ПЛАНИ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ

10 клас

ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ

П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО

ПЛАНИ

“Зоряний слід” генія Рембо (вплив творчості Рембо на подальший розвиток світової поезії)

I. Феномен А. Рембо. (Французький поет Стефан Малларме визначив творчий шлях Артюра Рембо як “безпрецедентну пригоду в історії мистецтва”. Відомо, що літературній творчості Артюр Рембо віддав усього три роки свого життя. Він

був надзвичайно обдарованим поетом, дуже здібною людиною. Його життєвий шлях – суцільна авантюра як у сфері творчості, так і в особистому житті. Після 20 років поет не написав жодного вірша. Лікар, який констатував смерть колишнього поета, записав померлого негоціантом. Тим яскравішим на тлі цих фактів виглядає геній поета, “стрімкий та суперечливий, як комета”, що “промайнув на обрії символізму, залишивши за собою зоряний слід, напрямок якого до кінця ще не розгаданий”. Так сказав про Рембо інший до кінця не розгаданий поет Осип Мандельштам.)

II. Пилив творчості Рембо на подальший розвиток світової поезії.

1.

Вплив Рембо на французьку поезію. (Всесвітня слава прийшла до Артюра Рембо лише після смерті. Нічого дивного як для поета-новатора: для сприйняття всього нового людству завжди потрібний час. Але те, що ім’я французького поета стало символом світового поетичного авангарду, є беззаперечним фактом. Дослідники творчості французького символіста зазначають, що без теорії “яснобачення” Артюра Рембофранцузька поезія не мала б ще одного поета-революціонера Гійома Аполлінера. Анрі Бретон, лідер французьких сюрреалістів, називав Рембосвоїм попередником. Творчість Рембо справила значний вплив на поезію П. Елюара, Л. Арагона, французьких дадаїстів. Вони побачили у ньому поетичного новатора, однодумця, котрий тяжів до образотворчості та розкутості поетичного слова.

2. Вплив Рембо на американську поезію. (Бунтівний дух молодого француза надихнув на революцію у царині літератури і американських митців. Своїм вчителем вважали Рембо американські письменники-бунтівники Г. Міллер та Ч. Буковські. Внесок Рембо у світову поезію ПаблоНеруда визначив так: “Рембо, перебудувавши всю поетику, зумів знайти шлях до вираження найшаленішої краси”.)

3. Вплив Рембо на російську та українську поезію. (На концепції поетичного досвіду Рембо грунтується уся подальша світова практика, російська зокрема. Вплив поезії французького бунтівника відчувається в творчості О. Блока, І. Анненського, В. Маяковського, В. Брюсова. Свідченням цікавості українських митців до творчості Рембо є те, що існує безліч перекладів його творів українською. Перекладали його твори Ю. Клен, В. Бобинський (це були швидше переспіви, насичені українським колоритом), М. Терещенко, Г. Кочур, М. Лукаш, Д. Павличко, Г. Латник, В. Стус та інші видатні поети та перекладачі. Вплив поезії Рембо відчув на собі М. Зеров та інші неокласики. Художньо переосмислила чимало реальних фактів життя Рембо українська поетеса Ліна Костенко у вірші “Хлопчисько прийшов з Шарлевілю”. Вона створила образ вічно гнаного суспільством бунтівника, який постійно перебував у конфлікті з оточенням. І звинувачувала Костенко у цьому конфлікті саме оточення: “Він не може звикнуть до принижень, може, він скажений через те”.)

III. Висновки. (“Зоряний слід” генія Рембо залишився на обох сторонах земної кулі. І хай він до кінця не розгаданий, але і надалі надихатиме інших митців на революційні відкриття в царині поезії.)

Верлен і українська поезія

I. Вступ. (Поет, творчість якого несе щось нове, вражає здібністю відтворювати найтонші порухи людської душі, завжди привертає увагу інших митців. Так сталося, що поезія видатного француза та його особа зацікавили і захопили багатьох українських митців. А український читач завдяки цій зацікавленості та захопленню вже понад сто років має можливість знайомитися з творчістю Верлена.)

II. Верлен і українська поезія.

1. Перші переклади українськими поетами віршів П. Верлена. (Один із перших відгуків про творчість Поля Верлена містився в листі Василя Стефаника до Вацлава Морачевського ще у 1896 році. 1897 року з’явився перший український переклад одного з найвідоміших та найкращих віршів Верлена “Осіння пісня”. Зробив його Павло Грабовський. Слід сказати, що існує щонайменше десять перекладів цього твору українською. Наступним перекладачем став Іван Франко. Він переклав два вірші французького поета. Одним із них був “Покутна псальма”.)

2. Верленівська творчість – один із дороговказів Для українських модерністів. (Шукаючи оригінальності і нових тем для творчості, зверталися до поезії Вердена і українські модерністи. їхній лідер, М. Вороний, писав, що від французьких поетів, Верлена зокрема, “треба брати все найкраще”: “…любов (в широкім значенні), красу і шукання правди (світла, знання початку чи “бога”)”. Сумний настрій і нудьга у власній творчості Вороного також вказує на вплив на нього поезії Верлена. Орієнтувалися на цього поета й інші представники модернізму в українській літературі.)

3. Ставлення українських письменників до Вердена у 20-ті роки XX століття – роки національного відродження. (У 20-ті роки XX століття українські поети продовжували цікавитися творчістю французького символіста.

Наприклад, П. Тичина створює своє нове синтетичне світобачення, так званий “сонячний кларнетизм”, на синестезії, вносить у свої вірші музичність, яка була головною вимогою Поля Верлена до поезії. Тичина розвивав творчі відкриття французького поета: він поклав ритм в основу музичності як “конструктивний фактор” твору.)

4. Верлен і неокласики. (Українські неокласики – М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара та інші сприймали творчість Верлена як зразок “рафінованої культури”, для якої, за словами П. Філіповича, ще замало фунту. Неокласики популяризували творчість Верлена, навчалися на його віршах підносити українську мову на рівень світових стандартів. Саме неокласики першими почали науково і професійно перекладати поезіїВерлена українською.)

5. Значення творчості Верлена для М. Рильського. (М. Рильський, один з найвідоміших неокласиків, твори Верлена перекладав усе життя, починаючи з 1929 року. Рильський брав безпосередню участь у публікації першої збірки французького поета українською у 1968 році.)

III. Висновки. (Слід зазначити, що зацікавленість українських поетів творчістю французького символіста свідчить про їх прагнення піднести національну літературу до загальносвітового рівня. Незважаючи на різні політичні системи та рівень економічного розвитку, за всіх часів і в усіх країнах світу людей цікавитимуть вірші, в яких розкривається життя людської душі. І це дає надію на порозуміння і злагоду. Поезія своєю гуманністю і людяністю об’єднує. І так буде завжди.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ПЛАНИ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ


ознаки ліро епічного твору
ПЛАНИ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ