Село”: Склонясьначуждийплуг, покорствуя бичам, Здесьрабствотощеевлачится побраздам Неумолимоговладельца.

Хто ж він, “невблаганний Власник”, “присвоивший насильницькою лозою й праця, і власність, і час землі­ділка”?

Монарх, що став вище задо­на, вище духовної правди. Особистість для влади не має значення. Деспо­тизм і тиранія гублять усе: Свободнийримвозрос, Арабствомпогублен.

Пушкіна ніколи не виступав проти “корони”, але вважав, що країною діл­дружин правити освічений, мудрий монарх. Саме такий монарх отме­нит рабство, і тоді сам народ буде захисником, хоронителем трону і їм­перии: Склонитесьпервиеглавой Подсеньнадежнуюзакона, Истанутвечнойстражейтрона Народоввольностьипокой. На цих ідеях виховувалися майбутні декабристи, багато хто з яких були близькими друзями Пушкіна, його това­рищами по ліцеї.

Тому ідеї декаб­ристов були близькі й Пушкіну.

Нетак­ром після повстання на Сенатської пло­щади при обшуку в багатьох з них були знайдені рукописні копії вольнолю­бивих віршів прославленого поета. Багато віршів поета цього періоду сприймалися сучасниками як заклик до дії, як гасло. У їхньому числі хрестоматійний вірш, присвячений другові Пушкіна П. Я. Чаа­даеву: Товариш, вір:взойдетона, Звездапленительногосчастья, Россиявспрянетотосна, Инаобломкахсамовластья Напишутнашиимена!

Після повстання 1825 року поет не від­рекся від своїх принципів. Його погляди стають більше твердими й критичні­мі. В 1827 році він пише вірш “Арион”, що є аллегоричес­кім оповіданням про події на Сенатській площі.

Поет ясно дає зрозуміти, що ідеї декабристів живі: Ягимнипрежниепою Иризувлажнуюмою Сушунасолнцеподскалою. Прикладом політичної лірики Пушки­на є й вірш “Анчар”.

Воно також є алеГореєю. Образ анча­ра – древа отрути – Пушкін використовував для викриття політики Миколи І: Кнемуиптицанелетит, Итигрнейдет:лишьвихорьчерний Надревосмертинабежит – Имчитсяпрочь, ужетлетворний. У своїй вільнолюбній ліриці Пуш­кин створив образ ідеального монарха, володаря Росії.

Він затверджує, що самодержець повинен сполучити свою владу із законом, захищати права чоло­століття, персоніфікувати собою ідеал спра­ведливости, сили й величі.

– Саме про таку Росію мріяв поет


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)Політичні ідеали молодого Пушкіна


жіночі образи у повісті гобсек
Політичні ідеали молодого Пушкіна