Подвоєння приголосних

Подвоєння відбувається у таких випадках:
1. Коли збігаються два однакових приголосних:
А) на межі двох префіксів, наприклад: воЗз’єднання, воЗз’єднаний, воЗз’єднати, воЗз’єднано, ВвІгнутий, ВвІгнути, ВвІгнуто;
Б) на межі префікса й кореня, наприклад: віДдАль, віДдЗеркалення, піДдАшшя, беЗзБитковий, беЗзАконний, роЗзБроїти, оБбІгати, ВвІч, ВвАжати, ВвІчливий, ВвОдити, переДдЕнь;
В) на межі кореня та суфікса, наприклад: коріНнИй, закоНнИй, годиНнИк, тумаНнИй, деНнИй;
Г) на межі двох суфіксів, наприклад: письмеНнИк, імеНнИк,

приймеНнИк (але свящеНИк);
Д) на межі дієслівної основи та постфікса -ся, наприклад: зріСсЯ, возніСсЯ, паСсЯ, розріСсЯ, підніСсЯ;
Є) на межі двох частин складноскорочених слів, наприклад: війсьКкОм (військовий комісар), деФфАк (дефектологічний факультет), місьКкОм (міський комітет), страйКкОм (страйковий комітет), юНнАт (юний натураліст).
2. У збільшувально-підсилювальному суфіксі -енн-, наприклад: здоровеНнИй, силеНнИй, числеНнИй.
3. У прикметниках із наголошеними суфіксами -анн(ий), – ян-н(ий), – енн(ий), наприклад: невблагаНнИй, несказаНнИй, незрівняНнИй, здійснеНнИй, нескінчеНнИй.
4. У прикметниках на
-енн(ий), – янн(ий) старослов’янського походження, наприклад: благословеНнИй, блажеНнИй, огнеНнИй, свящеНнИй, мерзеНнИй, спасеНнИй, божествеНнИй, окаяНнИй (але: свячеНИй, хрещеНИй).
5. В іменниках і прислівниках, утворених від прикметників із подвоєнням Нн, наприклад: невиНнІсть, невпиНнІсть, здійснеНнІсть, числеНнІсть, стараНнІсть, непримиреНнІсть, невблагаНнІсть; несказаНнО, невпиНнО, невиНнО, нездійснеНнО, числеНнО, стараНнО, непримиреНнО, невблагаНнО, а також старослов’янського походження: богоявлеНнЯ, вознесеНнЯ, воскресеНнЯ, спасіНнЯ, усікновеНнЯ, успеНнЯ та под.
6. У таких словах, як: боВвАн, гаТтЯ, ЛлЯний, овва, панна, ссати.
Увага! Подвоєння зберігається у похідних від наведених слів, наприклад: корінник, мерзенно, міськкомівський, юннатівський, бовваніти, бовваніє, лляна (-не, – ні), панночка, ссавець (-вці) та под.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подвоєння приголосних


паола утевська
Подвоєння приголосних