ПЛАНИ – О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

7 КЛАС

“ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО

ПЛАНИ

Поняття про притчовий характер твору (за казкою Б. Лепкого “Мишка” та повістю-притчею Б. Харчука “Планетник”)

1.Поняття про притчу. (Притча (давньорус. “притча” – те, що притичеться, приміряється до чогось і таким чином отримує своє значення) – короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей

буття.)

2.Види притч. (Відповідно до змісту й ідейного спрямування притча ділиться на релігійну, світську, філософську, моральну, фольклорну.)

3.Основні риси притчі як жанру. (Повчальність, алегоричність, філософічність, у притчі на характери героїв звертається мало уваги, вони є часто неконкретними, можна сказати навіть абстрактними, повністю залежать од наперед заданої думки.)

4.Жанр притчі в українській та світовій літературі. (В українській літературі жанр притчі використовували І. Франко (притчі зі збірки поезії “Мій Ізмарагд”), В. Земляк (романи “Лебедина зграя”, “Зелені Млини”), В.

Шевчук (“Дім на горі”), В. Яворівський (“Оглянися з осені”), Є. Гуцало (“Позичений чоловік, або ж Хома невірний і лукавий”), Б. Олійник (поема “Сім”) та ін. Блискучі зразки притчі є в творчості Л. Толстого, Ф. Кафки, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Б. Брехта.)

5.Роль комічних ситуацій у розкритті притчевої моралі казки Б. Лепкого “Мишка”. (Гумор і сатира допомагають розкрити характер-господарів. У творі міститься повчання про те, що скупість і жадібність завжди караються.)

6.Особливості повісті-притчі. (Повість-притча – це повість, яка мас ознаки повчальності, моралізаторства і водночас алегорії.)

7.Елементи притчі у повісті Б. Харчука “Планетник”. (Історія життя Планетника, його гармонія з природою, безкорисливість, глибоке розуміння краси, прагнення перетворити мрію на реальність, політ у вічність.)

Особливості новели як жанру

1.Поняття про новелу як жанр літератури. (Новела (іт. novella – новина) – невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.)

2.Особливості новели. (Новелі властиві лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів.)

3.Композиційні канони новели. (Напружений сюжет, наявність чіткої композиції, перевага сюжетної однолінійності, зведення до мінімуму персонажів, несподівана розв’язка.)

4.Майстри новели в українській літературі. (В. Стефаник, Б. Лепкий, М. Коцюбинський, Г. Косинка, Ю. Липа та багато інших.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)ПЛАНИ – О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”


діалог про місто
ПЛАНИ – О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”